Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, kesäkuuta 28, 2020

Topeliuksen ajatuksista osa 2
TÄSSÄ siis toinen osa kirjaesittelystä: Jantunen, Timo. (2019). Myötätunto ja viisaus Topeliuksen ajattelussa. Helsinki: Basam Books Oy

KUTEN kerroin, kirjassa on kolme osaa: Topelius  kasvattaa, myötätunto ja viisaus. Tässä toisesssa osassa  yritän ymmärtää Timon ja muiden kirjoittajakumppaneiden yritystä testata, voisivatko myötätunto + hyvän suominen  ja viisaus + yhteisymmärrys olla käsitteitä, joissa tiivistyisi  Topeliuksen tuotannon  pyrkimys edistää Suomen kansaa.

Kaikki nuo  käsitteet ovat varsin liukkaita, mutta uutterasti Jantunen tovereineen yrittää avata niiden keskinäisiä  suhteita  ja kaupan päälle niiden suhdetta mm. sivistyksen, empatian ja sympatian  käsitteisiin. Todisteita haetaan myös Topeliuksien saduista. FT  Hanna Samola esim. tarkastelee Topeliuksen kasvikuvauksia- ja toteaa ne muuten  sukupuolittuneiksi.

Metodinani oli laatia käsitekartta sen perusteella mitä  lukemastani ymmärsin.

Käsitekartta

Kartan saa suuremmaksi klikkaamalla.EHDOTAN - hyvä lukija- että klikkaat kuvan suuremmaksi ja tuijottelet sitä tovin. Jatka sitten vasta alla olevaan tekstiin.

Myötätunto

Luen tekstiä niin, että keskeinen Topeliuksen idea: hyvän suominen edellyttää myötätuntoa ( = nykysuomeksi sympatia, empatia) toista kohtaan. Myötätunto on tunne.  Se on välittämistä. Siitä  on pieni matka rakkauteen toista ihmistä tai asiaa kohtaan. Lisäksi myötätuntoon liittyy tunneyhteys, liittyminen toisen tunteeseen ja halu toisten auttamiseen .

Myötätunto on sitä, että toivoo toiselle ihmisille hyvää.  Sen syntyminen  taas edellyttää tiettyjä taitoja, mm. kykyä eläytyä toisen asemaan ( = nykysuomeksi tunnetaitoja, tunneälykkyyttä). Myötätuntoon liittyy tietoisuus eli kyky havaita ja ymmärtää omia ja toisten tunnetiloja ja kokemuksia. 

Empatia ja sympatia
Empatia on pohdiskelevampaa kuin sympatia. Se on teoreettisempi lähestymistapa. Empatia ei edellyä toimintaa  Sympatia on kyky jakaa toisen tunteita ja mennä sisään toisen tunnetilaan. 
 
Sympatia on menemistä  rakkaudesta mukaan johonkin. Sympatia on kyky jakaa toisen tunteita ja mennä sisään toisen tunnetillaan.

Myötätunto muuttuu hyvänsuomiseksi, hyvänä olemiseksi, kun ihminen teke ekonkreettisa tekoja toisen hyvän edistämiseksi tilanteen vaatimalla tavalla. Otetaan toisen tarpeet huomioon ja autetaan tämän kuorman kantamisessa. Joskus jopa niin, että asettaa itsensä vaaralle alttiiksi.  "Tilanteen vaatimalla tavalla"- kytkee toiminnan viisauteen- siis myös varovaisuuteen.  

TT Jenni Spännärin mukaan myötätunto tarkoittaa  kykyä ja halua reagoida  toisten ihmisten negatiivisiin tunteisiin toisten kärsimystä lievittävällä tavalla.

Filosofi Eero Ojanen  toteaa esseessään "Suomi, Topelius ja myötätunto", että  Topeliukselle isänmaanrakkaus oli lämmintä, myötätuntoista suhtatumista omaan maahan ja omaan kulttuuriin, niin maisemaan,l uontoon, eläimiin ja kasveihin kuin ihmisiinkin.

TT Jenni Spännari esittelee tutkimuskäytössä olleen  tavan tarkastella myötätuntoisuuden ilmiötä kolmella ulottuvuudella:  tiedollinen, pohdiskeleva ja myötätuntoinen ulottuvuus. Myötätuntoista toiminta voi olla kuudella alueella: 
  • auttaminen
  • sosiaalinen päätöksenteko
  • tunnesäätely
  • itsen ymmärtäminen
  • erilaisten arvojen ymmärtäminen
  • epävarmuuden sietäminen
Timo Jantunen toivoo, että humaani perustus kasvatuksessamme säilyisi ja että yhteiskunnassamme säilyisi vahvan pyrkimys myötätuntoon, heikomman auttamiseen ja välittämiseen.

Viisaus 

Viisaus on enemmän kuin tietoa. Ja jo tietoonkin pitäisi sisältyä jotain arvokasta. "Sellainen tieto, joka ei kasvata meitä, tee meitä paremmiksi ihmisiksi, on arvoton" - Uno Cygnaeus. 

Viisaus on hyödyllistä ja hyvää tuottavaa. Viisaus tasapainottaa  luontaista myötätuntoisuuttamme.    

Viisaus on pitkälti samaa kuin sivistys.  Kummatkin ovat kulttuurisidonnaisia. Kiinassa  suurelle  ajattelijalle  Konfutselle  viisaus oli eriyisesti kansan edun, yhteiskunnan harmonian ja rauhan hyväksi tehtävää työtä, tietä KT Esko Paakkola

Viisaus ei aina edes ole tietoa, se voi kätkeytyä esim. itämaisiin liikuntalajeihin, kuten dosentti Eeva Kallio   kirjoittaa. 

Sivistys
Eero Ojanen tarkastelee kirjassa sivistystä, Topeliuksen aikana sivistyksen voima oli Suomen s perimmäinen voimavara ja pelastus.  Jantusen mukaan sivistys on kykyä, tahtoa ja taitoa asettaa, arvottaa ja ratkaista aikakautemme perusongelmia. Jarno Paalanen on esseessään huolissan sivistyksen tilasta. Sivistys on katoamassa talouslahtöisen kilpailykykyajattelun tieltä  Yleissivistystä ei enää arvosteta. Sivistys on inhimillisyyttä. Kuinka arvostavasi suhtaudumme  toisiin ihmisiin, luontoon ja itseemme?  Lapsen ja nuorten arkea nyt ja tulevaisuudessa tulee läpäistä vahvemmin taiteen, leikin, draaman, luonnon, aidon yhdessä oppimisen, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen. 

BONUKSIA

Teoksessa pohditaan  myös muita haastavia käsitteitä.   

TT Anna-Kaisa Inkala pohtii itsekasvatusta yhden Topeliuksen tarinan pohjalta. Teoreettisena viitekehyksenä on Kierkegaardin eksistenssitasojen teoria. Ihmisen kehityksessä on kolme tasoa: esteettinen, eettinen ja kristillinen. Siirtymä kristilliselle tasolle edellyttää "uskon hyppyä".

Jantunen itse pohtii käsiteketjua kiinnostus- innostus- harrastus- intohimo. Hänestä kaiken opetuksen tulisi tähdätä harrastuksen syntymiseen. Herbart elää:-) MH. Oleellista olisi, että  opetuksessa olisi Toeliuksen sanoin   ihanteita nostattava ja niitä vaaliva tunne. Jantusen mielestä myös tänään koulun tulisi kasvattaa arvokkaasti.

Elämäntarkoitustakin pohditaan.  ” Se, jolla on elämäänsä miksi, pystyy kestämään melkein minkä tahansa miten.” - Nietzsche 

Kiitos  ajatuksista!

Ei kommentteja: