Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, lokakuuta 18, 2009

Perusopetus maksaa

OPETUSHALLITUS on juuri julkaissut tilastotiedot vuoden 2008 perusopetuksen kuluista. Ilman sairaala- ja vammaisopetusta kulut olivat esim. Uudellamaalla keskimäärin 6620 euroa/oppilas. Kaupunkimaisissa kunnissa kulut olivat keskimäärin 6616 euroa/oppilas.

HIEMAN toisin lasketun tilaston mukaan Uudenmaan maakunnassa itse opetukseen kului 4.242 euroa, majoitukseen ja kuljetuksiin 177 euroa, oppilasruokailuun 412 euroa, muuhun oppilashuoltoon 273 euroa, sisäiseen hallintoon 364 euroa ja kiinteistöjen ylläpitoon 961 euroa. Yhteensä summa oli tässä tilastossa 6.429 euroa/oppilas.

ESPOOSSA koulupito maksoi rehtoreille jaetun ennakkotiedon mukaan vuonna 2008 7428 euroa, Helsingissä 6882 euroa ja Vantaalla 6120 euroa. Itse opetukseen Espoo käytti 4824 euroa, Helsinki 4556 euroa ja Vantaa
3781 euroa. Vertailua maan keskiarvoihin haittaa kuitenkin, että niissä on erityisopetus mukana.

Vuoden 2009 talousarviossa suomenkielisen oppilaan hinta on 8362 euroa (ruotsinkielisen 9227 euroa). Kouluruoka maksaa meillä 438 euroa ja tilavuokrat 1989 euroa!

Näiden tietojen valossa on täysi syy yhtyä näkemykseen, että Espoossa on satsattu opetukseen, mutta valtakunnallisesti vertaillen espoolaislapsen opetukseen sijoitettiin vuonna 2008 kuitenkin vain 600 euroa enemmän vuodessa kuin maassa keskimäärin. Suomeksi se tarkoittaa lukuvuoden aikana noin 3 lisäeuroa/päivä. Sen sijaan kiinteistövuokrat ja ruokaa maksavat meillä selvästi enemmän kuin muualla; kiinteistövuokrat ovat lähes kaksikertaiset.

TILASTOISSA on myös laskettu keskimääräinen hinta erikokoisissa kouluissa:
- alle 39 oppilaan kouluissa kulut ovat 10 757 euroa
- 40-69 oppilaan kouluissa kulut ovat 8 257 euroa
- 70-99 oppilaan kouluissa kulut ovat 7 504 euroa
- 100-149 oppilaan kouluissa kulut ovat 6 814 euroa
- 150-199 oppilaan kouluissa kulut ovat 6 349 euroa
- 200-299 oppilaan kouluissa kulut ovat 6281 euroa
- yli 300 oppilaan kouluissa kulut ovat 5 970 euroa.

Mitä näistä luvuista kannattaa katsoa? Jos on pakko säästää, suurimmat hyödyt saadaan suurentamalla koulujen kokoa niin, että pienissä kouluissa on vähintään 100 oppilasta. Tätä suurempia kouluja lakkautettaessa laskennallinen säästö on huomattavasti vähäisempi.

Ei kommentteja: