Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, maaliskuuta 07, 2012

Perillä Vierumäellä - päivittyvä lastu

Päivitetty 8.3.2012 klo 19

KAKSI bussia toi sata rehtoria perille Vierumäelle keskiviikkona  klo 10. Kevyt aamupala ja sitten luentosallin. Aamun teemana tehostettu tuki. Luennoitsijana aluerehtori Leena Liusvaara Salosta.

Klo 11.30 alkoi toinen sessio oppilashuollon kirjaamisista. Mukana oli  tällöin myös aviomies juristi Lauri Liusvaara.  Kuulimmej änniä ajatuksia mm. siitä, saako huoltaja nauhoittaa ohr-istunnon. Mitäs arvelette?

Tässä muistiin muutamia osumia:
- Huoliseulan käsite
- Ohje: puhutaan käytännöt auki;  seinälle kaaviot, esim. kuinka huoli tuodaan esiin? Kuinka kauan tukea annetaan?
- Käsite: pedagoginen ennakointi
- Vastaus: miksi kirjstaan. Syntyy sopimus, josta pidetään kiinni.
- Miten tuki määritellään? Tuen tarve
1. Voidaan kieltää
2. Palvelulähtöinen - resurssien mukaan
3. Tarpeesta lähtevä malli
- Sovitaan, mitä kirjataan ohr:ssä ylös. Sovittava myös, kuka kirjaa. Kirjataan puheesta välttämätön henkilöstörekisteriin:  Päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut. Luotevaa, että rehtori kirjaa. Muu ylös  omiin muistiinpanoihin. Virkamiehellä on  velvollisuus kirjata. Kirjaaminen  voi olla nauhoittamista.
- Kun kerrotaan arkaluonteista asioita, on perusteltava, miksi kerrotaan muille. Varmuuden vuoksi ei saa kertoa.

Iltapäivällä

Klo 12 alkoi tunnin lounas. Lounaaksi oli mm. keittoa ja kanaa. Ihan maiskis. Lounaan jälkeen oli mainosisku SanomaPron tuotteista.

Iltapäivällä puhuimmeensin salassapidosta. Oppilaiden ominaisuuksista ei saisi puhua esim. opettajainhuoneessa. Tieto ei saa vuotaa. Nivellystilaisuuksissa on hyvä muistuttaa, että esiin nostetaan vain ne tiedot, jotka ovat oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta tärkeitä, ei esim. opettajan  työn helpottamisen kannalta.  Tiedon antaja on aina vastuussa siitä,  mitä antaa. Hänen on harkittava.

Niveltäminen on oppilashuollollinen kokous luonteeltaan. Lapsesta on puhuttava kuin huoltaja olisi paikalla. Syytä todeta tämä asia kokouksen aluksi.

Vanhemmilla on oikeus saada tietoa siitä, mitä lapsesta on kirjattu ylös. Kun pyyntö tulee, voi kuitenkin siirtää asian esimiehen harkittavaksi.

Vastuu, oikeudellinen vastuu

Sitten syöksyimme opettajan ja rehtorin vastuukysymyksiin kahden tunnin ajaksi. Vastuut ovat:
* Virkamiesoikeudellinen
- virkavastuu, virkavelvollisuudet
* Rikosoikeudellinen
- rikos. Virkarikos
* Vahingonkorvaus
- isännän vastuu

Vastuuta on paljon. Vastuutapahtumassa on osoitettava, että on huomannut riskin ja valinnut keinot estää sen. Muista, että perehdyttämisvastuu on rexillä!

Sitten olikin kahvit. Liikuntaan oli varattu muutama tuntia aikaa. Tarjolla oli luistelua, tsumbaa, keilailua... Minä valitsin hyvän kirjan. Päivä päättyi illalliseen klo 20.

1 kommentti:

Esa Kukkasniemi kirjoitti...

Anna kun arvaan, kirjasi oli joku pedagogian historiaan liittyvä opus ;-)

Päivänne Vierumäellä vaikuttaa mielenkiintoiselta. Jään seuraamaan tulevia päivityksiä.