Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, elokuuta 24, 2011

Antoisa päivä ja haasteellinen luokka

3.-4.-luokilla oli tiistaina liikenne-teemapäivä. Tässä tarkis-
tetaan  oppilaitten pyöriä. KUVA: Eeva-Liisa
Bonet.
TIISTAI oli oikein antoisa päivä. Lukkarien versio 1.2 jaettiin, ja jollei virheitä enää löydy, sillä mennään. Lounaaksi oli maistuvaa kalakeittoa. OHR-lomakkeemme toimivat. Yes. Saimme konttorille Risto Nikkarilta komean lukittavan kaapin. Päivään mahtui myös oppimiskeskusten tapaaminen, jossa suunniteltiin syyskuun alun Ops-seminaareja.

Haastava opetusryhmä?

OPETTAJIEN palkkaukseen on  siis tullut työnvaativuuserä. Alakouluissa rehtorin tulee jakaa erillinen lisäraha niille luokanopettajille, joilla on haastava opetusryhmä. Ilkeämielisesti sanottuna kyseessä on siis eräänlainen "likaisen työn lisä".

Opettajat eivät oikein ole innostuneita tästä ideasta, ainakaan meillä päin. Haastavuuden kokemus on aina subjektiivista. Ohjaako raha meitä ajattelemaan oppilaita väärin?

Nyt kun raha on kuitenkin jaettava, olisi tärkeää, että se tapahtuu niin oikeudenmukaisesti ja perusteiltaan avoimesti kuin mahdollista. Siksi  teemasta on aihetta keskustella niin kauan, että kaikki kokevat tulleensa asiassa  kuulluiksi.

Seuraavanlaisia ratkaisuehdotuksia olen koonnut keskusteluistamme ja mm. naamakirjasta. Otan edelleen mielelläni vastaan ehdotuksia ja kommentteja.

(1) Kriteerinä työmäärä (esim. paljon vanhempainvartteja työajan ulkopuolella- koskisi muitakin kuin ekaluokkia)
(2) Oppilashuollollisen työn määrä (paljon oppilaita, joiden hyvinvoinnin eteen joudutaan pitämään paljon neuvotteluja kouluajan ulkopuolella jne.)
(3) "Hankala luokka", jonka määrittelisi oppilashuoltoryhmä (Opetuspäällikkö on kieltänyt tämän mallin)
(4) Jaetaankin vuorotellen kaikille. (Ymmärrän pointin. Rehtori on tässä asiassa työnantajan edustaja, ja  herrallakin on herransa. Perusteen on oltava kestävä myös siksi, että siitä voidaan joutua  antamaan selvitys.)
(5) Annetaankin raha opettajalle joka saa myos sellaiset oppilaat, joilla on hankaluuksia muiden oppilaiden kanssa sosiaalistettua koulun kayntiin. On aika iso ero semanttisesti, saako palkanlisan ongelmista vai ratkaisuista. (Tosi tärkeää, ja tuo on erinomainen kriteeri, kun jaetaan lisiä henkilökohtaisen taitavuuden perusteella- niitäkin jaetaan, vaikkei juuri nyt. Tämän erän kriteerinä on todellakin työn kuormittavuus, joka johtuu opetusryhmän haastavuudesta).
(6) Opettajat saavat valita kriteerit kriteerijoukosta (luokkakoko, yhdysluokka, niiden oppilaiden määrä, joiden tukeminen vaatii paljon paperityötä, oppilaat, jotka eivät osaa kunnolla suomea...)
(7) Alkuopetusluokille, perusteena kunnan määräys kaksinkertaisesta määrästä vanhempainvartteja verrattuna muihin luokanopettajiin.
(8) Kuudennen luokan opettajat, ikäkausipedagogiset perusteet, murrosiän tuomat haasteet...
(9) Eräässä koulussa on pohdittu matemaattista kaavaa, jolla laskettaisiin haastavuudelle numeroarvo. Kaavassa arvoa nostaisi: oppilaiden lukumäärä, tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä (lomakerumba: arviot, selvitykset, oppimissuunnitelmat, HOJKS-työ ja opetuksen eriyttäminen), yhdysluokka  ja S2- oppilaiden (siis vielä heikosti suomea puhuvien) määrä - ja miksei samalla voisi ottaa huomioon myös luokkatilan puutteiden tuomaa kuormaa.  Numeroarvoa taas laskisi jakotuntien määrä ja avustajaresurssi.

REHTORINA teen ratkaisun ensi viikon johtoryhmän kokouksen jälkeen.

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tuo 7.kriteeri jossa viitataan vanhempien tapaamismääriin ei ole minusta oikein toimiva. Espoossa on kyllä linjattu vähimmäismäärät, mutta opetussuunnitelman perusteiden henki on kyllä mielestäni "aina tarvittaessa". Jos tästä tekee palkkaperusteen kodin ja koulun yhteistyö mekanisoituu suoritukseksi ja se haettu yhteistoiminnan henki ei löydy.

Ja puhuttiinko siinä vielä vanhempien vartista? Ko. tapaamisen ei ainakaan Espoossa ole tarkoitus olla varttia vaan tarvittava aika. Jollain takarajalla tietenkin.

Ilpo Salonen

Martti kirjoitti...

Moi
Nimitys on tosiaan harhaanjohtava. Tapaamisiin tarvitaan enemmän aikaa.

Martti

Anonyymi kirjoitti...

Itse lähtisin matemaattisen kaavan suuntaan. Varmaankin on mahdollista kehittää kaava, jolla esim.luokan oppilasmäärä, heikosti suomea puhuvien määrä, tehostetussa tuessa olevien määrä lasketaan joillakin kertoimella "haastavuusluvuksi".

Itse en missään tapauksessa kannata vuorotellen jakamista, mutta en myöskään sitä, että se saa "joka huutaa kovimmin" =valittaa eniten.

Ja ehdottomasti, ratkaisujen löytämisestä ja kovasta työstä tulisi palkita!

Johanna