Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, lokakuuta 21, 2008

Hyvä perusopetus, yleinen, tehostettu ja erityinen tukiEILEN iltapäivällä kävin komeassa Hösmärin- puiston puukoulussa kertomassa omia ajatuksiani laajasta erityisopetusta koskevasta uudistushankkeesta, jossa Espoo ja Auroran koulun yhtenä sen pilottina on mukana. Kaikki ovat samaa mieltä, että erityisopetukseen otettujen/siirrettyjen lasten määrä kasvaa hallitsemattomasti. Espoossa %-luku lienee jo 10.

OPETUSHALLITUS onkin käynnistänyt uudistuksen, jolla pyritään paitsi yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelytapoja mm. resurssien myöntämisen osalta, myöskin uudistamaan koko erityisopetusta koskevaa ajattelutapaa. "Vanha" jako yleisopetukseen ja erityisopetukseen poistuu, ja tilalle tuodaan ajattelutapaa, jossa puhuttaisiin vain perusopetuksesta ja tuesta, jota oppilas saa. Tuo tuki voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä. Lisäksi pidetään tärkeänä, että tukitoimet voitaisiin aloittaa jo päiväkodissa.

KUVA: Hyvän perusopetuksen ulottuvuuksia.


Pedagogisessa työryhmässä olemme nostaneet esille ajatuksen, että ensisijaista - jo ennen ryntäämistä tukimuotojen kehittelyyn- olisi määritellä, mitä hyvä perusopetus on siinä todellisuudessa, jota nyt eletään. Esittelin koolle kutsutuille alueellisille erityisopettajille omia pohdintojani puolen tunnin ajan. Näkemykseni pohjana on ns. didaktinen tetra, jota olen kehitellyt Herbartin didaktisen kolmion pohjalta. Sen jälkeen kerroin niistä käytännöistä, jotka meillä voisi sijoittaa hyvän perusopetuksen, tavanomaisen, tehostetun ja erityisen tuen käsitteiden alle.

Ei kommentteja: