Kirjoja

Kirjoja

torstaina, helmikuuta 25, 2010

Esitys luokanopettajan virkaan valittavasta


KUVA: Aurorassa virkahaastatteluun kuuluu opetustuokio.

NYT se on siis harkittu ja tehty. Laitoin tänään emailissa menemään hallintopäällikölle esitykseni siitä, kuka tulisi valita Auroran koululla auki olleeseen, toistaiseksi palkattavaan luokanopettajan virkaan.

Auroran koululla oli siis haettavana luokanopettajan virka. Hakijoita oli tällä kertaa yhteensä 31. Näistä 11:lle hakupapereitten perusteella parhaalle lähetettiin kutsu ns. virtuaaliseen haastatteluun. Virtuaalihaastatellussa viisi parhaiten pärjännyttä kutsuttiin varsinaiseen haastatteluun, johon kuului opetustuokio hakijan itse valitsemasta aiheesta pienelle oppilasjoukolle. Varsinaiset haastattelut toteutin yhdessä apulaisrehtorin kanssa viimeistä perjantai-iltapäivälle osunutta haastattelua lukuun ottamatta. Tuossa haastattelussa minua avusti opettajista koostunut raati.

Viidelle finaaliin päässeelle laskettiin kullekin vertailuku. Sen osatekijöinä olivat seuraavat kriteerit:
  • Pätevyys luokanopettajan virkaan, ja osoitettu kyky opettaa hakuilmoituksessa erikseen mainittujä oppiaineita (englanti, ruotsi, tekninen ja tekstiilityö, liikunta ja musiikki). Pätevyyspisteissa otettiin huomioon myös hakijan itsearvio osaamisestaan näissä aineissa.
  • Opettajakokemus vuosina.
  • Pedagogiikan laatu. Laatua arvioitiin virtuaalihaastattelun esseetyyppisiin kysymyksiin annettujen vastausten ja opetustuokiosta osoitettujen opetus- ja vuorovaikutustaitojen perusteella.
  • Motivaatio tulla valituksi juuri Auroran kouluun. Motivaatio pääteltiin eRekry-kysymyksii, virtuaalihaastattelun ja varsinaisen haastattelun kysymyksiin annettujen vastausten pohjalta.
  • Muut erityisansiot. Tässä kriteerissä otettiin huomioon muu sellainen osaaminen ja kokemus, jota voitaisiin kiistatta pitää ansiona. Näitä olivat mm. osoitettu kansainvälinen toiminta, johtamiskoulutus- ja kokemus.
Kaikkien varsinaiseen haastatteluun päässeen hakijoiden ansiot arvioitiin näiden viiden kriteerin suhteen järjestysasteikollisesti, ts. heidät pantiin kunkin kriteerin osalta keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. Paras sai sijaluvun 1 ja viimeiseksi arvioitu sijaluvun 5.

Vertailulukujen pohjalta esitin sitten kunnioittavasti hallintopäällikölle, kuka koululla avautuneeseen luokanopettajan virkaan tulisi valita ja kenet tulisi valita varasijalle. Espoossa esitys ei ole julkinen, joten nimiä en saa paljastaa. Mutta kahta parasta ehdotin. Toinen on mies, ja toinen on nainen. Heidän välillään oli eroa.

Nyt sitten jäämme odottamaan hallintopäällikön päätöstä. Hän tehnee päätöksen maaliskuun aikana. Virkavaali on niitä asioita, joista hakijoilla on myös oikeus valittaa.

Ei kommentteja: