Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, elokuuta 31, 2011

Valtuustoporukka etsi arvoja...
PÖTKÖLLÄÄN kotona. Mukavaa. Saldo ensimmäisestä neuvottelupäivästä positiivinen. Sen kunniaksi pieni clipsi yllä. Minähän nautin käsitteiden määrittelystä, joten arvopohdinta  maistui. 

Lisäys aamulla 1.9.

HUOMASIN vielä aamullakin pohtivani näitä arvojuttuja. Tulin siihen päätelmään, että jokainen arvo  täytyy paitsi määritellä itsenään, myös suhteessa toisiinsa. Jokaisen mukaan otettavan arvon tulee olla kohottava. Lisäksi Arvojulistukseen ei kannata ottaa arvoja, jotka eivät eivät seivästi  tuo uutta lisäarvoa, uutta näkäkulmaa.  Tällöin julistus ikäänkuin saavuttaa kyllästyspisteensa. Päätin kokella.

1. Tasa-arvo
Tasa-arvo on minulle sitä, että ihmisiä kohdellaan samalla tavalla.  Ruoka jaetaan.  Kukaan ei saa vähempää, siksi, että on jossain suhteessa erilainen.  (Ja suhteessa listan myöhempiin arvoihin: kaikki saavat avoimesti tietoa; he kaikki kokevat tulevat kohdelluiksi oikeudenmukaisesti).

2. Oikeudenmukaisuus
Oikeudenmukaisuus vahvistaa tasa-arvoa, mutta myös rajaa sitä. Oikeudenmukaisuus on oikean tekemistä, vääryyden poistumista. Oikeudenmukaisuus liittyy klassiseen hyvän ja pahan- arvoon. Oikea ja väärä ovat yleviä vain, kun ne tunnistetaan yhdessä.  Oikeudenmukainen  tasa-arvo on esim. sitä, että joku tarvitsee enemmän saadakseen yhtä paljon. Kun tasa-arvo on kärjistäen tasan jakamista, oikeudenmukaisuus oikeuttaa erilaisen kohtelun.

Tasa-arvo on oikeudenmukaisuuden näkökulmasta keino.

3. Avoimuus
Avoimuuden vastakohtana on salailu ja valehtelu. Avoimuus liittyy näin klassiseen totuuden- arvoon.
Pääsääntö on, että avoimuus tukee tasa-arvoa ja se tuntuu oikealta (on oikeudenmukaista). 

Avoimuus on siten  keino edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Kun avoimuutta rajataan, on ajauksessa oltava oikeudenmukainen. Oikeudenmukaisuus voi antaa perusteen ohittaa tietyissä tilanteissa tasa-arvon.

4. Eettisyys (suvaitsevaisuus)
Esityksessä eettisyys ja suvaitsevaisuus on yhdistetty. Tarkastelen niitä vielä erikseen.

Eettisyys
Minulle eettisyys tarkoittaa sitoutumista oikeaan ja hyvään. Eettistä on, että ketään ei käytetä välineenä hänen  omaa etuaan vastaan. Kasvatuksessa eettisyys on lapsen edun ensisijaisuutta. Järjestötoiminnaassa se voisi olla sitoutumista kestävään kehitykseen, osakkeiden omistuksessa sen varmistamista, ettei tueta aseteollisuutta jne.

Eettisyys ja oikeudenmukaisuus leikkaavat toisiaan. Epäoikeudenmukaisuus ei ole koskaan eettistä. Tasa-arvo on eettinen arvo. Eettisyys on periatee, jota on noudatettava, kun rajataan avoimuutta tasa-arvoa. Eettisyys on minusta enemmän kuin oikudenmukaisuutta. Se on laajemmin arvokkaiden asioiden edistämistä ja arvottomien vähentämistä. Siis perusteltu lisäys.

Suvaitsevaisuus
Minulle suvaitsevaisuus on tilan antamista toiselle ja hänen erilaisuudelleen. Suvaitsevaisuus edistää tasa-arvoa. Suvaitsevaisuuteen liittyy oikedenmukaisen epätasa-arvon hyväksyminen.   Sitä, että kaikilta ei vaadita samaa. Että joku saa enemmän. Suvaitsevaisuus on avoimuutta toiselle, se on myös toiseen rauhaan jättämistä.  Suvaitsevaisuus ei vielä tarkoita aktiivista toimintaa erilaisuuden kanssa. Suvaitsevaisuus ja avoimuus leikkaavat toisiaan niin, että suvaitsevaisuus ei ulotu  erilaisuuteen liittyvien epäkohtien hyväksymiseem. Suvaitsevaisuus on arvokasta niinkauan kuin se on eettistä, kun suvaitsevaisuus ei johda jonkun toisen oikeuksien loukkaamiseen (esim. suvaitsevaisuus väkivaltaa kohtaan).

En laittaisi näitä käsitteitä yhteen. 

5. Vastuullisuus.
Vastuu on syvästi eettinen ja moraalinen käsite. Vastuullinen on vastuullinen aina jostakin  ja  joillekin. Vastuullisuus on omien vastuiden kantamista; itselle annetun vallan käyttöä eettisesti ja oikeudenmukaisesti. Se on haltuun uskotun omaisuuden vaalimista. Oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimista. Vastuuttomuus taas on  tehtävien laiminlyömistä, etujen kahmimista, salailua, harkitsemattomuutta, kohtuuttomien seurausten aiheuttamista. Klassisista käsitteitä vastuu liittyy tahtoon.

Avoimuus on vastuullisuutta.  Avoimuudessa on oltava vastuullinen. Organisaatioissa valta  ei jakaudu tasan "tasa-arvoisesti", siksi vallan epätasa-arvon oikeutuksena on vastuullisuus. Vastuu ei jakaudu tasan vaan vallan mukaan, siksi vastuullisuus on oikeudenmukaisuutta.  Suvaitsevaisuus on vastuullisen kansalaisen ominaisuus. Vastuullisuus antaa oikeuden rajata suvaitsevaisuutta. 


Summa Summarum
Pitäisin nämä kuusi. Ja  pohdin, olisiko kuitenkin lisättävä seitsemänneksi tähdeksi tehokkuus/vaikuttavuus.

Ja sitten vielä olisi kysyttävä, ovatko kaikki toimintaa ohjaavat arvot tässä. Piilosta toimintaa ohjaavat arvot olisivat piiloarvoja,


Ei kommentteja: