Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, maaliskuuta 18, 2013

Luokanopettajat huolissaan lasten pahoinvoinnista

Lo-liiton mediatiedote näyttää menneen läpi ainakin Pohjanmaalla ilmes-
tyvään Ilkkaan.

Mediatiedote
- julkaisuvapaa heti-

       Luokanopettajaliitto:
Kaikki lapset eivät voi hyvin. Tukeen tarvitaan lisää resursseja. Ajoitusta ja tiedonkulkua pitää tehostaa.

Luokanopettajaliitto on huolissaan lasten lisääntyneestä pahoinvoinnista ja vaatii nopeita toimenpiteitä.

       Opettajan tulee saada opetuksen ja kasvatuksen kannalta välttämätön tieto oppilaasta. Tiedonsiirtoa tulee tehostaa lapsen kanssa työskentelevien viranomaisten välillä. Tämä vaatii muutoksia sekä säädöksissä että asenteissa.

       Opettajalle ja oppilashuoltoryhmälle tulee taata riittävät resurssit auttaa ajoissa.

       Varhainen ja riittävä lapsen ja perheen tuki sekä tehostunut tiedonsiirto vaativat resursseja, jotka tuovat pitkällä aikavälillä huomattavia säästöjä perusturvaan ja opetusalalle.

       Resursointi maksaa itsensä takaisin.

Ei kommentteja: