Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, helmikuuta 14, 2016

NPDL goes Manse

Päivitetty 17.2.
TIISTAINA ja KESKIVIIKKONA 16.-17.2. oli ohjelmassa NPDL goes Tampere.  Kyseessä oli toisen aallon NPDL-koulujen rehtorien koulutus, ja   koulutuspaikkana  oli Selma.

TÄLLÄ kertaa vetovastuuta jakoi troikka:  Martti Hellström,  Vesa Äyräs ja monelle ja monesta tuttu  Hannu Laukkanen. Ekana päivänä paikalla oli myös Mika Silvennoinen (siis kvartetti äijiä).

AIKAA oli  kaksi työpäivää - kuten Lahdessakin. Konsepti oli  pitkälti sama, mutta vähän taas mm. Turun kokemuksien pohjalta tuunattu. Ja Hannun osuus oli ihan uusi  bonus.

TÄMÄN kevään sessioiden paljon kiitosta saanut muutos on ollut aikaisempaa konkreettisemmat rubrikkien haltuunotto-harjoitukset, joissa tuunataan vaihe vaiheelta opettajan  tehtävänantoa sellaiseksi, että se vie kohti  yhä syvempää oppimista.

OPETTAJAN opetustaito fokusoituu näissä harjoituksissa  nimenomaan taidoksi laatia tehtäväkokonaisuus  sellaiseksi, että se edistää ongelmaa ratkovan ryhmän kasvua NPDL:n  kuuden tulevaisuustaidon (avaintaidon) viitoittamiin suuntiin - askel ja ns. syvyys (osataito) kerrallaan ryhmän lähtötaso huomioon ottaen. Esimerkiksi (ks. kuva yllä) varsin haastavaa tavoitetta venyttää  joskus perin juurin impivaaralaisista oppilaista globaaleja toimijoita voidaan havainnollistaa yksinkertaisella viisiportaisella tasomallilla.
....................................
PERÄSTÄ taas kuuluu, sanoo torvensoittaja. Kuinka homma lopulta sujui? 
Kiitos hyvin. Sekä ensimmäisen että toisen päivän palaute oli monin osin ystävällistä, ja saimme myös ideoita konseptin kehittämiseen. Hektisessä arjessa kaikki eivät voineet olla  koko ajan paikalla.

Palautteen mukaan:

 -   Tila oli hankala, kuuma ja happi loppui. Toisena päivänä saimme ikkunoiden avaamiseen tarvittavat kahvat.  Jonkun mielestä motivointiin käytettiin liikaa aikaa.  Jotain osallistujaa  tietyt stereotypiat ja alatyyliset vitsit  jne. alkoi ärsyttää.  Tahti oli jonkun toisen mielestä liian nopea.

 +     Kiitosta  tuli  ilmapiiristä, innostavista, asiansa osaavista kouluttajista, positiivisuudesta, ja askelmerkeistä. "Innostus tarttuu". "Hyviä kärjistyksiä"; "Eläviä esimerkkejä".

LISÄÄ  olisi toivottu käytännön esimerkkejä mm. NPDL:ää jo kokeilleilta. Vinkkejä  mm. arviointiin. 1. aallon kouluihin - ja muihin varhaiskasvattajiin- haluttiin verkostoitua.

Ja palaute  numeroina: Viisi antoi arvosanan 9 ja kolme  8,5.

PS. Kalenterissa on vielä neljä alustavaa varausta tänä keväänä alueellisille tapahtumille, joten aikaa (ja tarvettakin) hioa konseptia on.Ei kommentteja: