Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, marraskuuta 19, 2008

Quest 2008


QUEST 2008- seminaarin ensimmäinen aamupäivä on nyt takana. Poikkesin pitkästä lounasjonosta lähettämään blogille iloisia terveisiä.

Sama kaiku askelten kuuluu kaikissa maiden pedagogiikasta: kohti oppilaskeskeisyyttä, toiminnallisuutta, yhdessä tekemistä, oppilaiden osallistamista omaan opiskeluunsa. Enemmän huomiota opiskelun taitoihin kuin yksittäisten oppiaineiden sisältöihin. Huomio aineesta oppilaisiin. Kaikista oppilaista halutaan pitää huolta.

Lisäys keskiviikkona 19.11. klo 18.13 paikallista aikaa.


"LESSONS LEARNT"

ESIKONFERENSSIN jälkeen mielessä on seuraavat asiat:

1. tavoitteiden selkeys on Kanadassa ihailtavaa. Meillä niitä on liikaa.
2. huomio on täällä kiinnitetty formaaleihin tavoitteisiin: oppimaan oppiminen, opiskelutaidot jne. Meillä tämä idea kirjattiin vuoden 1970 opsiin, mutta onko idea toteutunut?
3. oppilaat halutaan aidosti osallistaa omaan opiskeluunsa. Meillä asiaa käsitteellistetään tavoitteellisuudeksi,
4. opettajien tulisi ottaa vastuu kaikkien oppilaitten oppimisesta. Ei vain helppojen tai korkeakouluun tähtäävien. " Kuuntele oppilasta kun hänellä ongelma. Kuuntele ryhmää, kun ryhmällä on ongelma."
5. Johtamista tulisi kehittää niin, että fokus olisi oppilaitten oppimisessa.
6. Kriittinen kysymys:Ovatko koulut paikkoja, joissa oppilaat voivat hyvin ?
7 Ajatus: opetus on sopeutettava oppilaisiin, ei päinvastoin.

IRLANNISTA kuultiin esitys, joka innosti opettajat taputtamaan. Paikallinen Irmeli Halinen avautui ja kertoi, kuinka hallinnolta on mennyt tähän asti muutosenergia papereiden tekemiseen. Ja kuinka hallinnon energia onkin uuvuttanut opettajat.Hallinnon olisi tehtävä vähemmän opettajille ja enemmän opettajien kanssa.

Irlannissa oli käynnistetty kokeilu, jonka ytimenä olivat avaintaidot. Nämä avaintaidot olivat:
1. informaation prosessointi (mm. käsitekartta)
2. toisten kanssa työskentely
3. kriittinen ja luova ajattelu
4. kommunikointi
5. persoonallinen tehokkuus (itsetuntemus,)
Kokeilu tuotti tuloksia. Oppilaat saavuttivat tavoitteet. He innostuvat. He motivoituivat. He tekivät kovemmin työtä.

KUVA: Cathy Costello

ILTAPÄIVÄLLÄ osallistuin Cathy Costellon ja Tamara Steinin workshoppiin. Teemana oli "Kuinka luokasta rakennetaan oppimiseen sitoutunut yhteisö". Pari antoi konkreetteja vinkkejä siihen, kuinka opettaja saa oppilaat sitoutumaan (engagement) koulutyöhön. Avainideoita olivat: * selvät muutamat säännöt * rutiinit , päivän ohjelma ( minulla on suunnitelma, sitä ei tuhota, meidän täytyy tehdä vielä tämä)* aloitus ja lopetus-rutiinit * kerro päivän haaste * kuvatarinat * lupa koristella omaa luokkaa * lahjakkuusposterit.

PÄIVÄN viisaus kuului: " Menestyminen koulussa on elämän ja kuoleman kysymys- erityisesti köyhille.

Ei kommentteja: