Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, toukokuuta 12, 2012

Lukuvuoden 2011-12 arviointisemimaari


Tämän  lastun kuvia ovat ottaneet Martti Hellström, Hannu Kivistö, Johanna Pelkonen ja Sirpa Wass.

AURORAN opettajat on kutsuttu maanantaina klo 13.30- 16.30 pidettävään lukuvuoden nro 55 arviointiseminaariin. Tässä seminaarissa
  • 1) teemme "aikamatkan" lukuvuoden läpi, 
  • 2)  yhdessä pohdimme tämän muistinvirkityksen jälkeen, kuinka tälle pian päättyvälle  lukuvuodelle mm. virallisessa lukuvuosisuunnitelmassa asetetut tavoitteet on saavutettu ja millaisella mielellä sekä
  • 3) ideoimme seuraavan lukuvuoden suunnittelun kannalta keskeisiä tekijöitä.
Tässä työpaperi seminaaria varten:


Aikamatka päättyvään lukuvuoteen

Koulun nettisivujen ja rexin blogin avulla saa varsin hyvän tuntuman päättyvään lukuvuoteen. Tässä muutamia poimintoja:


ELOKUU: Tyhyseminaari Tallinnaan. Neljä uutta opettajaa, ja yksi uusi avustaja aloitti meillä.  "Kiinailmiö"-luokka muodostui. Suunnittelupäivä "Tuntematon opettaja". Tiimien rinnalle tuotiin  työryhmät. Liikunnanopetusta kehitettiin. TN:ssä pitkästä aikaa "aineopettaja" . Kolmiportaisen tuen käyttöönotto alkoi. Satsaus ela-opetuksen määrään. Uusia TVA-korvauksia  oli jaossa (kuormitus). Koulurauhan julistus. Tohtori Orff piti konsertin.SYYSKUU:  Turvallisuus- teema. Poistumisharjoitus. Aurora-seminaari. Johtokunnan kokous. Opettajat Uotila ja Mäki-Kokkila edustamassa Espoota Kreikassa. SPR:n nälkäpäivän keräys. Koulukuvaukset epäonnistuivat. Opi ja kasva-vieraita Aurorarassa.  Diane Ravitch vieraili Aurorassa.  Opettajien kanssa käytiin läpi lainsäädäntöasioita.LOKAKUU Aleksis Kiven päivänavaus keskusradiossa. Aurorassa jatketaan kuvauksia. Pidempi syysloma. Työsuojeluvaltuutettu kävi koululla. Sisäilmakorjaukset alkoivat puusiiveestä. Monikulttuurisuus- teemana. Jäimme ilman koulupsykologipalveluita. Ela-toiminta väheni oleellisesti. Oppimiskeskus koulutti  työrauha-teemasta. Saimme lisää kerhoresurssia. Oppilaita muutti pois. Opettaja Kivistö Chilessä edustamassa Suomea. Oppilaiden organisoima skeittikisa. Oppimiskeskus: Suomi -Rock-konsertti. Uusi parkkipaikka valmistui. Kerhotoiminta käynnistyi vilkkaana syysloman jälkeen. Koti ja koulu möi joulukuusia.

MARRASKUU:   Kokonaisbudjetissa oli pahoja sotkuja. Viimeiseenkin kotiluokkaan saatiin   Smartboard (koulun omilla rahoilla). Unicef-kävely. Koulun käytäville syntyi komea ketju Unicef-nukeista. Opi ja kasva-vieraita. Lautakunnan varapuheenjohtaja Maria Jungner vieraili Aurorassa. Rehtori pääsi viemään viestiä sisäilmaongelmista opetusministeille.

JOULUKUU: Wanhan Sataman messuilla Aurora mukana. Kanadalaisen tv-yhtiön raportti netissä (Aurorasta palasia). Ooppera-projektin päätös Ylästön koululla. Joulukirkko. Teatterileiriviikko.


Rahat riittivät resurssiopettajiin. Peppi Pitkätossi- joulunäytelmänä. Voimme tehdä tärkeitä hankintoja. Henkilökunnan pikkujoulu Kultsan teatterissa. Moni kipeänä.

TAMMIKUU: Palkankorotuksia. 6. luokan opettajille luokanvalvojan työstä korvaus. Ela-opettajan sijaista ei löytynyt. Auroran koulu näkyy pitkin maailmaa Dan Rather-report ohjelman vuoksi. Oppilaat äänestivät oppiaineiden määrästä. Oppimiskeskus järjesti työrauha-veson. Peppi-DVD:t jaettiin oppilaille. Nettiturvallisuudesta päivänavaus.

HELMIKUU: Hiihtoloma. Kulttuurisiestat. Kokonaisbudjetissa ongelmia. Auroran ops-tiimi kouluttaa muiden koulujen opettajia. Saimme lisää kerhoesurssia. Uuden koulun tarveselvitys hyväksyttiin lautakunnassa. Penkkariajojärjestelyt onnistuivat hyvin. Aurora pysyi vuonna 2011 hienosti budjetissa (käyttöaste 98%). Nettiturvallisuudesta päivänavaus.

MAALISKUU: Uimahallikäynnit. Auroraan valittiin kolme uutta vakituista luokanopettajaa: (Anni-Kaisa, Leila ja Timo). Johtokunnan kokous. Ismo Lehikoinen uudeksi johtokunnan jäseneksi. Kehittämiskeskusteluja. Paluu vastuulliseen työkäyttäytymiseen malli. Oppimiskeskuksen Rock-konsertti. Auroran oppilaita jää kiinni näpistyksistä vapaa-ajalla. Auroran päivän tempaus. Sisäilmakorjaukset saadaan tehtyä. Vanhempien huoli ei poistu. Ops-tiimi avasi nettiin sivuston ops-apua-opeille. Oittaan talviliikuntapäivään busseilla.

HUHTIKUU: Via Dolorosa. Kirja- ja tarviketilaukset. Auroran 5b-luokka mukana opettaja Takon johdolla ITK-paneelissa. Kasvattajaverkoston tapaaminen. Vinskin kuvaukset ja äänitykset.  Opetussuunnitelmaseminaari. Varmistui, että starttiluokka saa jatkaa meillä. Kansanedustaja Sanna Lauslahti vieraili Aurorassa. Koti ja Koulu myi ilmapalloja. Vappuriehassa taikuri Keke Pulliainen.  Aurora menestyy uintikisoissa.

TOUKOKUU: Uudet eput tutustuvat kouluun. OHR muodosti luokat. Vanhemmille napakka tietoisku. Avustajaresurssin hakeminen. Pihalle uudet liikuntalajirajat.   Kaupunginjohtajan johtamisen kehittämishanke. Kehittämiskeskusteluja. Hömpstadin kuvaukset. Koko koulun elokuva Vinski.
KESÄKUU: Koti ja koulu ry:llä kesäkerho.

OLEMME  lukuvuoden 2011-12 aikana olleet varsin paljon mediassa, ja pääosin tosi myönteisissä asioissa. Tämä on tuonut koululle myös vieraita mm. Australiasta, Brasiliasta, Intiasta,  Iso-Britanniasta, Itävallasta, Japanista, Kanadasta, Tanskasta, Yhdysvalloista...

Sisäilmaongelmasta olemme vieneet vakavaa viestiä aina opetusministerille saakka.  Parkkialue ja uusi liikennejärjestely saatiin toimimaan.

Katsomme muistinvirkistykseksi clipejä lukuvuoden ajalta mm. Tallinna-pätkä, Tuntematon opettajaOps-uudistusJambo,  Unicef-nuket , Wanhan sataman messujen diat, Peppi-trailer, Vinski-trailer

Virallisten lukuvuositavoitteiden saavuttaminen

Olemme toivoneet kykenevämme  kehittämään toimintaamme puolensadan asian suhteen. Virallisessa suunnitelmassa tavoitteita oli kolme:


1. Opetussuunnitelman jalkauttaminen yhtenä espoolaispilottikouluna.
Uutena asiana tulee  uusitun erityisopetuslainsäädännön ottaminen huomioon kouluun käytännöissä mm. oppilashuoltotyössä. Opettajat perehtyvät uusiin käytänteisiin.
- Lupasimme kehittää omaa ajatteluamme ja jalkauttaa uusia (opsin tekstin mukaisia käytänteitä) (P1)  ?
- Lupasimme selkeyttää Suomi2- opetuksen periaatteita. (P13) ?

2. Kaikkien koulujen tulee ottaa yhdeksi kehittämiskohteeksi oppilaan ohjaus. 
Jokaisen opettajan piti ottaa vastuuta oppilaitten ohjaamisesta ?
- Lupasimme laatia ohjauksen vuosikellon.  (O14) Ohjaussuunnitelmamme oli osana Auroran vuosikelloa.

3. Koulun koko toiminnan kehittäminen.
Koulun yleinen toiminta on tapahtunut kuvatulla tavalla (mm. oman työpäivät, tapahtumat)
- (1) Lupasimme tuen muodoksi skidi- ja sinimixiä.
- (2) OHR-toiminta ei kaikilta osin toteutunut henkilöstövajauksen vuoksi.
- (3) Arvioimme osaamisaukoiksemme pitkässä juoksussa TN:n, TS:n, ruotsinkielen, musiikin ja liikunnan opetuksen osaamisen. Tarvitsemme lisää osaamista myös vuorovaikutustaidoissa.
- TVT-opetuskäytäntöjä piti rikastaa (P5) ?
- Tuen lomakkeiden käyttö tuli ottaa haltuun. (V1) ?
- (4) Lupasimme järjestää kerhotoimintaa, retkiä, leirikouluja
- (5) Lupasimme että retkistä jne. tehdään turvasuunnitelma.
- (6) Kaikille luokille toivottiin luokkatoimikuntaa ?
- Kodin ja koulun yhteistyötä haluttiin kehittää sovitulla tavalla (ks. alla***)
- (7) Lupasimme ottaa työharjoittelijoita
- (8) Lupasimme toimia oppimiskeskuksena ja pilottikouluna
- (9) Lupasimme tehdä yhteistyötä seurakunnan kanssa
- (10) Olimme valmiit toimimaan erilaisissa kehittämishankkeissa 
- (11) Lupasimme niveltää esiopetukseen ja yläkouluihin päin.
- (12) Olimme mukana Olympia-hankkeessa ?


Koontalistassa oli seuraavat tavoitteet:

PEDAGOGIIKKA

(1) Opsin päivitysten haltuunotto (tuen muodot, avun jaksotus, tuen keinot luokanopettajalla...).
Esim. Työkalupakki-lomake.  Elat tiimeihin ohjaamaan uusia tuen muotoja
(2) Iloa ja  kannustusta lisää  vuorovaikutukseen kaikissa luokissa. ?
Esim. Tiimi suunnittelee do- dont-työkalulla
(3) Vielä enemmän huomiota lasten kauniiseen käyttäytymiseen. ?
Esim. Mahdollisesti kuukausiteemat.
(4) Jämäköitämme Kiva-ohjelman toteutumista. ?
Ohjelma läpi kaikilla luokilla, minim 2. ja 4. lk.Kyselyn tulosten analysointi ja esittely
(5) TVT-opetusta vahvistetaan ?
Esim. TVT-suunnitelma on aihetta päivittää. Kaikilla lapsilla oikeus saada opetusta.
(6) Opetuksen laatuun kuuluu myös opiskelun laatu. Selkiytämme ja kehitämme tiimeissä koulumme läksypedagogiikkaa. Käsittelemme läksyjen merkitystä myös vanhempainilloissa.  ?
(7) Opetuksen laatu on  myös muun kuin oppitunnin laatua, se on koko koulupäivän ja erilaisten yhteisten tapahtumien laatua.  Teemme esim. yhteisestä talviliikuntapäivästä perinteen.  
(8) Tuemme opetuksen laadun kehittämistä pedagogisoimalla tiimitoimintaa  oppivan professionaalin yhteisön (PLC) suuntaan.  Tällainen tiimi   suunnittelee  ja arvioi  opetusta ja tukea  yhdessä sekä oppii toisiltaan. ?
(9) Käymme pedagogista keskustelua.  Yhtenä teemana "Mitä on hyvä opetus meille".Esim. YT-tuntien avaukset. Keskusteluteemoina oli myös mm. tottelevaisuus ja koululaisen taidot.
(10) Lisäämme keskustelua tuntiresurssin suuntaamisesta. Pyrimme löytämään ratkaisuja, joilla myös ylemmillä luokilla olisi  akateemisissa aineissa ns. jakotunteja. Tilanne 2012-13 heikko.
(11) Kirjastotoiminnan turvaaminen  Esim. kirjastokerhon idea tukemaan. ?
(12) Uudenlainen liikuntatuntien järjestämistapa. Jatkammeko näin? ?
(13) Lupasimme selkeyttää Suomi2- opetuksen periaatteita. ?

Muuta matkan varrella tärkeäksi osoittautunutta: Kokonaisvaltaisen tuen malli kehittely. Rikas kerhotarjonta.  Teimme mainion koko koulun näytelmän, ja toivottavasti Vinski valmistuu :-) 

ORGANISAATIO
(1) Uusi YT-malli. Pedagogiset tiimit ja Työryhmät vuorotellen. Toimiko? ?
(2) Monelle (mm. koulunkäyntiavustajille) tulee  toimenkuvaan muutoksia.
KK-avustajat tekevät tehtäväkortin.
(3) Uuden johtoryhmän perehdyttäminen ja mahdollinen koulutus. Onnistui hyvin.
(4) Erityistä huomioita uinnin järjestelyihin. Jatkammeko näin? ?
(5) Koulun virallisten ja omien nettisivujen  muutokset. Viralliset sivut toteutettiin. Mikä on omien sivujen jatko?
(6) Mahdollisesti opit-järjestelmän muutokset (Kuulimme, että siirtyy syksyyn 2012)
(7) Laaditaan pitkäntähtäimen hankintasuunnitelma. Tarvikemäärärahoja varataan tehostetun tuen ja erityisen tuen tarpeisiin. Tilanne muuttui dramaattisesti tappiolliseksi.
(8) Tuemme opetuksen laatua asettamalla lukuvuosisuunnitelmassa  yhteisiä kehittämistavoitteita eri osa-alueille. Tiimien tehtävänä on kääntää ne toiminnaksi.?
(9) Sisäisen tiedonkulun vahvistaminen kaikille ryhmille (mm. YT-istunnon päätökset). Tähän löydettiin hyviä ratkaisuja: vihko mm.
(10) Ajankäytön hallinta/tiimeille aikaa pedagogiikkaan. Koko koulun toiminnan laadun kehittämiseksi laadimme vuosikellon, johon kootaan kaikki keskeisesti opetustyöhön vaikuttavat vuosittain samaan aikaan toistuvat  asiat. Näitä ovat esim. oppilashuollon ruuhkahuiput, nivellyys, toistuvat. testit,  tuen hakemisen ja antamisen jaksot, valinnat ja vanhempainillat. OK
(11) Peruskorjauksen ja lisärakennuksen suunnittelu/Hankesuunnitelma. Tilaselvitys meni läpi.
(12) Kestävien käytänteiden vahvistaminen (mm. roskien lajittelu) ?

(13) Parkkipaikan saneeraus. Toteutui.
(14) Vuosikello. Tehtiin.
Matkan varrella tärkeää: Sisäilmakorjaukset saatiin käynnistymään.   Jumppasalin lattia lakattiin. Oman koulumme henkilöstöä koulutettiin (mm. Verme, TVT, Kiinan kieli, Hyvä alku, ryhmäilmiöt. johtoryhmätyö...). Laadimme OHR-toiminnan arvioinnille kriteerit. Säännölliset avustajapalaverit pidettiin. Monistuskone uusittiin (ei toimi vielä täysin).
KOULUYHTEISÖ
(1) Uusiin työntekijöiden tutustuminen/perehdyttäminen (mm. Tyhy-risteily). OK
(2) Kuulluksi tulemisen tunteen vahvistaminen ?
(3) Positiivisen ammatillisen puheen lisääminen/vuorovaikutustaidot (mm. Tuntematon opettaja-sessio)?
(4) Alueen kasvattajaverkoston kaksi tapaamista. Yhteisen blogin käyttöönotto. Tapaaminen pidettiin.
(5) Vanhempien perehdyttäminen ops-uudistukseen jäi ohueksi 

VIRANOMAISTOIMINTA
(1) Kolmiportaisen tuen vaatima asiakirjatyö saatiin sujumaan. OK
(2) Uusien ops-linjausten tiedottaminen vanhemmille. Vanhempainiltateemat eri asteilla, vuosikello, ks. ops
(3) Ekaluokkien tehostettu kodin ja koulun yhteistyö. Kahdet "vartit toteutettiin",
(4) Uuden Laatukriteerin-arvioinni  osatehtävät (tänä syksynä ja keväänä ei omia mittauksia). Tehtiin henkilöstömittaus.
(5) Päivitetään retkien turvaohjeet ja käytännöt.?
(6) Espoon turvallisuuohjeiden mukainen jokavuotinen päivitystyö (mm. poistumusharjoitus, riskanalyysin päivitys). OK
(7) Oppilashuoltotyötä koskevat säädösmuutokset haastavat meitä kehittämään toimintatapojamme. Etsimme dokumenttimallin, johon kirjataan yksittäisen oppilaan eri tahoilta saamaa tukea voidaan seurata systemaattisesti, yksinkertaisesti ja kuitenkin salassapitosäädöksiä noudattaen. OK
(8) Oppilashuoltoon liittyvien lapsen tietoja koskevien pelisääntöjen kirkastaminen yhdessä kotien kanssa.?
(9) Kahden luokanopettajan  viran täyttäminen keväällä 2012. Valittiin kolme hyvää.
(10) Johtokunnan toisen henkilökunnan varajäsenen esittäminen kauden loppuun. OK
(11) Johtokunnan asiakirjat hoidettiin. OK
Matkan varrella tärkeää:Uudet tuen lomakkeet otettiin haltuun. Wilman käyttöä vahvistettiin myös niiden osalta.  Yleiset valintakriteerit opettajavaaliin julkaistiin.
AIKUISTEN KOULUTYÖ
(1)  Rehtorien PLC-verkostotoiminta alkoi kankeasti. Ei Auroran vika.
(2) Väestönsuojelutehtävät (Martti ja  eräät  muut  väestönsuojeluorganisaatiossa). OK. Hiljaista.
(3) Palkkausjärjestelmän muutokset: tiedotus ja käyttöönotto (haasteellinen luokka. lukuvuosi kerrallaan, ops-työ-palkkio) .Löydettiin meille sopivat järjestelyt, joskin 6 lk tuli myös vessissä
(4) Ilmanvaihdon turvallisuuden varmistaminen. Töitä tehtiin. Ongelmia on yhä.
(5) Ammatillisuus ja pelisäännöt: palautuspäivä-perjantai, vuorovaikutus?
(6) Uusien työntekijöiden perehdytys. Malli tehtiin. Totetuiko ?
(7) Oppimiskeskus- ja Kelpopilottikoulutehtävien hoitaminen (mm. Messut 7.12). Hoidettiin kunnialla.
(8) Työnohjaus syksyn ajan. Jatkettiin keväälle.
(9) Kehittämiskeskustelut (keväällä). Hoidetaan ?
(10) Vastuualueiden päivitys ja työryhmien nimeäminen. Jaettiin työryhmille. ?
Matkan varrella tärkeää: Sotkuja oli sekä  avustajien että erään opettajan palkoissa. Yhteisten työvälineiden palautus omille paikoille ei onnistunut aina. Opettajien toive:  Lukujärjestysten valmistuminen jo toukokuussa ei onnistu rehtorista riippumattomista syistä.  Marraskuussa saatiin aikaan sopimus, ja palkat nousivat hieman. 6. luokan opettajille tuli luokanvalvojan korvaus. 
OMA ELÄMÄ SIVIILIELÄMÄ

(1) Otamme edelleen huomioon elämäntilanteet, merkkipäivät jne.
Opetusministeri.
Matkan varrella tärkeää: Työssä jaksamisessa oli välillä pulmia.  Terveysongelmia ilmeni mm. sisäilman vuoksi. Vakavaa viestiä vietiin eteenpäin mediaan ja päättäjille.


Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

KODIN ja KOULUN yhteistyösuunnitelmassa oli mm. seuraavia asioita (Olen ryhmitellyt niitä hieman toisella tavalla):

1. TYÖMUODOT. Yhteistyötapahtumien ja muotojen  rikastaminen ja kehittäminen ?

 a) Avoimien ovien pävän eri variaatiot  
b) Ekaluokkalaisten vanhemmille ehdotettiin kummivanhempia yläluokilta, jotka ohjaisivat "kuinka täällä ollaan 
c) Wilman käyttöä kannattaisi tehostaa. Järvenperän koululla Wilmassa on monia vanhempia palvelevia ratkaisuja (kuten lukujärjestykset)

d) Edelleen kaivataan aktivointi-ideoita luokkatoimikuntatyöhön; 

e) Voitaisiinko Auroran päivän lisäksi järjestää f) toinenkin  touhutapahtuma. Esim. Iltapesis. 
g) Vanhempainiltoihin toivotaan  uusia malleja: teemavanhempainillat, vanhempien illat toiminnallisemmaksi.  Koulutehtäviä, ryhmätöitä, lasten ja vanhempien yhteinen ilta.

h) Vanhempanvarttien pohjaksi voitaisiin laatia yhteinen lomake, jonka täyttää oppilas, huoltaja ja  opettaja. 

i) Opettajilta toivotaan joustoa vartteihin- myös ilta-aikoja.

j) Puhelinaika opettajille 

k) Kuinka saada isät mukaan? Isille pappaparkki?
k)Auroran päivään vanhemmille suunnattua toimintaa; 

m) Jokaisella vanhemmalla ”pakko” tulla kouluun. Yksi kerrallaan. Ei rasittanut lasten työskentelyä.

n) Opsin teemalista vanhempainiltoihin on hyvä. 

2. OPS-KORJAUKSET
* Ops-tekstiin tehtiin korjausehdotus (ongelmien ratkaisemisesta hienotunteisesti). OK

3. VUOROVAIKUTUS 
?

a) Yhteistyötä tulisi tehdä jo ennen ongelmaa. Kaikki perustuu luottamukseen; 
b) Toive  kauniisti  keskustelusta ja hyvistä tavoista näkyviin myös www-sivuille;
c) Kauniisti puhuminen pitäisi ulottaa myös vanhempien tapaan puhua toisista vanhemmista;  

vanhempia tulisi myös opastaa toimimaan niin, ettei tahattomasti loukata erilaisista kulttuureista tulevia perheitä;  
d) Ekaluokan opettajille tarvittaisiin aikaa vanhempien kohtaamiseen, koska luottamus rakennetaan siellä; 
e) Opettajista olisi mukava tietää, mitä heistä puhutaan. 
f) Opettajien ja vanhempien tulisi kunnioittaa molemminpuolisesti.  Muistetaan: kummallakin osapuolella on hyvä tarkoitus. Jos tulee vaikeita asioita- annetaan aikaa;


4. OPPILAAN OMAN VASTUUN VAHVISTAMINEN ?
a) Paljon odotuksia kohdistuu lupaamaamme koululaisten taidot- kuvaukseen 

b) Lapsi pitäisi ottaa aktiivisesti osalliseksi sekä negatiivisen että positiivisen  palautteen prosesseihin
c) Lapsen sitouttaminen koulutyöhön- lapsi mukaan vartteihin

5. MONIKULTTUURISUUS ?
a) Luokkin voitaisiin tuoda kartat, mistä minun sukuni on kotoisin;

6. TIEDOTUS   
?

a) Nettiin lisää tietoa vanhemmulle mm. oppilashuollon henkilöstöstä; Koteihin tieto, mitä OHR tekee, ja kuka on luokan erityisopettaja.  

b) Oppilashuolto tulisi tehdä  tutuksi.  Se helpottaa vaikeissa tilanteissa. "Ei lapsen turvallinen koulutie pääty siihen, että lapsen asiaa  käsitellään OHR:ssa".

c) Elat jo eskarien vanhempainiltaan; 

d) Tuen malleista hyvä myös kertoa;

e) Jokainen luokanopettaja laittaa kotiin tiedotteen, josta näkyy lukujärjestys ja mm. ketkä opettajat luokkaa opettavat.

Seuraavan lukuvuoden suunnittelun kulmakiviä

Ainakin seuraavat asiat on otettava huomioon uutta lukuvuotta suunniteltaessa. Lukuvuosi on viimeinen, joka ollaan kokonaan vanhassa koulurakennuksessa.

PEDAGOGIIKKA: Uusi tuntijako päätettäneen kesän alkuun mennessä. Se vaikuttaa asenteisiin pikku hiljaa. Opit drilleineen käytössä syksyn ajan.  PLC-toiminta jalkautetaan myös opettaja-tasolle Espoossa. Oppimiskeskuksemme järjestää edelleen koulutusta. Uuden koulurakennuksen pedagoginen suunnittelu jatkunee. Kerhotoimintaan tulemme saamaan taas ylimääräistä rahaa. Saammeko Tiff-tulokset?

ORGANISAATIO:  Rahatilanne ilmeisesti tiukkenee, vaikka olemme jo tehneet korjausliikkeitä. On pakko miettiä malleja, jos joudumme karsimaan menoja ( kesken vuoden käytännössä kyse erikseen laskutettavista tunneista ja sijaisjärjestelyistä). Kevään budjetti auki (niukkuudella uhkailtu). Opettajien sähköpostit vaihtuvat tammikuussa. Psykologipalveluihin tullee katkoja. Luokkatilat: ehkä saamme Mu-Ku-tilan. Johtoryhmän jäsenten roolitus: asemaa johtamispuheen ohjaajina vahvistetaan. Mahdollisesti Veme-toiminta tukemaan uusien opettajien perehdytystä. Kehittämiskeskusteluja standardisoidaan Henkan vuoksi. Kerhtoiminnan aloittaminen tulisi aientaa.

KOULUYHTEISÖ: Kouluun tullee 2-3 uutta opettajaa. Koulunkäyntiavustajat jatkanevat tutulla  joukolla. Kasvattajaverkostolla kaksi tapaamista. Syyskuussa kansallinen kodin ja koulun yhteistyöpäivä. Maahanmuuttajaperheiden osallisuutta tulee vahvistaa.

VIRANOMAISTOIMINTA: Tuen asiakirjatyötä siirtyy luokanopettajille. Suomi2-opetuksen järjestelyt. Koululle esitetään uutta johtokuntaa. Salassapitonormin syväymmärrys niveltämisissä. Henkilökortit.  Riittävätkö iltapäivätoimintapaikat? Koulujen laadittava kerhotoiminnasta kortti, josta näkyy, mitkä kerhot ovat tokaluokkalaisille. Laatukriteerien pohjalta kerätään aineistoa (mm. huoltajakysely ja oppilaskysely). Keväällä myös kriteeripajat.  Vanhempainillat ennen syyslomaa.

AIKUISTEN KOULUTYÖ: Määriteltävä TVA-lisät (kuormitus). Opeteltava Henkan käyttö (uudella lailla haetaan virkavapaudet jne.). Rehtori mukana rehtorien  työaikakokeilun suunnittelussa. Työsuhde-edut käyttöön. 5.10 kansainväinen opettajapäivä.  Sisäilma-asioiden suhteen ongelmana siivouksen ja kiinteistönhoidon tehostaminen.

OMA ELÄMÄ. Kannattaisiko palauttaa mieliin väriviikot? Lyhennetty työaika?

MUUTA: Peruskouluun siirtymisestä tulee kuluneeksi 35 vuotta. Auroran koulu täyttää 55 vuotta (onko meillä retro-henkinen kuusijuhla). Kolmen päivän syysloma. Neljän päivän breikki itsenäisyyspäivän yhteyteen. Aurora-seminaariin ulkopuolinen vetäjä? Viimeinen lukuvuosi, jolloin meillä on ryhmäintegraatioluokka.  Lokakuussa kunnallisvaalit. Emme ole enää Opi ja kasva-pilotti.

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Olipa huimaa luettavaa! Hienoa ja pohdittua työtä teette!

Ainoa, mitä en ymmärtänyt oli "väriviikot". Avaisitko vielä senkin :)

Martti kirjoitti...

Hei Anonyymi

Olemme joskus jakaneet lukuvuoden eri väreihin. Vihreät viikot ovat tehokkaan opiskelun aikaan. Silloin kannattaa paahtaa. Lukukausien alut ovat näitä. Lomia kohti väri vaihtuu keltaiseksi ja erityisesti punaisille viikoille juuri ennen lomia kannattaa varata lisähappea esim. mukavien tapahtumien muodossa ja hieman hellittää omaa nutturaakin.