Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, joulukuuta 06, 2008

Luokanopettajien edunvalvonta-asiaa

KUVA: LO-aktiiveja liiton vuosikokouksessa 2008.


WARNING Tämä lastu ei kiinnosta kaikkia. Kyse on bloginpitäjän järjestöharrastusasiasta WARNING

OPETTAJAT ovat aktiivistä järjestöväkeä. Käytännössä kaikki meistä kuuluvat Opetusalan ammattijärjestöön (OAJ). Lisäksi eri opettajaryhmillä on omia järjestöjä, joita voi verrata puolueisiin OAJ:n sisällä. Luokanopettajilla on oma järjestö Luokanopettajaliitto ry. Rehtoreilla on omansa: Suomen rehtorit ry. Itse kuulun molempiin.

LUOKANOPETTAJALIITOSSA vedän liiton lehteä.

KUVA: Liitolla on omat nettisivut, jotka on laadittu yhteistyökumppanimme Ideakone oy:n Kotisivukoneen alustalle.


Liiton sivuilla on keskustelupalsta, joka onkin ainoita avoimia tämän alan palstoja. Ensimmäinen viesti julkaistiin 20.9.2006. Siis hieman yli kaksi vuotta sitten. Kaikkiaan 2.12 mennessä viestiketjuja on ollut 73, ja viestejä yhteensä 478.KUVA:
Keskustelupalstalle on toivottu "rohkeita mielipiteenilmauksia ja muita kommentteja. Näin saamme kunnon keskustelua aikaiseksi. Siis ruusuja ja risuja ja kaikkea muutakin, rohkeasti." Kuten puheenjohtaja Matti Sippola on toivonut.


Se, että foorumi on vapaa ja sensuroimaton, on tärkeä asia. 

Raikas, tulinenkin debatti olkoon pitkään sallittua, vaikka välillä nimimerkkien takaa ammutaan aika rajusti.

PÄÄOSA viesteistä käsittelee luokanopettajien edunvalvontaa hyvinkin kriittisesti. KIrjoittajat nostavat esiin työssään ja erityisesti työstä maksettavassa palkassa kokemiaan vääryyksiä. Seuraavassa aakkosjärjestyksessä näissä keskusteluissa luokanopettajien tärkeiksi nostamia edunvalvonnallisia tavoitteita, jotka pitäsi oikaista ja nopeasti.

Alemman kk-tutkinnon suorittaneiden luokanopettajien jättäminen samapalkkaeran ulkopuolelle • Alkuopetuslisän poistaminen • Demonstraatiotuntikorvausten puuttuminen luokanopettajilta • Erikoistumislisien poistaminen • Erityisoppilaiden integroinnista ei makseta korvausta • Ilmainen työ leirikouluissa ja yökouluissa •Isot opetusryhmät eivät vaikuta palkkaan • Usean aineen oppituntein erikseen valmistelemisesta ei makseta • Kaksoispätevyydesta maksettava korkeampi palkka loukkaa muita luokanopettajia • Kaksoispätevän korkeampi palkka vaikka ei opeta ko.ainetta • Kalleuspalkkaluokkien säilyminen opetusalalla • Liian alhainen palkkataso • Luokanopettajan lähtöpalkan alhaisuus • Luokanopettajatutkinnon arvostuksen alasajo • Luokanopettajien ja aineenopettajien/erityisopettajien välinen palkkakuilu • Luokanopettajien ja aineenopettajien/erityisopettajien saama erilainen korvaus samoista tehtävistä • Luokanvalvojalisän/luokanvalvontavelvollisuuden korvaamattomuus luokilla 1-6 • Lähtöpalkan erilaisuus eri opettajaryhmillä • Maisteriopettajien palkan jämähtäminen (mm ylemmän kk-tutkinnon 2c:n poisto • Moninogelmaisten perheiden hoitamisen raskaus • Opettajan virkanimikkeen suojaaminen vain muodollisesti päteville opettajille • opetusryhmien maksimikoon puuttuminen • Paikallisen sopimisen tulkintaoikeus saatava työntekijöille • Painotettu opetusvelvollisuus tarvitaan (ottaa huomioon eri aineiden erilaiset opetusvelvollisuudet) • Palkka ei kata koko työtä • Palkan riippuvuus koulutustasosta (eri aikana koulutus on ollut eritasoista) • Palkanhuononnukset (joita on tehty uusissa sopimuksissa) • Palkkauksellisen tasa-arvon puuttuminen eri opettajien kesken • Peruskoulussa peruskoulun opettajien samapalkkaisuus/sama tuntipalkka • Pisa-tulosten näkymättömyys palkassa • Prosenttikorotukset • Pärstäkerroinlisä (henkilökohtaisten lisien käyttö) • Rehtorien jäsenyys Lo-liitossa • Rehtorien palkkahaitari samapalkkaisuus/samaperuspalkkaisuus • Solidaarisuuden puute • Suurin opetusvelvollisuus ei näy palkassa • Suurten ryhmien kokeiden korjaaminen ei näy palkassa • Syrjäseutulisän poistuminen • TVA (työn vastuullisuustekijöiden määrittäminen, nostaa palkkaa) yksin työnantajan päätettävissä • Työajan rajattomuus • Työllisyysuhka • Vastuukysymysten epäselkeys ja näkymättömyys palkassa • Vanhamuotoisen koulutuksen saaneiden luokanopettajien palkan jämähtäminen • Yhtenäisen perusopetuksen palkkaepätasa-arvo (oma VES tarvitaan) • Yksilöllinen/eriytyvä palkanasetanta • Yleiskorotuspainotteisuus


SIINÄ haastetta edunvalvojille.

Ei kommentteja: