Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, elokuuta 30, 2011

Aurora seminaari nro:21

Johtokunnan varapuheenjohtaa Anu Arvola (oik) ja Koti ja
Koulury:n puheenjohtaja Eija Kaarto avasiva seminaarin 
Aurora-kappelilla.
KODIN ja koulun yhteistyöseminaari järjestettiin siis 21. kerran. Tuttuun tapaan aloitimme kahvilla  ja suola/makeapalalla.

Konkreettina tavoitteena oli tällä kertaa laatia  yhteistyösuunnitelma  lukuvuodelle 2011-12.  Sytykkeeksi  tarjottiin infopaketti ops-uudistuksesta ja oppilashuollosta. Auroran opsin kodin ja koulun yhteistyötä koskevasta osuudesta  sekä  Suomen Vanhempainliiton puheenjohtajan Tuomas Kurttilan mainiosta esseestä, jonka meille luki Jukka Jokiranta. Tässä linkki esseeseen.

TILAISUUS päätettiin  hyvällä mielellä klo 20.30. Tällaisia ideoita keksimme ideariihityyppisesti  ryhmissä: 
(1) Avoimien ovien pävän eri variaatiot;  (2) Lapsen sitouttaminen koulutyöhön- lapsi mukaan vartteihin; (3) Ops-tekstiin tehtiin korjausehdotus (ongelmien ratkaisemisesta hienotunteisesti); (4) Kauniisti puhuminen pitäisi ulottaa myös vanhempien tapaan puhua toisista vanhemmista; (5)  Ekaluokkalaisten vanhemmille ehdotettiin kummivanhempia yläluokilta, jotka ohjaisivat "kuinka täällä ollaan";  (6) Ekaluokan opettajille tarvittaisiin aikaa vanhempien kohtaamiseen, koska luottamus rakennetaan siellä; (7) Opettajista olisi mukava tietää, mitä heistä puhutaan; (8)  Paljon odotuksia kohdistuu lupaamaamme koululaisten taidot- kuvaukseen; (9) Vanhempia tulisi myös opastaa toimimaan niin, ettei tahattomasti loukata erilaisista kulttuureista tulevia perheitä;  (10) Luokkin voitaisiin tuoda kartat, mistä minun sukuni on kotoisin; (11) Wilman käyttöä kannattaisi tehostaa. Järvenperän koululla Wilmassa on monia vanhempia palvelevia ratkaisuja (kuten lukujärjestykset); (12) Edelleen kaivataan aktivointi-ideoita luokkatoimikuntatyöhön; (13)  Voitaisiinko Auroran päivän lisäksi järjestää toinenkin  touhutapahtuma. Esim. Iltapesis. (12) Lapsi pitäisi ottaa aktiivisesti osalliseksi sekä negatiivisen että positiivisen  palautteen prosesseihin ; (14) Opettajien ja vanhempien tulisi kunnioittaa molemminpuolisesti.  Muistetaan: kummallakin osapuolella on hyvä tarkoitus. Jos tulee vaikeita asioita- annetaan aikaa; (15) Yhteistyötä tulisi tehdä jo ennen ongelmaa. Kaikki perustuu luottamukseen;  (16)  Oppilashuolto tulisi tehdä  tutuksi.  Se helpottaa vaikeissa tilanteissa. "Ei lapsen turvallinen koulutie pääty siihen, että lapsen asiaa  käsitellään OHR:ssa".

(17) Koteihin tieto, mitä OHR tekee, ja kuka on luokan erityisopettaja. (18) Vanhempainiltoihin toivotaan  uusia malleja: teemavanhempainillat, vanhempien illat toiminnallisemmaksi.  Koulutehtäviä, ryhmätöitä, lasten ja vanhempien yhteinen ilta. (18) Toive  kauniisti  keskustelusta ja hyvistä tavoista näkyviin myös www-sivuille; (19) Vanhempanvarttien pohjaksi voitaisiin laatia yhteinen lomake, jonka täyttää oppilas, huoltaja ja  opettaja: (20) Opettajilta toivotaan joustoa vartteihin- myös ilta-aikoja. (21) Puhelinaika opettajille; (21) Kuinka saada isät mukaan? Isille pappaparkki? (22) Auroran päivään vanhemmille suunnattua toimintaa;  (22)  Jokaisella vanhemmalla ”pakko” tulla kouluun. Yksi kerrallaan. Ei rasittanut lasten työskentelyä: (23) Elat jo eskarien vanhempainiltaan; (24) Nettiin lisää tietoa vanhemmulle mm. oppilashuollon henkilöstöstä; (25) Opsin teemalista vanhempainiltoihin on hyvä. Tuen malleista hyvä myös kertoa; (26) Jokainen luokanopettaja laittaa kotiin tiedotteen, josta näkyy lukujärjestys ja mm. ketkä opettajat luokkaa opettavat.

Ei kommentteja: