Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, lokakuuta 26, 2016

Spännande lektion i Rektorsdagar

FOTO: Kristiina Wikberg 
Päivitetty 27.10

Lyckligtvis har man då och då möjlighet att skända sig.  En säker väg att göra det, är att försöka att hålla en lektion på svenska, när man har skrivit lubenter approbatur  i studentexamen :-) (1973).

Joo, jag hade 70 minuters tid att tala pedagogik med ungefär 100 svenskspråkiga rektorer och andra tjänstemän i Rektordsagar i Helsingfors. Teman var " Skolan in förändring - med utgångspunkt från läroplanen".

Deltagarna var så snälla och artiga. De hjälpte att hitta de rätta ord, när jag hade svårigheter. Jag tackar särskilt Kurt Torsell från både Esbo och Sibbo.  Atmosfären var också bekväm. Och det var jätte fint att möta bl.a  rektor Fredrik Kullberg, som har översatt min 100 lätta LP-tips.

DET var lustigt att läsa feedback:  vad deltagarna skrev i Twitter.
Kristina Wikberg: "Tre ord för framtidens skola: använd huvud, händer o hjärta :) @Marttihellstrom #rektorsdagar" 
@Marttihellstrom pratar väldigt engagerande om skolan i förändring på #rektorsdagar - inte så mycket "nytt" i läroplanen egentligen. 
Rikard Lindström:  @Marttihellstrom har skrivit "100 helppoa ops-ideaa". Finns nu på svenska. 👍 #rektorsdagar. Hellströms 100 lätta ops-tips nu också på svenska. Översatt av rektor Fredrik Kullberg. http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/09/100-laroplans-tips.html … pic.twitter.com/6Iv9m5PkMT... "Pedagogisk kärlek är det viktigaste" "Rektor behöver vara lite galen. Men sitt inte i kansliet." @Marttihellstrom  #rektorsdagar...  tips: satsa på  första s. i rapport, ta papper från skräpkorg, fyll på. Skicka in, vänta på respons. #kopieringsmaskinsmiss... Hellströms 100 lätta ops-tips nu också på svenska. Översatt av rektor Fredrik Kullberg. http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/09/100-laroplans-tips.html … pic.twitter.com/6Iv9m5PkM 
Fredrik Kullberg : Många har frågat efter länken: http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/09/100-laroplans-tips.html?m=1 …#rektorsdagar @Marttihellstrom
______________________________________________________________________
FÖR att implementera den nya läroplanen i skolan är det bra om rektorn är lite galen, säger undervisningsrådet Martti Hellström som talade under årets rektorsdagar. Många av rektorerna är nöjda med den nya läroplanen som nu sätter ord på det man jobbat med i flera år.

Den nya läroplanen innehåller enligt undervisningsrådet Martti Hellström egentligen inte så många nya idéer. Samma tankar om frihet, vikten av att arbeta själv och inte bara sitta och tyst och lyssna och förmågan att samarbeta i grupp hade redan de som ville förnya skolan i början av 1900-talet, menar han.

Det som han ändå lyfter upp som de viktiga aspekter är elevernas och lärarnas förändrade roller och att integrera aktivitet och innehåll med varandra.

– Lärarens roll är inte längre att undervisa, utan läraren ska motivera, sporra och möjliggöra, säger Hellström.

För elevernas del handlar det om att lära sig att lära sig.

–  Man kan inte räkna med att man alltid har någon som berättar hur det är. Eleverna måste lära sig att ställa de rätta frågorna och hitta svar på sina frågor. Lärarnas uppgift är att lära eleverna att lära sig själva.

Till rektorerna ger Hellström framför allt rådet att sluta göma sig i kansliet och gå in i klassrummen.

– Rektorn ska vara lite galen, men i en positiv bemärkelse. Rektorn ska uppmuntra lärarna att försöka sig på nya saker och säga att det inte är så sorligt om något inte lyckas. Det viktigaste är att våga försöka, säger Hellström.

”Ett bevis på att vi gjort rätt”

Flera av de rektorer Kommuntorget talat med under rektorsdagarna är nöjda med den nya läroplanen.

img_3116Martin Hartman är rektor för Kyrkbackens skola med årskurserna 1-6 och Skärgårdshavets skola åk 1-9.

– Det är den bästa läroplanen jag sett hittills. Den legaliserar det sätt vi arbetat på redan en längre tid med helhetskapande undervisning o.s.v. Nu har vi äntligen nedtecknat en plan för hur vi redan arbetar, säger Hartman.

Han får medhåll av sin kollega Saga Isaksson som är rektor för Malms skola med årskurs 1-6.

– Som klasslärare har man ju redan länge arbetat  på det här sättet, så det känns fint att fåimg_3120 ett bevis på att vi gjort rätt, säger Ísaksson.

Däremot tror både Isaksson och Hartman att det kan vara en större utmaning för ämneslärare än klasslärare att ta till sig den nya läroplanen.

– För ämneslärare som är vana att fokusera skilt på t.ex. engelska eller finska är det inte lika naturligt att tänka i ”mångvetenskapliga banor”. Som klasslärare är det bekantare, säger Hartman.

”Viktigt föregå med gott exempel”

Kari Rönnqvist är rektor för Risö skola i Larsmo. Han tycker den nya läroplanen är inspirerande.img_3123

– Men den ställer också krav på mig som utbildningsledare. Jag försöker föregå med goda exempel och se till att jag hela tiden håller igång den pedagogiska diskussionen med lärarna, säger Rönnqvist.

Ann-Britt Romar är platschef för Bobäcks skola i Kyrkslätt. Hon poängterar att det är viktigt att inte tvinga lärarna till förändring utan istället uppmuntra dem att ta i bruk den nya läroplanen.

– Det är viimg_3124ktigare att ta små steg framåt än att tvinga fram förändring, säger Romar. Hon tycker om Hellströms råd att lämna kansliet och bege sig ut i klasserna.

– När man har mycket att göra är det bra att fundera på vad man ska göra och vad som är sådant man kan lämna bort. Man ska inte begrava sig i pappersarbete.

Linda Grönqvist

Ei kommentteja: