Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, maaliskuuta 08, 2020

Pedagogisesta valmistautumisesta poikkeustilanteisiin

OPETUSHALLITUS on päivittänyt viime keskiviikkona ohjeitaan siltä varalta, että korona-viruksen vuoksi kouluissa joudutaan poikkeus-tilanteisiin. Terveysviranomaiset ohjeistavat  terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa ja Oph opetuksen järjestelyihin liittyvissä.

Opetushallituksen ohjeissa kehotetaan varautumaan tilanteisiin, joissa oppilas tai joku henkilökunnasta sairastuu, suuri joukko oppilaita tai opettajia on poissa ja kun opetusta on järjestettävä oppilaalle, joka on karanteenissa tai eristyksissä. Sairastumisten vuoksi normaalia koulutyötä voidaan joutua järjestämään toisin mahdollisesti pitkänkin aikaa.

Kouluissa kannattaisi pohtia näihin tilanteisiin joustavia järjestelyitä.  Jo nyt ennenkuin tauti iskee ja vaikka se ei iskisikään. Oph:n mukaan on ehdittävä vielä  perehdyttää koko henkilöstö menettelytapoihin sekä kertoa toimintatavoista oppilaiden huoltajille antaa ohjeita, mihin voi  paikallisesti ottaa  yhteyttä koulunkäyntiin ja   opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Jäin pohtimaan itsekseni, mitä opetushallituksen antama tehtävälista käytännössä voisi tarkoittaa erityisesti alakouluikäisten osalta. Enemmän taisi nousta kysymyksiä kuin vastauksia.

Mitä kouluilla konkreetisti voitaisiin tehdä, jos...

"Loppukeväälle kannattaisi minusta laatia luokka-asteittain suunnitelma tärkeimmistä opittavista asioista, kuinka ne opitaan tarvittaessa itsenäisesti ja kuinka osaaminen tullaan arvioimaan. Kaikkein tärkeimpien asioiden opettaminen kannattaa aloittaa heti!"

Muutokset opetuksen järjestämispaikoissa

Oph:n listalla ensimmäisenä  on  muutoksen opetuksen järjestämispaikoissa. Konkreetisti se kai voi tarkoittaa  siirtymistä kotiopiskeluun joko yksittäisten oppilaitten tai luokkien tai koko koulun osalta. Tautihan tarttuu ihmisistä ei tiloista? Mutta voihan syntyä tilanne, jolloin tauti iskee johonkin osaan Suomea, ja oppilaita jouduttaisiin evakuoimaan kuten sodan aikana tehtiin.

Viikin normaalikoulu näytää käyttäneen pääasiassa kahta keinoa: itseopiskelua ja  etäopetusta.

Itseopiskeluun valmistautuminen:


Oppimistehtäviä - Perustavoitteet eri aineissa. Oleelliseen keskittyminen, vaihtoehtoja.  Korvaavia ideoita.
Tehtävät ratkaistavina ongelmina.
Oman oppikirjan tekeminen.
Kellareista kaikki Corrigot, Lukot  jne. (itsetarkistavat peli) esiin
Hyviä ohjelmia löytyy u-tubesta.
Kaikki opettajat kaivamaan vanhat monisteet jne. kaapeista ja kootaan ainemappeihin/digiopet pilviin.
Opiskeluohjeet: selkeät tavoitteet, aikataulutus,  tehtävien  poijutus,  seuranta.
Oppimispäiväkirja olisi hyvä samoin portfolio samoin opintokirja
Edelleen on löydettävä ratkaisu summatiiviseen arviointiin. Toisenlaisia kokeita? Osaamisen näyttö älypuhelimella,
Tarvittaiisin alusta,  jonne vapaaehtoiset voisivat liittää tekemiään oppimateriaaleja
Koulunkäynnin ohjaajien osaaminen käyttön (mm. harrastukset)


Opettajien jaksaminen voi olla kovilla, jos suuri joukko oppilaita yhtä aikaa/vuorotellen tarvitsee  henkilökohtaista ohjausta. 
Kuinka ylimääräinen työ korvataan?
Miten järjestää pienten oppilaiden itseopiskelu.
Miten tukea niitä, jotka eivät ota vastuuta omasta oppimisestaan.


Etäopiskeluun valmistautuminen

Ks. edellä +
Oppikirjat kotiin. Kyllä tuolloin todella on iloa kirjoista.
Koulun kirjastosta kaunokirjat evääksi.
Perheenä tehtävät tehtävät. Suvun historia.
Kamera luokkaan- onko?
Kaikille oppilaille läppäri/padi kotiin. Onko?
Oppilaat töihin ölypuhelimella. Kamerakynän ideat esiin.
Striimausjärjestelyt. Osataanko? FB- yksi väline- mutta siellä ikäraja.
Oppimistehtävät?
YLE voisi ottaa vastuuta ja alkaa taas lähettää kouluv- ohjelmia ja tuottaa ja linkittää oppimateriaalia nettiin.
Huoltajille kotiopetusohjeistus: Vastuu lapsen päivärytmistä. Huokoinen lukujärjesys. Huoltajan kannattaisi keskittyä opettamaan asioita joita itse osaa.
Kotioppija ABC"
Kotikoulun käyneiden kokemukset kootaan.
Yhteydenpitotapa oppilaisiin sovittava. Wilma?
Kuinka etäopiskelu teknisesti järjestyy. Flipped classroom? Opettaja tekee videoita ja syöttää u-tubeen? Tuskin kaikkiin tiloihin saadaan  striimaus. Osaavatko opettajat? Millä ajalla niitä tehdään.
Kuinka oppimistehtävät tarkistetaan? Myös tässä summatiivisen arvioinnin haaste?Muutokset opetuksen järjestämistavoissa


Ks. edellä
Nohevat oppilaat apuopettajiksi nuoremmille? Vrt. oppilasagentit
Koulunkäynnin ohjaajien voimavaratVastuukysymykset
Koulunkäynnin ohjaajat sijaisiksi


Opetusryhmien yhdistäminen

Ihan mahdollista.
Jakaisin opettajaa vaille jäävän luokan  pienryhmissä useisiin muihin luokkiin?
Megatunteja (mökätunteja) ruokalassa (kuten 90-luvun lomautusten aikaan)


Kuinka OVESSiä sovelletaan? Jos opetan kahta ryhmää, saan oto-korvauksen. Jos ryhmä jaetaan useaan luokaan, saanko?

Muutokset työaikoihin


Näitä voi olla monenlaisia. Päiviä voidaan joutua lyhentämään.  Näin tehtiin sotavuosina.
Loppulukuvuoden lauantaipäiviä ottamaan käyttöön?Voidanko joutua tilanteeseen, jossa opettajia on niin paljon pois, että terveenä säilyneet tekevä kahta vuoroa?


Tukiopetuksen järjestäminen opetuksessa jälkeen jääneille.

Tähän oppilailla on lakisääteinen oikeus.

Mutta riittäkö raha?


Opiskelijahuollon takaaminen

Oppilaille tulee tarjota tarpeen mukaan opiskeluhuollon palveluita, kuten psykososiaalista tukea, opiskelupaikasta riippumatta.

Mutta kuinka hoidetaan turvallisesti? Varmaankin joudutaan hoitamaan joko puhelimitse tai netin kautta tartuntavaaran vuoksi.


Vuosisuunnitelman muutos

Vuosisuunnitelmalla  tarkoitettaneen lukuvuosisuunnitelmaa. Poikeustilanteissa voidaan joutua luopumaan eräiden aineiden etäopetuksesta mm. liikunta, käsityö ja kotitalous.
Päätös edellyttänee toimia opetuksen järjestäjältä.

Miten mahdolliset muutokset vaikuttaisivat opettajien työehtoihin?

Oppilaskohtaiset erityisjärjestelyt (PoL 18§)

Etäopetus edellyttäneen tiettyjä virallisia päätöksiä.

Sairaalaopetus on periaatteessa turvattu lailla (siinä määrin kuin se kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista (PoL4 a §), mutta siinä oli suuri tartuntavaara.
Opetuksen tehostaminen


OPH mainitsee yhtenä keinona opetuksen tehostaminen, jotta opsin tavoitteet voidaan saavuttaa. Tämä tarkoittanee keskittymistä olennaisimpaan.
Opettajien kannattaisi tsekata mitkä ovat opetuksessa  tärkeimmät asiat jäljellä olevien noin 11 viikon aikana - ja aloittaa niiden käsittely heti.
Lukuvuoden pidentäminen

Perusopetuksessa menetetyt työpäivät on korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä (perusopetuslaki 23 §), jos opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavuttaa.

Työpäivien määrän lisääminen tulee OPH:n mukaan  kysymykseen viimesijaisena vaihtoehtona, jos esimerkiksi opetuksen tehostaminen ja tukiopetuksen antaminen eivät ole riittäviä toimenpiteitä. Opetuksen järjestäjä päättää työpäivien lisäämisestä ja niiden sijoittelusta.

Käytännössä lukuvuotta ei ole pidennetty esim. opettajien lakon aikoina.

Ei kommentteja: