Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, tammikuuta 11, 2010

Tule luokanopettajaksi Auroraan!

AURORASSA avautuu siis vakituinen luokanopettaja paikka.


Paikkaa haetaan netissä osoitteessa http://www.espoonrekry.fi/
Työavain 3-741-09
Vakinainen virka alkaen 01.08.2010
Hakuaika päättyy 02.02.2010 kello 15:45
Auroran koulu, Lippajärventie 44a 02940 Espoo 94
Sivistystoimi,Suomenkielinen opetus Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus:
Luokanopettajan tehtävä. Luokanopettaja opettaa periaatteessa kaikkia
peruskoulun oppiaineita 1.-6.-vuosiluokkien oppilaille.
Kelpoisuusvaatimus:
Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov) ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Samoin tulee mainita mahdollinen erivapaustodistus. Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi edellytämme:
Etsimme luokanopettajaa, joka pystyy opettamaan myös A1-englantia, A2-ruotsia,
taide-ja taitoaineita.

Luemme eduksi:

Opetuskokemuksen, yhteistyökyvyn, joustavuuden, kehittämismyönteisyyden ja halun opettaa myös erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.


Lisätietoja antaa

Rehtori Martti Hellström
045 111 8156
martti.hellstrom@espoo.fi

Apulaisrehtori Ulla Hämäläinen
050 3692654
ulla.hamalainen@espoo.opit.fi

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille
korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua, 7 erityiskoulua ja 11 lukiota ja 1 aikuislukio.

Ei kommentteja: