Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, elokuuta 03, 2019

V.A. Koskenniemen Vaeltava viisaus

AFORISMI-diletanttina olen lueskellut pari vuotta mietelmiä. Niinikään olen pannut omat aamuaivoni  käyntiin julkaisemalla päivittäin  yhden minuakulloinkin innostaneen  facebookissa. Välillä ne ovat maistuneet muillekin, mutta on tullut turpaankin mm. siitä, että kutsun jotain viisautta vääräoppisesti aforismiksi.

AFORISMEILLA on pitkä historia. Aforismin taidemuoto  kehittyi varsinaisesti 1600- ja1700-luvuilla Ranskassa seurallisen kulttuurin hienostuneena kukkasena. Aforismeissa oli oppinut sävy.

Suomenkielinen aforismikirjallisuus syntyi vasta 1910-luvulla. V.A. Koskenniemi (1885-1962) ja Juhani Siljo (1888-1918) olivat tuolloin nimekkäimpiä mietelmien laatijoita. Maria Jotuni liittyi ensimmäisenä naisena parikymmentä vuotta myöhemmin heidän seuraansa.

Aforismi oli pitkään kirjallisuuden syrjälaji. 1960-luvulla mm. Pentti Saarikoski ivasi koskenniemeläisen aforismiperinteen maan rakoon. 2000-luvun alussa niistä innostuttiin uudelleen.

 Tämäkin kirjallisuuden laji sisältää monenlaisia genrejä. Ne näkyvät jo yrityksissä määritellä aforismia.
"Aforismi on vähän kuin luuston röntgenkuva, jossa liha näkyy vain varjona". (Helena Anhava) 

"Aforismi ei ole totuus, se on puolitotuus tai puolitoista totuutta.” (Esko Lovén ) 

" Aforismi on taidetta, lyhyesti sanottuna." (Eino Vastaranta)
Aforismi on lyhyt . Se on sanojaan suurempi ajatus. Lyhyesti sanomisen taito. Kiteytys. Aforismit ovat nykyään kriittisiä ajatushautomoita. Hyvän aforismin tunnuspiirteitä ovat olleet aina  leikkavaa älyllisyys, kyynillinen realismi,  nuolenteravät iskulauseet ja mm. keikaroiva  ironia. Ennen muuta aforismi on  lyhyt.

 Ehkä uutta on leikittely sanoilla ja oivallutus.

" Kaksi oivallusta aforismissa tulee olla. Kirjailijan pitää ensin aforismi keksiä ja lukijan on tehtävä syntyneestä oma tulkintansa ennen kuin aforismi voi toimia."

"Häijy ajatus lyhyesti, nokkelasti, mieluiten hauskasti ilmaistuna." 

JA nyt itse asiaan: esittelemään alan suomalaista huipputeosta:

Koskenniemi, V.A. (1979/1952).  Vaeltava viisaus. Aforismeja ja ajatelmia vuosituhansien varrelta. 7.painos. Helsinki: WSOY.

Kyseessä on sen kokoajan mukaan antologia, edustava valikoima maailmankirjallisuuden hajallaan olevasta "mietelauselma-ainehistosta" antiikin ajoista  toiseen maailmansotaan saakka. Yhteensä aforismeja on otettu mukaan lähes 850-sivuisessa teoksessa lähes 6000! Ne on jaettu 23 eri teemaan , ja niissä mietelmät esitetään aakkosjärjestyksessä kirjailijan sukunimen mukaan. Kirjailijoita, joita siteerataan on noin 700. Erityisen näkyvästi esitellään Bosshartin, Börnen, Ciceron, Francen, Goethen
La Rochefoucauldin, Montaignen, Nietzsche, Schopenhauerin ja mm. Seneca ajatuksia.

23:sta teemasta laajimpia ovat esteettinen elämä, runous ja taide- hyveemme ja paheemme-
yhteiskunta ja seuraelämä sekä elämisen taito. Itse  viihdyin parhaiten teemoissa: Ihmisolemus, Hyveemme ja paheemme, Kasvatus  sekä elämisen taito.

Poimin tähän yhden esimerkin kustakin teemasta, ja hieman perustelen sen valintaa. Aforismin saa suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.

I Jumaluus, usko, uskonto

Antologiassa ei ole kuin muutama suomalainen aforismi. Koskenniemi on kuitenkin ottanut mukaan mm. joitakin oman aikalaisensa runoilija  Juhani Siljon (1888-1918) mietelmiä. Siljo oli toinen kansalaissodassa kuolleista kirjailijoista. Hän kaatui valkoisten joukossa. Aforismi lienee syntynyt sodan melskeissä.


II Totuus, todellisuus

Andre´ Gide (1869-1951) oli  ranskalainen kirjailija, runoilija ja esseisti. Hänelle myönnettiin vuonna 1947 Nobelin kirjallisuuspalkinto. Ei siis turha mies. Hänen aforismejaan ja sutkauksiaan on lainattu useissa  elämänohjeita jakavissa  teoksissa.
III Luova henki, nerous

Tämä saksalaisen neron  Johann Wolfgang von Goethen (1749-1832) mietelmä osuu ja uppoaa itseeni. Juuri noin toimin.


IV Filosofia

Saksalaisen taidemaalari  Anselm Feuerbachin (1829-1880) mietelmässä on kaipaamani oivalluttavaa sanaleikittelyä.V Esteettinen elämä, runous ja taide


Tästä teemasta otin mukaan ilman epäilyä yrityksen määritellä aforismi. Carmen Sylva (1843-1916) oli muuten Romanian kuningatar.

 


VI Historia

Historia-teeman aforismit olivat jotenkin kankeita. Mutta tässä sveitsiläisen kirjailija   Jakob Bosshartin (1862-1924) mietelmässä on haastetta.VII Tiede

Uskonpuhdistaja  Martin Luther (1483-1546) löytyykin Tiede-osastolta. Vänkää. Nyt luettuna mietelmä luo ymmärrystä ns. asia- vs. sanaopetuksen jännitteelle- joka elää edelleen. Luetaanko opittavat asiat kirjoista vai koetaanko ne oikeasti.


VIII Oikeus ja laki

Tämä teema vei vain  14 sivua kirjasta.  Roomalaisen, ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajan laskua eläneen Publilius Syruksen mietelmä oli ainoa, jonka kirjasin muistiin. Syrus  oli yksi lainatuimpia antiikin kirjailijoita. Lisäksi hän oli pantomiimitaitelija.


IX  Luonto

Ei tainnut luonto oikein Koskenniemeä koskettaa.  Tätäkin teema varten oli varattu vain 14 sivua. Englantilaisen runoilijan ja näytelmäkirjailijan  John Lylyn (1554-1606) mietelmä miellytti.

X Ihmisolemus

Tässä osastossa olisi ollut paljonkin valinnan varaa ajatuksissa, joissa kuvattiin  ihmisen luonnetta ja sen vikoja. Tähän otin kuitenkin ranskalaisen kirjailijan Jacques Chardonnen (1884 - 1968) - se oli Jacques Boutelleaun salanimi- mietelmän, koska se on niin  niin totta pojanpoikani Miltonin osalta, ja toi hyvän mielen. Chardonne menetti maineensa koska oli kannattamassa Ranskan antautumista Hitlerille.

XI Hyveemme ja paheemme

Tällä osastolla oli useita mainioita mietelmiä. Valitsin niistä tämän tanskalaisen Piet Heinin (1905-1996)    ajatelman, koska - niin luulen- se on nurinperinkäännös alkuperäisestä sloganista. Hein oli arkkitehti, matemaatikko ja  runoilija. Hänen mielestään taiteen subjektiivisen ja tieteen objektiivisen maailman välillä ei ollut ylittämätöntä kuilua.

XII Ilomme ja surumme

Tottakai mukaan oli saatava yksi neron ja mielipuolen, saksalaisen filosofi Friedrich Nietzschen (1844-1900) aforismi.  Olkoon se tämä.


XIII  yhteiskunta ja seuraelämä

On hyvä muistaa, että varsinaisesti aforismitaide syntyi yläluokan seurustelutarpeisiin - jonka pintapuolisuutta  ja tyhjyyttä tämän teeman aforismit toistavat. Valitsin kuitenkin näytteeksi saksalaisen M.G. Saphirin (1705-1858) eliitin työotteelle ivailevan aforismin.  Liikaa ei humoristisia mietelmiä antologiassa ole. No. Nykyään toimistotyöt ovat tavallisten ihmisten töitä ja tahtikin on toinen.

XIV Politiikka

Tämä aforismi yli 100 vuoden takaa on aika pelottava. Niinköhän on, että historia toistaa taas itseään ja heilari heilahtaa taas globaalisti kohti diktatuureja. Niin ennusti Preussin pääministerin, Pohjois-Saksan liittokansleri ja Saksan  ensimmäinen kansleri  Otto von Bismarck (1815- 1898),XV  Kasvatus

Tästä teemasta tuli valittua yksi kuuluisimmista filosofeista: ateenalainen Platon (427- 347 eaa) Sokrateen kuuluisin oppilas ja Aristoteleen opettaja. Oikealta nimeltään hän oli Aristokles. Platon oli lempinimi, jonka hän sai  painikumppaneiltaan. Platon tarkoittaa kreikaksi leveää.
XVI Avioliitto

Avioliitto-teeman machoilevia aforismeja luki näin feminismin valtakaudella varsin närkästyneenä. Siksi tyhminä ja petollisina naiset kuvattiin.  Edes kohtulliseksi esimerkiksi valitsin ranskalaisen kirjailija  Honore´de Balzacin (1799- 1850) mietelmän, jossa on ainakin pisara raikasta absurdiutta.
XVII Rakkaus

Ei ollut VAK löytänyt oikein innostavia rakkaudenkuvauksia. Mutta tämä mukaan valitussa -parhaiten Pikku Prinssin kirjoittajana tunnetun kirjailijan ja postikonelentäjän Antoine de Saint-Exupeŕyn mietelmässä  (1900-1944) on jujua.


XVIII Ystävyys

Kirjassa kerrotaan, että antiikki ylisti todellista ystävyyttä elämän suurimpana onnena. VAK ei kuitenkaan ole löytänyt teemaan kuin 12 sivullista.  Mutta tämä englantilaistuneen irlantilaisen tusinakirjalijana uransa aloittaneen ja hillitöntä elämäntapaa noudattaneen papin pojan  Oliver Goldsmithin (1728-1774) mietelmä on hieno. Se on kirkas määritelmä, jota tekee mieli uskoa.

 XIX Nainen

Kun katsoo antologian nimilistaa, pohtii, onko syynä  jonkinasteiseen sovinismiin se, että ainakaan nimein perusteella kirjoittajien joukossa ei  ole naisia. Esimerkiksi teeman aforismeista valitsin tämän  antologiassa väärin nimikoidun aforismin. Gerfaut ei ole kirjoittajan nimi vaan yhden hänen teoksistaan. Aforistikoksi löysin ranskalaisen kirjailijan  Charles de Bernardin  (1804- 1850)


XX Kunnia ja maine

Eliitin seurapiirielämässä varmaankin kunnia ja maine olivat todella tärkeitä. Ehkä en oikein enää tavoita tuon ajan eetosta, mutta oikein kaksin käsin kaivamalla löysin yhden esimerkin, jonka kehtaa näyttää. Kyseessä on hyvin merkittävän  ranskalaisen "valtakunnan virallisen runoilijan"  Paul Valéryn (1871-1945) ajatelma.


XXI Rikkaus ja köyhyys

Tämä teemahan on yhä innostava. Valitut aforismit olivat aika tylsiä.  Paitsi tämä, jossa on  rakennettu minusta hieno mielikuva. Kirjoittaja on ranskalainen Denis Diderot (1713-1784). Diderot oli valistuilosofi, taidearvostelija ja kirjailija. Hänet tunnetaan erityisesti toimittamastaan tietosanakirjasta:  Encyclopédie.

XXII Elämisen taito

Filosofia on kai tänään entistä enemmän nimenomaan oppi elämisen taidosta. Tähän teemaan oli löydetty  60 vuotta sitten useita yhä raikkaita ajatuksia. Valitsin esimerkiksi saksalaisen Friedrich Hebbelin (1813-1863),XXIII Elämä ja kuolema

Antologian viimeinen teema käsittelee elämää ja ennen muuta kuolemaa. Tässä iässä kun vierestä viedään tavan takaa ja omakin perälauta on tunnustettu, odottaa myös mietelmiltä enemmän kuin ehkä on aihetta. Kasi nousi yli muiden, ja esittenpä  ne molemmat.

Ensimmäinen on  tanskalaisen eksistentialistin  Sören Kierkegaardin (1813-1855) ajatelma, joka kattaa koko elämän syntymästä kuolemaan. Mutta hieman synkästi.


Toinen on makedonialaisen Ateenassa vaikuttaneen filosofin ja tiedemiehen Aristoteles (384–322 eaa.) positiivisempi ajatelma.Lopuksi

V.A. Koskenniemi oli itsekin aforistikko.  Jännää, ettei hän mahduttanut antologiaan yhtään omaansa.
Korjataan tilanne. Päätetään tämä blogi yhteen Koskenniemen minusta monelle murroksissa  elävälle ehkä lohua antavaan ajatukseen.Ei kommentteja: