Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, marraskuuta 24, 2010

OAJ:n syysvaltuuston ensimmäinen päivä

OAJ:n korkein päättävä elin valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tänään on syysvaltuuston ensimmäinen kokouspäivä Suomen Turussa. Valtuusto päättyy perjantaina. Tämän on uuden valtuuston toinen kokous. Kesäkokouksessa järjestölle valittiin uusi puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Herätys klo 5. Taksilla Helsinkiin. Helsingistä turvallisesti tilausbussilla perille. Nyt aamupäivällä kokoontuvat opettajaryhmät, minä kuulun YSIIn (yleissivistäviin opettajiin). Ryhmäkokouksessa käydään läpi valtuuston asialistaa ja luodaan yhteisiä kantoja. Varsinainen valtuuston kokous alkaa klo 13 lounaan jälkeen. Päivitän sopivissa kohdissa tätä lastua.

YSIN KOKOUS


YSIN kokous valitsee ehdokkaitaan valiokuntien
puheenjohtajiksi.
KOKOUS alkoi klo 10.

Nyt kello on 11.05 Olemme keskustelleet toimintasuunnitelmasta.  Alussa on kuvaus toimintaympäristöstä. Sen jälkeen on esitetty tavoitteet OAJ:n kolmen päätavoiteen alla. Lopussa on indikaattoreita. Nämä päätavoitteet ovat:
1. PARHAAT VOIMAT OPETUSALALLA

* Palkalla vetovoimaa ja arvostusta opettajan työhön
Koulutuspolitiikka muuttumassa
* Talouden haasteet ja vaikutukset työelämään
* Palkalla vetovoimaa ja arvostusta opettajan työhön
* Korkeatasoinen opettajankoulutus  
* Opettajuuden hallittua muutosta  
* Koulutuksella hyvinvointia ja kestävää kasvua
Koulutusrakenteiden hallittua kehittämistä

2. TYÖNTEON EDELLYTYKSET KUNNOSSA
* Riittävät resurssit ja laadun turvaaminen 
* Työtä työajalla 
* Ei lomautuksia, ei leikkauksia
* Jäsenille oikeusturvaa
Vahva ja osaava johtaminen
  
3. VAHVA JA ARVOSTETTU JÄRJESTÖ
* Vahva vaikuttaja 
* Järjestö- ja palvelurakenteet kunnossa
* Kattava jäsenyys ja järjestäytyminen 
* Osaavat toimijat kaikilla tasoilla
* Tuloksiin tavoitteellisella viestinnällä
* Vahva talous 

MITTARIT 


VALTUUSTON KOKOUS

Päivitetty 25.11.

KELLO on nyt 13.25. Järjestön puhdeenjohtaja avaa kokousta. Taloustilanne huolestuttaa.
Kasvutason tulisi oltla2%, jotta ei velkaannuttaisi

Julkisella puolella käydään kisaa, siitä mihin rahoja käytetään.  Inflaatio on noin 2%.

Opettajilla on kaksivuotinen sopimus. Tammikuussa sovittaneen, kuinka viimeinen erä palkankorotuksia jaetaan.

Samaan aikaan kunnissa on vaikeuksia. Porvoo on juuri irtisanonut 42 työntekijää(ei opettajia). 15 kuntaa lomauttaa, lomautus koskee  3000 opettajaa.  OAJ on yrittänyt vaikuttaa moniin asiohin. Aina ei onnistuta: 1. varhaiskasvatuksen siirto opetushallintoon- ei ole onnistunut. 2. ammatillisen koulutuksen kelpoisuusasetus tullee- ja kelpoisuusvaatimukset laskevat.  3. tuntijakoesitys ei vielä vastaa tavoitteitamme.  Eduskuntavaaleissa on tärkeää nostaa esiin koulutuksen teemoja, jotta emme jää jalkoihin. Kuulimme myös kahdesta tuoreesta rekrytoinnista: Heljä Misukka ja Nina Lahtinen ovat nyt uusia päällikköjämme.


ITSE KOKOUS


Ennen kokousta jaettiin Erkin Sauva. Jakajana oli Raija Vahasalo Koululiikuntaliitosta

Sitten alkoi oikea kokous. Kävimme läpi ajankohtaisia asioita, mm. Vessiä. Tammikuussa on ratkaistava pienen palkankorotuksen jakotapa.  Tilannetta analysoivat puheenjohtaja ja mm. neuvottelupäällikkö  Juha Jäske.

Tapaan kuuluu, että valmiutta aletaan nostaa, kertoo juuri järjestöpäällikkö Petri Lindroos.

Juuri nimitetty kehittämispäällikkö Nina Lahtinen nosti omassa puheessaan seuraavia asioita:
 • julkisen syytteen alaisuus koskee myös opettajia
 • nettikiusaamiseen on puututtava;  myös opettajia kiusataan
 • parhaillaan selvitellään, voidaanko opettajia velvoittaa antamaan arvio kaikista oppilaistaan laajassa terveystarkastuksessa. Se on iso työ
 • erityinen tuki on saamassa ensi vuoden budjettiin  17 miljoonaa tulossa hankerahaa.
 • lakiin ei saatu velvoitetta työnantajalle kouluttaa opettajia.
KLO 16.05 kuulemme tervehdyksiä. Vuorossa senioriopettajat. Sen jälkeen opiskelijat.

Kella on  nyt 16.33. Ysi-ryhmän puheenjohtaja  Jarmo Juupaluoma käytti puheenvuoron. Hän  nosti esiin mm. seuraavia järjestykseen pantavia asioita:

 • erityistehtävät on eurotettava
 • erityistehtävät
 • kalleusluokat on poistettava
 • leikkaukset, 
 • lomautukset
 • lukioresurssi
 • luokanopettajille korvaus luokanvalvojan työstä
 • maksimikoot ryhmille
 • oppilaan ohjaus
 • rehtorien työ kohtuuton
 • työnkuva (nyt hämärtyy)
 • yhtenäisen perusopetuksen palvelussuhteen ehdot 
 • yt- kaikesta työstä palkka.
Sitten alkoi valtuutettun puheenvuoro. Olli Autio vaati, ettei rehtorin palkka saa laskea uuden erityisopetusta koskevien lakimuutosten vuoksi.

Ei kommentteja: