Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, tammikuuta 11, 2009

TIP-toiminnalle ei tarvetta talvilomalla (+ varttuminen)

KUVA: Turvallista koulua tavoitellaan muuallakin? Kuva lainassa netistä.


REXIN BLOGIN oikeassa yläkulmassa oli 10 päivää auki pikakysely, jossa kartoitettiin vanhempien tarpeita saada lapselleen ohjattua TIP-toimintaa talviloman ajaksi (helmikuun viikko 8).

SYYSLOMAN osalta tehdyssä kyselyssä toimintaa kaipasi vain muutama yksittäinen perhe. Joululomaa koskeneen pikakyselyn mukaan tarvetta ei ollut. Teimme "varmuuden vuoksi" vielä pikakyselyn talviloman osalta.

Saimme pikakyselyyn kaikkiaan 41 vastausta. 37 ei tarvitse toimintaa, ja 4 ei tiennyt. Yksikään vastaaja ei tarvinnut toimintaa.

Koska tarvetta ole, ei ole järkevää käynnistää tarkempaa selvittelyä tai suunnittelua. Kiitos kaikille vastanneille.

KANSAKOULUN OPETUSOPPI osa 3: VARTTUMISEN KÄSITE

Matti Koskenniemi käyttää kirjassaan käsitettä varttuminen. Hän ei määrittele käsitettä, joten asia jää vaivaamaan. Onko käsite kasvun ja kasvamisen synomyymi vai onko sanalla jokin erityismerkitys?

Tekstissä on kohtia, joissa varttumisen sijalle voisi kirjoittaa kasvaminen. "Lapsi saatetaan varttumaan."; "varttuminen persoonallisuudeksi"; " Varttuminen tapahtuu lapsen luontaisen taipumusten ja (kehitys)tarpeiden varassa". " Lapsella on tilaisuus itse luonnollisien kehitystarpeiden ohjaamana (joskaan useimmiten ei-tietoisesti) valikoida ympäristön elämästä juuri ne varttumista auttavat vaikutukset, joita kulloinkin tarvitaan.."

Jos varttumisella olisi erityismerktys, se voisi viitata nimenomaan tahattomaan, luonnolliseen kasvuun. Koskenniemi nimittäin kirjoittaa erikseen tahattomasta varttumistapahtumasta ja tahallisesta kasvatuksesta. Toisaalta tekstistä löytyy kohta: "Persoonallisuus on pitkäaikaisen varttumisen tulos”, ja persoonallisuuden syntyhän taas edellyttää teoksen mukaan myös kasvatusta.

Varttuminen ei ehkä ole myöskään kehityksen synonyymi, koska Koskenniemi kirjoittaa: "Tavoitteleminen aiheuttaa kehityksen ja varttumisen." Miksi hän toistaisi samaa asiaa?

ETYMOLOGINEN sanakirja ei tunne varttumis-sanaa.

GOOGLESTÄ saa selville, että varttumistermiä käytetään arkisessa, mm. uskonnollisessa kasvatuskeskustelussa. Esim. Veli-Matti Kärkkäinen on kirjoittanut 1985 kirjan "Lapsi varttuu". Pikaselauksesta syntyy kuva, että sanalla viitataan kasvuvaihetta elämiseen.Tieteellisissä teksteissä sana on harvinainen. Onpa sana päässyt muutaman vuoden takaiseen pikku-G:n rap-hittiinkin "Me ollaan nuoriso". Lisäksi varttuneiksi kuvataan hieman vanhempia ihmisiä.


Ei kommentteja: