Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, elokuuta 04, 2019

20 verryttelykysymystä rehtoreille

Päivitetty 6.8.19

KOULUT alkavat  ällä viikolla, ja monessa kunnassa rehtoreilla on oma lukuvuoden suunnitteluseminaarinsa jo huomenna maananaina

Kokosin  viime viikolla upeille suomalaisille opettajille  25 kiperää kysymystä (ja vähän vinkkejä), joita pohtimalla voi verrytellä itsensä taas pedagogiseen iskukuntoon. Kysymyslistaa on tähän mennessä käyty katsomassa yli 2600 kertaa.

Niinpä päätin tehdä vastaavan listan myös rehtoreille lepopäivän ratoksi.  Nyt kysymyksiä on 20.

OMA  JOHTAMISEN KÄYTTÖTEORIASI 
(johtamisotteesi  olettamusperusta)
Pohdi oma käyttöteoriaasi?

1. Mikä on Sinusta koulun tärkein/tärkeimmät  tehtävä?

Kouluille on esitetty esim. seuraavanlaisia tehtäviä
 • antaa käytännön elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja
 • antaa jatko-opiskeluissa tarpeellisia tietoja ja taitoja
 • arvioida heidän osaamistaan niin luotettavasti, että oikeat ihmiset ohjautuvat oikeisiin jatko-opiskelupaikkoihin ja töihin.
 • auttaa jokaista lasta kasvamaan täyteen mittaansa 
 • edistää hyvinvointia
 • edistää osaamista 
 • estää syrjäytymistä
 • kasvattaa lapsista ja nuorista  hyviä ihmisiä ja kelpo kansalaisia
 • pitää hyvää huolta alaikäisistä lapsista, kun vanhemmat ovat töissä
 • siirtää heille edellisten sukupolvien kulttuuriperintö
 • valmistaa lapsia ja nuoria työelämän tarpeisiin.

Miksi juuri tuo/nuo?


2. Millainen koulun tulisi olla?
 • tuttu ja turvallinen, jossa ei hötkyillä
 • uusia ajatuksia väistelevä ja kosmeettisesti muuttuva
 • toimelias ja tätä päivää elävä
 • muutoksiin harkiten reagoiva
 • uusia tuulia etujoukoissa haisteleva
 • rohkeasti huomista jo tänään rakentava

Miksi?
3. Millainen on oma rehtorinäkemyksesi (analogia)? 

Rehtori on...
 • controller - tiukasti toimintaa seuraava 
 • helpdesk
 • jazz-orkesterin johtaja
 • kiva kaveri
 • korkeapalkkainen koulusihteeri
 • lipunkantaja
 • motivaattori
 • muutosagentti
 • organisaattori
 • orkesterinjohtaja
 • puolustusasianajaja (opettajien)
 • reviissori
 • sirkuksen johtaja
 • sylkykuppi
 • tasapainotaiteilija
 • tehtaan johtaja 
 • toimistotonttu
 • valmentaja

Miksi?


4. Mihin  rehtoria koulussa tarvitaan?  

Koulun rehtorin tehtäviä ovat mm.
 • asettaa rajoja 
 • auttaa opettajia  työrauhan ylläpitämisessä
 • edistää lasten ja nuorten etua
 • hankkii  koululle ulkopuolista rahoitusta
 • hoitaa arkistoa
 • hoitaa koulukiinteistöä
 • hoitaa tarvittavat hallinnolliset asiat
 • huolehtii että arki sujuu
 • huolehtii, että henkilökuntaa on ja että he saavat palkkansa.
 • huolehtii, että tieto kulkee 
 • huolehii, että työyhteisö on terveessä työtilassa 
 • huolehtii talousasioista 
 • huolehtii työturvallisuudesta (turvaa työntekijöiden työkyvyn)
 • johtaa ops-työtä sen eri vaiheissa
 • johtaa työtä
 • johtaa pelisääntöjen tekemistä (Ovatko pelisäännöt selkeät. Onko porukan kanssa sovittu, mitä tehdään ja tehdäänkö, mitä on sovittu?)
 • laatii työjärjestykset
 • luo edellytykset oppimiselle ja opetukselle
 • luo koululle maineen jolla oppilaita riittää
 • organisoi resurssien jaon
 • pitää huolta kaikkien hyvinvoinnista ja jaksamisesta (esim. hengenkohotustilaisuudet)
 • pitää huolta kurista ja järjestyksestä
 • pitää käytävät keskustelut ammatillisella tasolla
 • puuttua epäkohtiin ja  ratkoa konflikteja
 • rakentaa hyvää ilmapiiriä ja viihtyisyyttä
 • rakentaa joukkuehenkeä
 • selvittää  haitta- ja vaaratekijät
 • tekee sidosryhmätyötä/verkostoituu
 • tiedotaa
 • valvoo, että ohjeita noudatetaan
 • valvoo työnantaja etua
 • vastaa kyselyihin ja laatii raportteja
 • vastaa siitä, että koulun kehittämistyö etenee 
 • vastaa tilojen   ja välineiden huolenpidosta
 • vastaa koulusta- siis viime kädessä kaikesta
 • vetää kokouksia
 • välittää omaa välittämistään
Miksi?

5. Missä ja milloin johdat?

Johtaa voi esimerkiksi:
 • Johtokunnan kokouksissa
 • Johtoryhmässä
 • Kahdenkeskisissä epämuodollisissa keskusteluissa 
 • Kansliassa 
 • Kehityskeskusteluissa
 • Keskusradiossa 
 • Opettajainkokouksissa
 • Perehdytystilaisuuksissa.
 • Päivänavauksissa 
 • Virallisissa keskustelutilaisuuksissa 
 • Välitunneilla

Miksi niissä?


6. Millä välineillä johdat?

Johtaa voi esimerkiksi
 • Ammatillisilla keskusteluilla
 • Arvoilla /arvopuheella
 • Blogilla
 • Budjetilla
 • Delegoimalla/jakamalla johtajuutta/tiimeillä
 • Direktio-oikeudella
 • Energisoimalla 
 • Haastamalla
 • Keskusteluttamalla 
 • Kuuntelemalla oppilaita
 • Kysymällä
 • Linjapuheilla
 • Luomalla paineita 
 • Luottamalla
 • Mahdollistamalla (mm. resurssit)
 • Mieluisilla hankinnoilla
 • Muodostamalla opetisryhmiä
 • Muovailemalla työtä
 • Neuvottelemalla /kompromisseilla
 • Ohjaamalla
 • Olemalla läsnä
 • Omalla esimerkillä
 • Palautteella 
 • Palkkioilla ja rangaistuksilla
 • Pelolla
 • Perustelemalla  päätöksiä
 • Projekteilla 
 • Prosesseja ohjailemalla
 • Päivittämällä opettajien osaamista (osaamisen johtaminen)
 • Päätöksillä
 • Rakentamalla traditioita, rituaaleja, rutiineja, konsepteja, menettelytapoja
 • Rehtorin haastattelutunneilla
 • Resursseilla
 • Rekrytoimalla
 • Räätälöimällä onnistumisen kokemuksia
 • Seuraamalla opetusta 
 • Seuraamalla oppimistuloksia ja kyselyiden tuloksia
 • Sopimuksilla (esim. johtajuussopimus)
 • Strategioilla ja suunnitelmilla 
 • Sähköpostiviesteillä
 • Säätelemällä puitetekijöitä
 • Tiedolla
 • Toiminnan systemaattisella arvioinnilla
 • Tukemalla arjessa 
 • Tukemalla opettajia (esim. vaikeat tilanteet)
 • Työnjaolla: Määrittämällä toimenkuvat, vaihtamalla "pelipaikkoja"
 • Ulkopuolista apua hankkimalla
 • Vaatimalla
 • Virkakäskyillä ja -määräyksillä
 • Visioilla
 • Vuorovaikuksella (vaikuttamalla)
 • Välittämällä alaisille hallinnon käskyt
 • Yhdessä tekemällä

Miksi juuri näillä?


7. Millainen on oma johtamistapasi?

Epäsuora  vs. suora?
Autoritäärinen/pomottaja  - puuttumaton   (laissez faire) - demokraattinen
Tässä tarkempaa keinovalikkoa. Mitkä niistä mahtuvat sinun työkalupakkiisi?

 Käytät direktio-oikeutta: pakotat
 Petkutat ihmiset puolellesi lupailemalla kaikenlaista
 Annat kirjallisia varoituksia ja järjestät potkuja
 Huudat
 Rekrytoit samanmielisiä
 Suuntaat palkinnot ja annat erityisetuja tahtosi toteuttajille
 Panet vauhtia rattaisiin toteuttamalla organisaatiouudistuksia
 Jätät toisinajattelijat ilmabn huomiota
 Vastaat asiallisesti kaikkiin kysymyksiin.
 Panet ihmiset keskustelemaan keskenään työstään
 Selkeytät säännöllisesti isoa kuvaa
 Organisoit  ihmisiä yhteistyöhön
 Perustelet ratkaisuja järkeen ja sydämeen käyvästi
 Kuuntelet kritiikkiä ja etsit siitä tärkeitä seikkoja
 Lähetät ihmisiä koulutukseen
 Rakennat luottamusta
 Näet vaivaa innostaaksesi ihmisiä
 Tutustutat ihmisiä toisiinsa
 Kunnioitat ihmisen tarvetta säilyttää  hallinnan tunteensa
 Kohtelet kaikkia ystävällisesti ja arvostavasti
 Otat huomioon ihmisen turvallisuuden tarpeen
 Delegoit päätösvaltaa
 Otat ihmiset mukaan   suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
 Näytät itse mallia
 Luot ihmisille mahdollisuuksia oppia toisiltaan
 Tankkaat ihmisiin uskoa ja toivoa
 Luot painettaasettamalla kunnianhimoisia (ja silti mitattavia) tavoitteita
 Saatat ihmiset aitoon yhteistyöhön
 Olet itse aktiivisesti läsnä
 Teette yhteisymmärryspäätöksiä
 Pidät suunnan, mutta annat vaihtoehtoja
 Seuraat edistymistä ja varmistat, että huomaatte takaiskut
 Nostat esille pienetkin onnistumiset
 Hankit tarvittaessa  tukea ja apua
 Jaat johtajuutta
 Pidät koulutyön elävänä


REHTORIN MONET ROOLIT


8. Uskallatko arvioida omaa osaamistasi eri rooleissa? Esim. asteikolla               

Pedagogisena  johtajana
 • Tunnet, mihin opetussuunnitelman velvoittaa
 • Sinulla on oma vahva pedagoginen näkemys
 • Olet itse taitava opettaja ja hallitset monipuolisia opetusmenetelmiä
 • Pystyt innostamaan toisia kokeilemaan uusia ideoita
 • Kunnoitat lapsia ja välität heistä aidosti
 • Haluat edistää kaikkien oppilaitten oppimista ja kasvua
9. Uskallatko arvioida omaa osaamistasi? Esim. asteikolla               

Asioiden johtajana 
 • Osaat organisoida asioita ja koordinoida työtehtäviä
 • Olet itse tehokas
 • Tiedät, mitä on strateginen suunnittelu ja osaat laatia strategioita, suunnitelmia ja  asiakirjoja
 • Hallitset budjetoinnin ja osaat seurata talouslukuja
 • Osaat johtaa mutkikkaita asioita ja  tehdä vaikeitakin päätöksiä
 • Arvoissasi korostuu tehokkuus
10. Uskallatko arvioida omaa osaamistasi? Esim. asteikolla                 
                                    
Ihmisten johtajana
 • Olet synnynnäinen johtaja
 • Luot ympärillesi myönteisen, turvallisen, välittävän ja innostavan ilmapiirin
 • Saat ihmiset tekemään yhteistyötä, auttamaan, tukemaan ja kannustamaan toisiaan
 • Osaat  puhua ja kuunnella
 • Ratkot ongelmia avoimesti
 • Olet tasapuolinen ja oikeudenmukainen 
 11. Uskallatko arvioida omaa osaamistasi? Esim. asteikolla                

Virkamiehenä   
 • Hallitset suomalaisen koulutuspolitiikan, koulunpitoa koskevan lainsäädännön ja seisot niiden takana
 • Kunnioitat oppilaitten ja kotien lakisääteisiä oikeuksia
 • Kannat virkavastuun oppilaista kunnialla
 • Noudatat omassa toiminnassasi säädöksiä ja normeja ja toimit hyvän hallintotavan mukaan
 • Hallitset turvallisuusasiat
 • Hoidat virkatehtävät tunnollisesti. Kykenet pitämään asiakirjat ja arkistot moitteettomassa kunnossa
12. Uskallatko arvioida omaa osaamistasi? Esim. asteikolla                

Työnantajan sijaisena ja esimiehenä
 • Tiedät, mitä direktio-oikeus on ja osaat käyttää sitä
 • Hallitset virkaehtosopimuksen
 • Arvostat kaikkia työntekijäryhmiä
 • Ymmärrät asiallisten työolosuhteiden ja välineiden merkityksen
 • Olet reilu. Pidät huolta, että sopimukset pidetään
 • Hallitset työsuojeluasiat
13. Uskallatko arvioida omaa osaamistasi? Esim. asteikolla               

Yksilönä

 • Tulet mielelläsi kouluun
 • Arvostat  työtäsi, mutta sinulla on muutakin elämää kuin työ
 • Olet löytänyt oman tapasi tehdä työtä
 • Osaat arvioida erilaisten töiden vaatiman ajan
 • Muidenkin hyvinvointi on sinulle tärkeää
 • Hyväksyt erilaisuuden   ja osaat käyttää sitä rikkautena. Mitoita tehtävät  kunkin voimien mukaan.  
14. Uskallatko arvioida omaa osaamistasi? Esim. asteikolla                       

Rehtorin  eri roolien  yhteensovittelijana
 • Osaat tarkastella asioita eri näkökulmista ja erotat isot asiat pienistä
 • Osaat neuvotella vaikeistakin asioista. Löydät kompromisseja ja luovia ratkaisuja
 • Osaat johtaa muutoksia viisaasti
 • Ymmärrät, että ihmisillä on erilaisia odotuksia koulun suhteen
 • Kykenet toimimaan ammatillisesti vaikeissakin tilanteissa jopa yhteisöllisissä kriiseissä
 • Kestät kritiikkiä                                                                                       

15. Mitkä näyttävät olevan vahvuusalueesi rehtorin roolikartalla?

16. Missä rooleissa Sinun täytyy vielä kehittää itseäsi?

17. Missä näistä rooleista viihdyt parhaiten?
 • Pedagogisena johtajana (johtava arvo: lapsen hyvä)
 • Asioiden johtajana (johtava arvo: tehokkuus)
 • Ihmisten johtajana (johtava arvo: koheesio)
 • Virkamiehenä (johtava arvo: lainmukaisuus)
 • Työnantajan sijaisena ja esimiehenä (johtava arvo: reiluus)
 • Yksilönä (johtava arvo: onni = kasvaa täyteen mittaansa)
 • Rehtorin eri roolien yhteensovittelijana (johtava arvo: harmonia, tasapaino)
18. Mitkä näistä rooleista tunnet eniten epämukavuutta?
 • Pedagogisena johtajana (johtava arvo: lapsen hyvä)
 • Asioiden johtajana  (johtava arvo: tehokkuus)
 • Ihmisten johtajana  (johtava arvo: koheesio)
 • Virkamiehenä  (johtava arvo: lainmukaisuus)
 • Työnantajan sijaisena ja esimiehenä  (johtava arvo: reiluus)
 • Yksilönä(johtava arvo: onni = kasvaa täyteen mittaansa)
 • Rehtorin eri roolien yhteensovittelijana (johtava arvo: harmonia, tasapaino)
19. Millainen olet muutosjohtajana?

Stålhammar on erottanut kauan sitten viisi erityyppistä johtaja:
 • säilyttäjä ( ei puutu pedagogiikkaan)
 • sovittelija (tasoittelee  ristiriitoja)
 • tuenantaja (antaa tukensa työtään uudistaville)
 • aloitteentekijä (tuo vinkkejä) ja
 • kehittäjä (antaa suunnan ja pitää siinä)20 . Mitkä ovat muita vahvuuksiasi johtajana?
 • Ammattilaisuus (kova)
 • Arvot kohdallaan
 • Energisyys
 • Esiintymistaidot
 • Ihmissuhdetaidot/ihmisasiantuntija
 • Innostus
 • Jatkotutkinnot
 • Kirkas näkemys
 • Käytännön kokemus
 • Luovuus
 • Monipuolinen työura
 • Paineensieto
 • Persoona (esim. huumorintaju, joustavuus, pehmeys, lämpö, kärsivällisyys)
 • Sosiaaliset taidot (esim. tahdikkuus)
 • Tunnetaidot
 • Vahva tahto 
Ei kommentteja: