Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, huhtikuuta 25, 2010

Onko koulukunnottomien paikka koulussa?

NAAMAKIRJASTA löysin mielenkiintoisen ja tuoreen (21.4.2010) Opetusalan turvallisuusfoorumin julkilausuman, joka liittyy läheisesti meillä sattuneeseen opettajan pahoinpitelyyn.

JULKILAUSUMA: ONKO KOULUKUNNOTTOMIEN PAIKKA KOULUSSA?

Oppilaiden ja opiskelijoiden ”koulukuntoisuus” puhutti vuoden 2010 Opetusalan turvallisuusfoorumia. Foorumi oli huolissaan väkivaltaisten lasten ja nuorten aiheuttamien vaara- ja uhkatilanteiden sekä loukkaavan käytöksen lisääntymisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. Kunta-alan työolobarometrin mukaan sivistystoimessa väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutuneiden määrä on kasvanut. Vuonna 2009 opetusalan työpaikoilla yli neljännes eli 26 prosenttia oli havainnut väkivaltaa tai sen uhkaa. Vastaava luku vuonna 2008 oli 21 prosenttia.

Vaara- ja uhkatilanteet liittyvät tutkimusten mukaan pääosin tilanteisiin, joissa opettaja rauhoittaa ”raivarin” saaneita, selvittää tappeluita tai puuttuu koulun järjestyssääntöjen rikkomisiin. Koulujen henkilökunnan puuttuminen näihin tilanteisiin on aiheuttanut sekä fyysisiä että henkisiä vammoja, ja nämä ovat johtaneet henkilökunnan pitkiinkin sairauspoissaoloihin.

Foorumi on huolestunut siitä, ettei ole olemassa toimivaa järjestelmää, jolla kyseiset tilanteet voitaisiin estää jo varhaisen puuttumisen ja välittämisen keinoin. Henkilökuntaan kuuluva ei saa tehdä työtä, kun hänet on todettu työkyvyttömäksi; kun oppilaan tai opiskelijan toimintakyky on alentunut, hän voi edelleen jatkaa läsnäoloaan oppilaitosyhteisössä, mistä voi aiheutua vakaviakin seurauksia. Valtakunnallisesti pitäisi herätä keskustelemaan siitä, missä kulkee koulun, sairaanhoidon ja muiden tukitoimien vastuu. Kodin ja koulun yhteistyö koetaan erityisen tärkeäksi. Foorumi keskusteli, onko koulukunnottomien oikea paikka koulussa.

Foorumin mielestä nykyinen tilanne, jossa oppilaiden ja opiskelijoiden toimintakykyyn ei puututa riittävän ajoissa, ei voi jatkua. Koulutusta koskevan lainsäädännön valvonnassa ja toteutumisessa sekä moniammatillisen yhteistyön hyödyntämisessä ja resursoinnissa on puutteita, ja näitä tulee pikaisesti kehittää.

Opetusalan turvallisuusfoorumi kokoontui 20. – 21.4.2010 jo kuudennen kerran. Tänä vuonna osallistujia oli yli 100 opetus- ja turvallisuustoimesta kaikkialta Suomesta. Ajankohtaisen turvallisuusasioiden käsittelyn lisäksi foorumissa jaettiin vuoden 2010 Opetusalan turvallisuuspalkinto, jonka sai Hakunilanrinteen koulu Vantaalta. Turvallisuusfoorumin ja -palkinnon taustalla ovat Suomen Palopäällystöliitto SPPL, SPEK-ryhmä, Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Helsingin Pelastuskoulu ja Kuntaliitto.

Lisätietoja antavat:
· Opetushallituksen opetusneuvos Pekka Iivonen, 040 348 7200
· Helsingin pelastuskoulun rehtori,
opetusalan turvallisuuspalkintolautakunnan puheenjohtaja
Matti Waitinen, 050 364 5374
· OAJ:n työelämäasiamies Marjatta Pitkänen, 040 733 6597

Ei kommentteja: