Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, kesäkuuta 18, 2018

Kaoottisen arviointiin (oppilasarvosteluun) apua 70 vuoden takaa

VIIME päivinä OPH on myöntänyt, että perusopetuksen opetus-suuunitelman perusteet on laadittu arvioinnin, ertyisesti päättöarvioinnin  osalta niin huonosti, että (ainakin) tämä osuus perusteissa   on uudistettava.

JOTAIN todella syvää määttää, koska ongelma ei ole uusi. Jo 70 vuotta sitten julkaistussa Alfred Salmelan teoksessa  (1948) Kansakoulun oppilasarvostelu. Toinen uudistettu painos. Kansakoulunopettajain Jatko-opetusyhdistyksen julkaisuja IV. Helsinki: WSOY.
todettiin, että
" Oppilasarvostelu on tämän hetken koulunuudistuksen tärkeimpiä ja samalla myös vaikeimpia tehtäviä. Nyt meillä… on vielä paljon tehtävää, ennenkuin koulun oppilaistaan antama arvostelu on objektiivinen, oikeudenmukainen, luotettava ja täyttää  muutkin yhteiskunnan sille antamat ehdot."
70 vuotta sitten tässä teoksessa vaadittiin, että:

1. Opettajan tulee olla puolueeton. Oppilasarvostelun tulee olla objektiivinen ja oikeudenmukainen. Tässä kokeilla oli iso rooli. " Kansakouluissakin  silloin tällöin pannaan toimeen kokeita. Ikävä vain, että  kaikki opettajat eivät luota kokeisiin, vaan  katsovat osuvansa paremmin oikeaan tulokseen, kun ottavat huomioon oppilaan taidon tunneilla."Salmelan mukaan:" Kirjalliset kokeet ovat kouluarvostelussa välttämättömät.  Kirjallinen koe tekee arvostelun objektiivisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Mutta oppilaan osaaminen tunnilla on myös otettava huomioon."

2. Arvostelun tulee olla pedagoginen. Tarkoituksena on tehostaa koulun kasvattavaa vaikutusta ja ohjata oppilaita ahkeruuteen ja tarkkaavaisuuteen ja hyvään käytökseen. Oppilasarvostelun tarkoituksena on ensi kädessä ohjata ja velvoittaa  oppilaita vakavaan koulutyöhön, kotitehtävien suorittamiseen ja hyvään käytökseen.

3. Arvostelu on otettava vakavasti (vrt. tuomarin ohjeet ).

JO tuolloin oivallettiin, että arvostelulla on iso vaikutus oppilaiden tulevaisuuteen:
"Oppilasarvostelun avulla koulu suorittaa myös yhteiskunnan sille antamaan tehtävää. Se seuloo, punnitsee ja lajittelee  kansan kasvavan polven kaikki yksilöt  ja ohjaa jokaista  valmistumaan synnynnäisten taipumustensa ja kykyjen edellyttämälle paikalle yhteiskunnassa. Se ilmaisee oppilaalle ja ennen kaikkea hänen vanhemmilleen, miten oppilas on menestynyt koulussa ja millaisia mahdollisuuksia hänellä on on koulun jatkamiseen, vieläpä monille halutuille elämänalueille pääsemiseen. "

Ei kommentteja: