Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, heinäkuuta 14, 2010

Fallåkerissa kuohuu? Osa 2TÄSSÄ lastussa kommentoin Länsiväylä-lehdessä esitettyjä perusteita, joilla vanhemmat ovat vastustaneet Kirkkojärven koulun osoittamista Fallåkerin alueen lasten lähikouluksi.

HETI aluksi haluan todeta, että tätä lastua ei varmaan kannattaisi lainkaan kirjoittaa, koska näissä asioissa kaikilla asianosaistahoilla on tunteet pinnalla. Mutta kirjoitan kuitenkin, koska kyse on myös tärkeästä asiasta, vanhempien huolesta oman lapsensa tulevaisuudesta, jossa kouluvuosilla voi olla tosi iso merkitys.

LEHTIJUTUSSA esitetään seuraavat perustelut lähikoululle, jota alueen vanhemmat toivovat:
1. koulutie on turvallinen
2. koulumatka on lyhyt
3. opetus on hyvää ja tähän liittyen
4. koulussa ei saisi olla liikaa maahanmuuttajia
5. koulu on pieni/puhdas alakoulu


1. Koulutie on turvallinen
Koulumatkan tulee jo perusopetuslain mukaan olla turvallinen. Matka Kirkkojärvelle ei sitä ole, kuten kehittämispäällikkö myöntää. (Ainakin) pienille oppilaille on siksi luvassa matkakortti. Myös koulumatkaa Auroraan voidaan pitää turvattomana. Myös meille tarvittaisiin bussikyytiä.

2. Koulumatka on lyhyt
Koulumatka Kirkkojärven koululle lienee karkeasti yhtä pitkä, noin 3 km (korjattu), kuin Auroran koululle.

3. Opetus on hyvää ja tähän liittyen 4. koulussa ei saisi olla liikaa maahanmuuttajia
Tottakai hivelee, jos Fallåkerista asunnon ostamiseen on vaikuttanut mielikuva, että opetus Aurorassa on hyvää. Meillä on kokenut ja pitkään töitä yhdessä tehnyt henkilökunta ja aktiivinen kodin ja koulun yhteistyötapa. Oppimistulosten suhteen olemme ihan tavallinen maailman parasta opetusta antava peruskoulu (Pisan mukaan).

Minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä Kirkkojärven koulun kanssa yli 20 vuotta. Koulu on koko sen ajan ollut yksi Espoon innovatiivisimmista. Se on valittu muutama vuosi sitten vuoden työyhteisöksi. Koulun rehtori Kari Louhivuori on yksi Espoon kokeneimpia rehtoreita. Hänen johdollaan kouluun on luotu uskomattoman upea ilmapiiri, ja siellä on ideoitu systeemejä, joita pidetään sellaisen opetuksen osalta, jossa opetusryhmissä on paljon maahanmuuttajalapsia, esimerkillisinä. Opetus on hyvää kaikille lapsille.(täsmennetty)

Se on fakta, että Kirkkojärven koululla on paljon maahanmuuttajalapsia. Maailma muuttuu. Maahanmuuttajien määrä tulee tulevaisuudessa jatkuvasti kasvamaan. Voi olla suuri etu oppia elämää monikulttuurisessa koulussa, kun koulu sen haasteisiin osaa vastata niinkuin Kirkkojärvi on osannut.

Myös se on fakta, että Kirkkojärvellä maahanmuuttajia on lähes 50 %. Määrä kasvattavat vielä keväällä lakkautetun Keski-Espoon koulun Kirkkojärvelle muuttavat yläkoululaiset. On tutkimusnäyttöä siitä, että ihanteellinen maahanmuuttajalasten osuus olisi noin 20 %. Tällöin vanhasuomalaisten tulokset (esim. Pisassa) eivät laske, ja luokassa käytetty vahva suomenkieli imee myös maahanmuuttajien tulokset nousuun. Kun suhdeluku kasvaa tästä, kummankin ryhmän tulokset heikkenevät.

Siksi maahanmuuttajia ei pitäisi keskittää tietyille luokille. On kaksi tietä "kohtuullistaa" maahanmuuttajien osuutta. Toinen on sijoittaa kouluun myös vanhasuomalaisia.

5. Koulu on pieni/puhdas alakoulu
Kirkkojärven koulu kasvaa nyt isoksi yhtenäiseksi peruskouluksi, jossa saattaa olla hyvinkin pian 600 oppilasta. Kansainvälisesti tämänkin kokoinen koulu on vielä pieni. Suomessa on 90-luvulta alkaen ollut käynnissä pienten koulujen avohakkuut. Peruskouluja on listitty 10 vuodessa noin tuhat. Espoossa on vielä muuttama hyvin pieni alakoulu.

Auroran koulu ei ole pieni koulu. Meillä on oppilaita noin 330, ja naapurissamme Karamzinissa yli 400.

Valtakunnallisessa koulutuspolitiikassa yhdeksi tavoitteeksi on asetetty yhtenäinen peruskoulu. Pääosa uusista peruskouluista on nykyään 1-9-luokkien kouluja. Tavoite sitoo myös Espoota.

Yhteenvetoa
Fallåkeriin on syntymässä aktiivinen pienalueyhteisö, jonne muuttaneet lapsiperheet kokevat tulleensa petetyiksi, kun heidän lapsensa lähikouluksi on osoitettu Kirkkojärven monikulttuurinen ja yhtenäinen peruskoulu. Minusta heidän huoltaan on aihetta kuunnella molemmilla korvilla.

Näyttää siltä, että pääosa lapsista on tosi pieniä, joten Kirkkojärven koululla on hyvää aikaa käynnistää yhteistyö tulevien oppilaittensa vanhempien kanssa mahdollisten epäilyksien kumoamiseksi. Kaupungilla on myös aikaa saattaa koulutie turvalliseksi.

Uskon, että kun Kirkkojärven uusi koulu upeine tiloineen ja upouusine välineineen tulee vanhemmille tutuksi, tunnelmat voivat vaihtua. Ja niillä perheillä, joille niin ei tapahdu, on aina mahdollisuus anoa lapsellen toissijaista koulupaikkaa muusta koulusta. Tänä kesänäkin Auroraan pääsi meille hakenut lapsi Fallåkerista, kun meiltä vapautui paikka.


Ei kommentteja: