Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, huhtikuuta 13, 2012

Hyviä ja ei niin hyviä uutisia

Videoclipsi: vs. sivitysjohtaja  Sampo Suihko
esittäytyi rexeille

TORSTAI oli oikein tärkeä päivä ensi lukuvuoden työn suunnittelun kannalta. Illalla kokoontui suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta, ja sen listalla oli tärkeitä Auroraakin koskevia päätöksiä: ennen muuta tulevien ekaluokkalaisten määrä. Saamme ottaa 61 ekaluokkalaista, siis kolme luokallista.

KLO 12 alkoi Keski- ja Pohjois-Espoon rehtorien aluekokous, ja kokoustamista jatkettiin klo 14 Valtuustotalon rexi-infossa. Jaettavana oli sekä hyviä että ei niin hyviä uutisia. 

Hyviä uutisia
 • Espoo on saanut jälleen rahaa opetusryhmien pienentämiseen, nyt 2,3 miljoonaa. Tällä kertaa lisärahaa saivat myös yläkoulut. Koulujen saama lisätuntimäärä oli 10-24. Aurora sai 16 tuntia (tänä lukuvuonna 17). Lisärahan ehto on, ettei kunta leikkaa tuntikehystä. Rahojen menettäminen voi kuitenkin olla vaarassa (ks. ei niin hyviä uutisia).
 • Käsityön opetukseen on ilmestynyt uusi, kuulema hyvä työsuojeluopas.
 • Avustajaresussin myöntämisperusteet eivät muutu. Suomeksi se tarkoittaa, että oppilashuoltoryhmien on hyvä varautua kokoamaan lisäresurssien haussa tarvittavia papereita.
 • Espoo on mukana YK:n yliopiston kestävän kehityksen verkostossa (RCE). 
 • Espoo odottaa saavansa vielä ns. kerhorahaa. Päätöksiä ei ole kuitenkaan tullut.
Ei niin hyviä uutisia
 • Tuore lakiuudistus tähtää siihen, että erityisluokalla opiskelevien oppilaitten määrä pienenisi. Yllättäen Espoossa  erityisluokkien tarve jatkaa kuitenki kasvua.  Muutos, jossa ns. integroitujen  oppilaiden (nykyään  tehostetun tuen oppilaiden)  opetuksen järjestämiseen ei enää myönnetä aikaisempaan tapaan lisämäärärahaa, saattaa olla yksi syy. Yhden uuden erityisluokan kustannukset ovat 100 000 euroa vuodessa.  Kaupunki on päätymässä ratkaisuun, jossa koulu, josta oppilas lähetetään kesken vuoden erityisluokalla, lähettää oppilaan repussa myös 1/8 tarvittavasta rahasta.
 • Espoo siirtyy jo syksyllä Opitista Frontteriin. Syyslukukausi on siirtymäaikaa. Ilmeisesti opettajien sähköpostitunnukset myös vaihtuvat. Opitin eri aineisiin laaditut materiaalit menetetään, mutta tilalle on tulossa muiden kustantajien materiaaleja. Siitä, kuka maksaa jatkossa materiaalit (kunta vai koulut), ei ollut puhetta.
 • Sähköisellä puolella on vilkasta muutosta. Henkilökunnan intra Essi katoaa, ja tilalle tulee Sharepoint. Virkavapausanomukset jne. tehdään uudella Henkalla syksystä alkaen.
 • Iltapäivän vakavin keskustelu käytiin taloustilanteesta. Opetustoimenjohtajan vastuulla olevassa budjetissa on hänestä riippumattomista syistä miljoonien aukko. 
 • Suuri  joukko rehtoreita on huomannut vastaavan aukon koulujen budjeteissaan. Jostain  syystä ensimmäistä kertaa kokonaisbudjetin käyttöönoton jälkeen koululle taidolla laaditun  ja lasketun tuntikehyksen  ja koululle myönnetyn euromäärän välillä on kasvava kuilu. Jotain on tapahtunut vuodenvaihteessa. Tämä kuilu on huolestuttava, koska se tarkoittaa, että koulusta riippumattomista syistä palkkarahat ylittyvät koko kevään ajan. Koska budjetissa on pysyttävä, koulu joutuu leikkaamaan syksyllä saamaansa tuntimäärää eikä voi käyttää sitä kokonaan, koska tuntikehykseen ei ole riittävästi rahaa. Jos taas koulut leikkaavat tuntikehystä menetetään myös POP-raha. 
 • Aurorassa aukko kehyksen ja palkkarahojen välillä on kolmen kuukauden osalta noin 27 000 euroa. Jos tilanne jatkuu tällaisena (joka on siis pahin mahdollinen vaihtoehto), olemme elokuun alussa lähes 70 000 euroa pakkasella  noin 1,4 miljoonan budjetista. Kun yhden oppitunnin hinta on vuodessa noin 2200 euroa, niin meidän olisi leikattava karkeasti 32 tuntia käytössämme olevasta noin 600:sta viikkotunnusta yksin tästä syystä. Mutta koska säästö pitää tehdä puolessa vuodessa, leikkaus olisikin syksyn ajan noin 60 tuntia. Keväällä tätä leikkausta ei olisi, vaan silloin käytössä oli 32 tuntia lisää esim. erikseen laskutettaviin tunteihin (tukiopetus).
 • Jos siis aukon kasvu jatkuu, meidän olisi lisäksi varauduttava siihen, että sama aukon repeäminen jatkuu myös syksyllä. Näin meidän olisi jätettävä käyttämättä lisäksi  noin 30 tuntia.  Näin leikkaustarve olisi syksyn aikana  yhteensä 92  tuntia kehyskaavan tuottamasta 600:sta viikkotunnista. Leikkaus olisi syksyn osalta 15 %, ja kevään osalta 5 %.  Pahimpina lamavuosina 90-luvulla, leikkaukset olivat suuruusluokkaa 2-3 %. Leikkaus vastaa 3-4 opettajan työpanosta.
RAHA-asiaa on luvattu selvitellä. Lautakunta käsittelee sitä huhtikuun kokouksessa. Lautakunnalla on omaa rahaa vielä 1,5 miljoonaa ja se  voi  esittää, että  valtuusto paikkaisi puuttuvan aukon. Lopullisesti päätöksen tekee valtuusto toukokuussa. Kaikkiaan espoolaisoppilaan hinta opetuksen, hallinnon ja oppilashuollon osalta on tällä hetkellä 5925 euroa.  Kun mukaan otetaan kaikki menot, hinta on 8661 euroa.

MEIDÄN on Aurorassa pakko odottaa toukokuun alkuun, jotta nähdään, jatkuuko aukon kasvu. Jos kasbvu pysähtyy kokonaan, maailma on valoisampi. On jopa mahdollista, että syntynyt velka supistuu esim. ns. Kela-korvausten vuoksi. Aukko voi myös  kasvaa jatkossa hitaammin.

Tilanne on kuitenkin sellainen, että vaihtoehtoa tokaluokkien yhdistämiselle kahdeksi kolmosluokaksi ei ole. Ei raha- muttei myöskään luokkatilasyistä. Joudumme lisäksi lykkäämään useiden määräaikaisten opettajien tehtävien hakuunlaittoa.

Ja jos valtuusto myöntää lisärahaa, tilanne voi jälleen kerran muuttua. Elämme mielenkiintoisia aikoja. 

Ei kommentteja: