Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, maaliskuuta 17, 2017

Koulutustilaisuus pitäisi viitsiä myös arvioida?

TERVEISIÄ Paimiosta. Jatkoimme siellä tutor-opettajakoulutusta. Toisen valmennuspäivän teemoja oli mm. "koulutusoppi", eli miten eri tavoin tutoropettaja voi fiksusti jakaa omaa osaamistaan - ja saada muutkin tekemään niin.

KOULUTUSOPISTA löytyy ideoita erilaisten tapahtumien suunnitteluun,  toteuttamiseen ja arvointiin.  Kävimme mielenkiintoista keskustelua siitä, mitä ja miten erilaisia koulutustapahtumia tulisi arvioida. Riittääkö, että järjestelyt toimivat? Tai että ihmiset ovat tyytyväisiä? Pitäisikö jollain lailla myös varmistaa, että asiat on  oikeasti opittu ja että uudet ideat myös siirtyvät arkeen. Vai pitäisikö olla kiinnostunut vielä siitäkin, että uudet asiat myös juurtuvat arkeen. Ja miten noista asioista saa tietoa?

KAIKKIEN  koulutustapahtumien, vesonpäivänkin arvioinnin kriteerinä ovat aina tavoitteet: toisaalta tilaisuudelle asetetut ja toisaalta jokaisen osallistujan omat. Ne pitäisi sanallistaa. Tapahtuman tavoitteet voisi määritellä vanhanaikaisesti esim. vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

  • TIETOJEN osalta: Mitä pitäisi ymmärtää paremmin, syvemmin tai laajemmin?
  • TAITOJEN osalta: Mitä uutta pitäisi osata tehdä? Mitä pitäisi osata tehdä toisin? Mitä pitäisi osata tehdä paremmin, nopeammin, virheettömämmin? 
  • ASENTEIDEN osalta: Mitä uutta tai arvokkaampaa/parempaa pitäisi tahtoa? Mitä vanhaa/arvotonta ei pitäisi enää tahtoa? Mitä pitäisi tahtoa aikaisempaa vahvemmin? 
Osallistujien omat tavoitteet olisi nekin tärkeää avata. Michael Fullan käyttää usein koulutustilaisuuksissaan ns. takkatulitehtävää. Aivan päivän aluksi hän pyytää jokaista...

Pohdi hetki, miksi tulit tähän seminaariin. Mitkä ovat Sinun omat tavoitteesi tämän tilaisuuden suhteen? 

SITTEN tuo tavoite kerrotaan jollekin toiselle osallistujalle. Tapahtuman lopulla tuo henkilö haetaan uudelleen käsiin, ja kerrotaan, onnistuinko omassa tavoitteessani.

PAIMIOSSA toteutimme valmennuspäivän arvionnin  sekä Fullanin takatehtävän  avulla että Bonon hatut päässä. Ensimmäisella kerralla käytimme eriteemaisia flappeja. Nyt siis osallistujat jaettiin kuuteen ryhmään, ja kukin sai erivärisen hatun. Kukin hattu kuvaili päivää eri näkökulmasta. Mustien tuli nostaa esiin vain negatiivisia asioita jne. (Ks. tarkemmin lastun kuva).   Ryhmän kehitysvaiheesta riippuen menetelmällä saadaan erilaisia tuloksia. Paimiossa siitä tuli hauska loppukohotus huumoreineen.

KOULUTUSOHJELMAN tuottaja Educode arvioituttaa tapahtuman vielä omalla virallisemmalla tavallaan netissä. Oma mielenkiintoinen teemansa on kuinka tulkita saatua palautetta erityisesti, jos tapahtuman järjestäjällä  ja osallistujalla on eri tavoitteet ja odotukset. Palaan tähän teemaan myöhemmin. 

Ei kommentteja: