Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, joulukuuta 05, 2015

Didaktiikkaa tarvitaan

KUULUN niihin dinosauruksiin, jotka uskovat didaktiikkaan opettajan tiedeperustana. Siitäkin huolimatta, että tuota termiä tulkitaan maailmalla negatiivisesti;  Jostain on syntynyt mielikuva, että didaktiikka on kuollutta, opettajakeskeisestä roskaa, jolla ei ole mitään järkevää annettavaa mihinkään oppimista ja opetusta koskevaan keskusteluun. Tieteellisissä julkaisuissa on tästä syystä ollut pakko jo pitkään  kirjoittaa didaktiikasta pedagogiikan salanimellä.

DIDAKTIIKKA- nimeä ryhdyttiin käyttämään opetusopin sijaan 1970-luvulla. Didaktiikka-teosten kirjoittajista ahkerin oli professori Erkki Lahdes, joka julkaisi kymmenen vuoden välein uuden opuksen. Kasvatustieteen professoreita vain Kari Uusikylä ja Päivi Atjonen ovat tuottaneet 2000-luvulla didaktiikka-nimisen teoksen.

NYT kun perusopetuksen opetussuunnitelma jälleen uudistuu, on oikea aika kirjoittaa uusi didaktiikka teos. Minulla on ilo ja kunnia olla mukana työryhmässä, joka tekee sen. Luvassa on teos, joka rakentaa siltaa menneen ja tulevan välille. Fokuksessa on professionaali opettaja. Teos ilmestyy ensi toukokuussa.

Jyrhämä, R., Hellström, M.,  Uusikylä,K. ja Kansanen,P. (2015). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: Ps-kustannus

KUSTANTAJA esittelee teosta näin:  "Didaktiikka on kasvatustieteen osa-alue, joka tutkii opetus-
ta. Se tarjoaa opettajalle arvokasta tietoa opetuksen suunnitteluun. Opetuksen laadun paras tae on itsenäinen, oppinut opettaja, joka kykenee monipuoliseen didaktiseen ajatteluun. Teoksessa käsitellään muun muassa yhteiskunnan koululle asettamia vaatimuksia, opetussuunnitelmaa, opetustapahtumaa, arviointia ja opetuksen tutkimusta. Kirjoittajat ovat tehneet elämäntyönsä opettajina ja opetuksen tutkijoina, ja heidät on palkittu didaktisista ansioistaan."Ei kommentteja: