Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, syyskuuta 13, 2022

6. luokan arvosanojen kriteeriluonnos


Opetushallituksen väki haluaa kuunnella kentän ääntä lukuvuoden 2021-22 aikana tehdyn kriteerityön tuloksista. Voimassa olevia kasin kriteereitä on täsmennetty ja kaikkiin oppiaineisiin on laadittu kriteerit myös arvosanoille 5, 7 ja 9. 

6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerien luonnokset ovat vielä 23.9 asti kommentoitavina.  

Neljä kysymystä

Kommentoijille esitetään seuraavat kysymykset;

1. Mikä on näkemyksenne kriteeriluonnosten selkeydestä?

2. Ovatko osaamisen kuvausten jatkumot arvosanasta 5 arvosanaan 9 johdonmukaisia? Toivomme perusteluja

3. Miten mielestänne oppiaineiden arvosanojen 5 kriteeriluonnokset kuvaavat välttäviä tietoja ja taitoja?

4.  Yleisiä kommentteja kriteeriluonnoksista.

 
Uusilla kriteereillä pyritään yhdenmukaistamaan ja
helpottamaan opettajien arviointityötä. Omissa kommenteissani halusin kiinnittää huomiota lähinnä kolmeen seikkaan: 
  • Onko arvosanoille asetettu vaatimustaso liian vaatimaton? Erityisesti toivon, että asiaa pohditaan arvosanan 5 osalta. Pärjääkö  osaamisella, jossa oppilas tarvitsee apua ja ohjausta lähes joka taidossa  7. luokalla? Oman opettajakokemukseni perusteella väitän, että moni 6.luokkalainen yltää taidoissa jopa uutta luovaan tasoon.
  • Pitäisikö erityisesti taito-ja taideaineiden kohdalla näkyä jo  osaamista kuvaavissa lauseissa vahvemmin näiden oppiaineiden erityisluonne: taitoaineissa  taitavuus ja taideaineissa myös luovuus ja esim. tuotosten esteettisyys?
  • Luonnospaketissa on yhteensä 215 sivua taulukoita. Uskon, että alakoulussa aineenopettaja selviää hyvin noin 15 tavoitteen arvioinnista, mutta luokanopettajille arvioitavia taitoja/per oppilas on yli 200. Jos todistusarviointi ei saa perustua opiskelun ohessa tehtyihin formatiivisiin havaintoihin - niinkuin on kirjoitettu- vaan etukäteen ilmoitettuihin näyttöihin, työmäärä on melkoinen. Jos olettaa, että yhden taidon validiin ja reliaabeliin arviointiin menisi 5 minuuttia oppilasta kohti, niin yhden oppilaan todistusarvosanojen määrittämiseen tarvittaisiin noin 1000 minuuttia eli 17 tuntia. Ja 30 oppilaan osalta tarvittaisiin 500 tuntia eli 100 kpl  5-tunnin koulupäivää. 

Tarkoitus on, että uusiin kriteereihin pohjautuva 6. vuosiluokan lukuvuosiarviointi tehdään ensimmäisen kerran keväällä 2024 - ei siis vielä ensi keväänä. 

Tässä linkkejä  OPH:n sivustolle, josta löytää tarkempia ohjeita:


Ei kommentteja: