Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, kesäkuuta 03, 2022

Hyviä uutisia: Espoo pehmentää TakE-ohjelman linjauksia

Espoossa on ollut voimassa jo edellisessä valtuustokaudella ns. TakE-ohjelma (kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma), jonka mukaisesti poliittisissa päätöksissä on sitouduttu leikkaamaan menoja.

Eilen päättyivät neuvottelut, joissa ohjelmaa päivitettiin. Ensi maanantaina - näin oletan - kukin valtuustoryhmä, ratkaisee hyväksyykö se neuvotte-lijoiden laatiman sopimuksen. Lopullisesti tuloksesta äänestetään kesäkuun valtuuston kokouksessa. 

Demarien Markku Sistonen ja Maria Guzenina ovat julkaiseet  neuvottelutuloksesta tiedotteen. Ohjelmaan saatiin monia lapsille, nuorille ja kouluille tärkeitä lievennyksiä. Tässä niitä:

  • Tehtiin linjaus kasvatusalan henkilöstön rekrytoinnista ja pysyvyydestä etenkin varhaiskasvatuksessa 
  • Kirjastoille vaadittuja säästöjä vähennetään 300 000 eurolla.
  • Kirjattiin, että pieniä kouluja ei kategorisesti lakkauteta, lautakunta ratkaisee asiat.
  • Kirjaus kouluverkon tarkastuksesta  päivitettiin niin, että se antaa kasvun ja oppimisen lautakunnalle enemmän liikumavaraa. Suomenkielisen kouluverkon osalta lautakunta jatkaa uudistuksen ohjausta ottaen erityisesti huomioon näköpiirissä olevat väestölisäykset. Tämä liittyy mm.  julkisuudessakin olleeseen Laurinlahden koulun tilanteeseen sekä Koulumäen erityiskoulun jatkoon.
  • Lukion osalta tehtiin uusi kirjaus: Valmistellaan lukiotilojen sijoittuminen Leppävaaraan ja Kiviruukkiin.
  • Nuorten kesäsetelien määrää ei lasketa pohjassa esitetyllä tavalla
  • Nuorisotiloja ei lakkauteta ja uusia perustetaan muiden tilojen, kuten koulujen yhteyteen.
  • Segregaatiokehityksen estämiseksi tiettyjen espoolaisten  koulujen vaikea tilanne pyritään ratkaisemaan täsmätoimilla, eli kohdistamalla enemmän voimavaroja näille kouluille. Kirjaus kuuluu näin: Koulujen ja varhaiskasvatuksen haasteista, ongelmista ja erilaisista ratkaisuista tuotetaan analyysit, joiden avulla toimenpiteitä, mukaan lukien ongelmatilanteisiin nopeasti kohdennettavat täsmätoimet, voidaan arvioida vuosien 2023-2025 taloussuunnittelun osana. 

Ks. koko tiedote  tästä linkistä.

 

Ei kommentteja: