Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, heinäkuuta 05, 2011

Kohti uutta Auroraa

TIIVISTÄN tähän Auroran koulun saneerauksen tilaselvitystä varten Sukoon lähettämäni rehtorin lausunnon pääkohdat. Kiitän kaikkia asiakirjan laadintaan osallistuneita. Suunnittelutyö jatkuu, joten kaikki  kommentiti otetaan edelleen lämpimästi vastaan.


Auroran koulu 2015
Käyttäjän toiveita remontin tilaselvityksen pohjaksi


Nyt suunnitellaan koulua, jossa opiskellaan vielä  vuonna 2075. Tiloissa tulisi etunojassa ottaa huomioon tulevaisuuden koulua koskeva kehitystyö. Kaikkien ratkaisujen  tulisi tukea opiskelua. Koulun tilojen  ja sen piha-alueen  tulisi olla alueen asukkaiden: lasten, nuorten ja aikuisten  käytössä monitoimintakeskuksena. Tiloilta tämä edellyttää  joustavuutta ja moneen käyttöön sopivuutta. Voisiko talossa olla saatavilla muitakin kunnan palveluita? Kirjastopalvelua? 


Yleistä tiloista ja rakennuksesta
 • TILOISTA. Kotiluokkia tulee olla riittävästi alueen omille lapsille (16). Muu alueellinen ja kaupunkitason palvelu tulee sen jälkeen.  Esiopetusryhmät ja erityisluokat ovat näitä. Toivomme voivamme jatkaa starttia ja ryhmäintegraatiota.  Siivous ja kiinteistöhoito tarvitsevat omat tilansa. Samoin iltapäivätoiminta (opetus jatkuu koulussa klo 15:een) ja koulun ulkopuolinen henkilökunta. Nuorisotoimi on tervetullut. Jos tiloista on pulaa, on pyrittävä välttämää neliöiden hukkaamista pelkkiin käytäviin.
 • Rakennuksen tulisi olla   turvallinen, ääniympäristöltään miellyttävä ja värimaailmaltaan myös psykologisesti harkittu. Kaikkiin tiloihin on myös vammaisten lasten päästävä (esteettömyys). Kaikista luokista ja muista tiloista on löydyttävä varapoistumistie. Valaistuksella on iso merkitys tunteisiin.  Sisäseinien tulisi olla sellaiset, että niihin voidaan helposti kiinnittää oppilasöitä, postereita jne.  Pintojen tulisi olla myös helposti siivottavia. Tilojen sijoittelussa tulee olla järkevää logistiikkaa (mm. tavaroiden vastaanotto).
 • Rakennus tulisi sijoittaa tontille niin, että sinne ei synny ilkivallalle jne. suotuisia piilokoloja.
Pääaula
 • PÄÄAULAN tulisi olla  kaunis,   avoin työskentelytila (myös tietokoneet). Jos talossa on  kerroksia, yläkertaan  vievät leveät rappuset toimisivat amphina,  jolloin aulassa voidaan pitää esityksiä ja päivänavauksia. Kirjahyllyt olisivat pyörillä, jolloin ne  saadaan esitysten tieltä pois. Oven läheisyydessä tulisi olla valvontatila vahtimestarille ja iltakäytönvalvojalle. Käytäville ja auloihin tarvitaan runsaasti  näyttely- ja vitriintilaa.  Pääaulaa ja liikuntasalia voisi yhdistää näyttämö, jota voitaisiin käyttää kumpaankin suuntaan.  Näyttämö voisi toimia samalla tanssisalina jumppatunnin aikana... Mustat pinnat kuten teatterissa, peilit sivuverhojen takana.
 • RUOKALA voisi olla monitoimitila. Syömään on mahduttava kerrallaan ainakin 100 oppilasta. Pöytätilat muuttuvat kätevästi työtilaksi. Esimerkiksi Viikin koulun upea ruokalatila ei  kuitenkaan ole paljon muussa käytössä, koska ruokailun vuorottaminen vie parhaat opiskelutunnit ja  hygieeniasyyt estävät tilan käytön ennen ruokailuja.
Opetustilat
 • AUDITORIO tarvittaisiin esityksiä varten.
 • AINELUOKKIA tarvitaan liikuntaan (sali), tekniseen työhön ja tekstiilityöhön, musiikkiin,  kuvataiteeseen ja  fysiikka-kemiaan (laboratorio).  
 • LIIKUNTASALIN tulisi olla riittävän suuri, jaettavissa ainakin kahteen osaan. Sen tulisi muuntua helposti konsertti-/teatteri-/elokuvasalilksi. Tarvitaan  riittävän kokoinen  välineiden säilytystila Liikuntasalin yhteydessä tulee iltakäytölle olla oma, erillinen varastonsa. Saliin korkeudeltaan säädettävät koripallotekoneet ja   lentopalloverkon kiinnikkeet. Teatterivalolaitteisto otettava huomioon  ja sen ohjaustila. Juhla- liikuntasalissa tulisi olla helposti käytettävä katsomorakennelma. Pukuhuoneet ja suihkut tarvitaan sekä opettajille että oppilaille. Liikuntatilojen yhteydessä oppilaiden ja henkilökunnan suihkutilojen lisäksi tulisi olla vähintään yksi erillinen suihkutila muslimioppilaita varten. 
 • MUSIIKIN opetukseen tarvitaan  erillinen musiikkiluokka ja bändikämppä  ja näille omat varastotilansa. Bändikämpässä voisi olla kaksi erillistä tilaa ja välissä äänitarkkaamo, näin kaksi bändiä voi harjoitella yhtä aikaa valvottuna. Bändikämpässä tulisi olla tilaa myös  pienelle yleisölle. Luokkatilan tulisi yhdistää siirtoseinällä muuhun tilaan/varastoon, jolloin soittimet (rummut, vahvistimet ym. ) saavat olla esillä, mutta ne saa myös piiloon.
 • TN-luokan olisi oltava riittävän suuri ja turvamääräysten mukainen.
 • TS-luokan  tulee olla riittävän iso, jotta sinne mahtuvat isot työpöydät. Tilaan tarvitaan  myös  kunnon vesipisteet. Isot pöydät  mahdollistaisivat myös kuvis-tekstiili-integroinnin esim. valinnaiskurssit.  Tilaa tarvitaan oppilaiden töiden säilyttämiselle. Varastotilaa tarvitaan kangasrullille, kankaille, pikkutavaralaatikoille. Tilaan tarvitaan hyvät valot, sovituspeilejä ja silitystila eriksen. Altaita tarvitaan kankaisen värjäykseen ja kiinteitä tikkuja värjättyjen lankavyyhtien roikottamiseen. Värjäystilan lattia-ja seinämateraalit tulee harkita. 
 • KUVATAIDETTA varten olisi hyvä olla oma tilansa (projektien, töiden kuivumisen ja luokkarajoja ylittävän yhteistoiminnallisuuden vuoksi) sekä riittävän suuri yhteisvarasto.
 • FYSIIKKA-kemia-luokassa tulee olla mahdollisuus tehdä kokeita. Lisäksi tarvitaan lukittavaa tilaa laitteille.
 • Kysymys ATK-luokasta on vaikea. Sitä tarvitaan niinkauan kunnes oppilailla on henkilölkohtainen tabletti tai vastaava. 
 • KOTILUOKAT tulisi sijoittaa soluihin. Solu koostuisi siis aulasta, erikokoisista luokkatiloista ja niiden välissä olevista erikokoisista sopeista. Tarvitaan myös isoja tiloja, joissa voisi olla esim. 50 oppilasta (78 m2). Lasi-ikkunat luokkiin ovat turvallisuusriski. Aulaan voisi olla oma sisääntulo. Soluihin tarvittaisiin omat pienryhmätilat, joissa hoituvat luokan ulkopuolinen erityisopetus, tukiopetus ja ryhmätyöt. Soluissa pitäisi olla myös opettajien työskentelytilat lukittavine kiinteine kaappeineen ja yhteyksineen.  Kotiluokkien välissä voisi olla soppeja ja tiloja tavaroiden säilytykselle. Naulakkotiloja tarvitaan riittävästi. Pienten lasten tiloissa olisi hyvä voida kuivata kenkiä ja vaatteita. Lisäksi kukin solu tarvitsee vessoja ja tilaa siivousvälineille. 
 • YKSITTÄISEN LUOKKATILAN osalta seuraavia toivomuksia: Taulupintaa tarvitaan. Mielellään yksi ehjä seinä. Vesipisteet ja märkien töiden laskutila. Kalusteiden, hyllyjen ja kaappien tulisi olla  helposti siirrettäviä.  Luokkien yhteyteen pienempiä (lasitettuja)tiloja esim. pienemmän ryhmän opetusta varten. Seiniä tulisi olla helppo siirtää. Sähköpisteiden suunnittelu on tehtävä huolellisesti. Esiopetustilojen tulisi olla muunneltavat, tasoja ja avohyllyjä on oltava riittävästi ja niiden on oltava matalia. Esiopetustilassa ei voi olla roikkuvia valoja. 
 • ELA-opettajat tarvitsevat työtilat. Meillä on heitä ensi lukuvuonna 3-4. Jokainen heistä tarvitsee työpisteen.  Yhteen tiloista voisi tulla kiinteä peili puheopetusta varten.
Muita tiloja
 • OPPILAT tulee ottaa huomioon. Vessat eivät saisi haista. Auloihin ja pihalle tarvitaan istumatiloja. Alusta asti olisi mietittävä, missä oppilaat viettävät taukonsa. Uudet säädökset korostavat oppilaskuntatoimintaa. Voisiko oppilaskunnalla olla oma tila, jonka lapset saisivat sisustaa? Tilaa voisi käyttää myös juhlien kahviona jne.
 • OPPILASHUOLTO tarvitsee tiloja ; terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ja koulukuraattori. Kouluterveydenhuollon tiloina tulisi olla terveydenhoitajan- ja lääkärin vastaanottohuoneet, lepotila oppilaille, wc ja odotustila.  Oppilashuollon työntekijöiden tilojen tulisi olla lähekkäin. OHR tarvitsee kokoustilan, jola on mahdollisimman hyvin äänieristetty
 • Opettajat tarvitsevat työtiloja. Oma luokka ei riitä, koska se ei suinkaan aina ole vapaana (esim. iltapäivätoiminta). Työtilojen pitäisi sijoittaa logistisesti viisaasti.
 • Tarvitaan  yhteinen "opettajienhuone”, kahvihuone, johon todella mahtuu koko henkilökunta kokouksiin.  Sinne tarvitaan esitystekniikkaa. Lisäksi jokaiselle tarvitaan jokin henkilokohtainen paikka omien tavaroiden ja materiaalien säilytykselle sekä jonkinlainen hiljainen nurkka, jossa voi olla rauhassa. Opettajienhuoneen yhteydessä voisi olla myös erillisiä neuvottelutiloja, joissa erilaisia palavereja voisi taukojenkin aikana pitää. Osa palavereista käsittelee oppilasasioita eikä niitä voida käydä avoimessa tilassa. Ainakin yhden tilan tulisi olla äänieristetty
 • SAILYTYSTILOJA tarvitaan soittimille, ulko- ja sisäliikuntavälineille, teatteripukuille. Jokaisella oppiaineella tulisi olla oma ainekohtainen varastonsa. Lisäksi tarvitaan suurempia varastotiloja ns. yhteisvarastokäyttöön. Aineopetuksen luokissa on tietysti lukolliset varastotilat oppiaineen tarpeisiin. Varastoissa tulisi olla kiinteä käytännöllinen hylly- ja kaappikalustus valmiina.
 • HALLINTO tarvitsee tiloja. Rehtorin työhuone saisi olla niin suuri, että siinä voidaan järjestää tapaamisia ja neuvotteluja. Siihen tulisi saada  esitystekniikkaa.  Koulusihteerin tilan tulisi olla riittävän iso. Sen yhteyteen tarvitaan arkistotilaa. Ehkä kassakaappikin. Säädökset edellyttävät asiakirjojen arkistointia, ja monet asiakirjat ovat salassapidettäviä. Lukittavaa arkistotilaa tarvitaan myös ela-opettajien tiloihin.
 • Tarvitaan riittävät  SOSIAALITILAT  koko henkilökunnalle:  pukuhuone, jossa omat kaapit ja suihku. Opettajille saisi olla omia suihkutiloja opettajanhuoneen läheisyydessä. Pyöräilevät opettajat kaipaavat näitä.  
Piha
 • PIHATILA  tulisi suunnitella   monipuoliseksi, viihtyisäksi  ja kestäväksi. Piha-aluetta käytetään opetukseen. Tarvitaan kiinteitä pöytäryhmiä sekä lava tai syvennys luokan kokoontumista varten.  Tarvitaan  riittävät ja avarat liikuntatilat (esim. iso kenttä ja pieni kenttä/ 2 pientä kenttää). Ulos tarvittaisiin hiekkalaatikoita ja isojen lasten kiipeilytelineitä ja riittävästi keinuja.  Viereiseen metsikköön voisi laajentaa seikkailumaaston. Oppilaat joutuvat olemaan ulkona myös huonoilla ilmoilla, joten sadekatoksia tulisi vakavasti pohtia. Oppilaat tulevat usein kouluun pyörillä. Oppilaiden pyörien säilytykseen on varattava järkevät telineet ja niitä on oltava riittävästi. Koulupiha tulisi suunnitella pedagogisesti ja samalla niin, että tilan turvallinen valvonta on  mahdollista. 
 • Ulkoliikuntavälineitä varten tarvitaan tila sekä koulun välineille että oppilaiden tuomille sesonkivälineille (sukset viikoksi kouluun jne.).  Henkilökunnan polkupyörille ja  skoottereille olisi oma katettu ja lukittu säilytystila.  
 • Pitäisikö koululla olla myös  väestönsuoja? Sinne ei voida  sijoittaa mitään, jonka kanssa esim. pienet oviaukot ovat ongelma.
Tekniikka
 • Uusin  tietotekniikka tulisi ottaa käyttöön.  Sisäinen  tiedostus hoidetaan tv-järjestelmän kautta.  Ohjelmaa tulisi voida lähettää kaikista tietokoneista kaikkiin tiloihin.  Osaan tiloista tulisi laittaa joko kiinteät tai liikkuvat hyvät webkamerat, jolloin saadaan tilaisuudet ja oppitunnit tallennettua ja käytettyä uudelleen omilta läppäreiltä. Aulojen infoTV-järjestelmään tulisi päästä  kaikilta koneilta  liittymään webpalveluun, jolla uploudataan kuvat, kalvot, pdf:t yms yhdelle tai kaikille telkkareille. Pian käyttöön tulevalla tekniikalla on mahdollistaa yhdistää luokat, opetus ja oppilaat muiden koulujen ja maiden kanssa. Asiantuntijoita maailmalta, oppilaiden matkakertomukset livenä...
 • TEKNIIKAN  mm. ilmanvaihdon tulee riittää takuuvarmasti. Tulevaisuuden koulussa ei hypitä ulkona 45 minuutin välien.  
 • Jos henkilökunnalle ei saada  virkäkännyköitä, pitäisi tilat varustaa sisäpuhelinjärjestelmällä. Tämä helpottaa ja rauhoittaa henkilöstön liikkumista talossa.

2 kommenttia:

satu honkala kirjoitti...

Hei

siltä varalta että tulisi vastaan niin yksi Latoakrtanon murheenkryyni on ollut valaistuksen "säästömekanismi", joka liiketunnistimen avulla kytkee tiloihin valoja ja niitä pois. Systeemi on pkleestä, se jättää ihmiset pimeään, jos eivät huido ahkearasti anturin kohdalla + estää tilojen pimentämisen tarvittaessa, kun aina joku liikkuu. Systeemin voi tietysti asentaa pois, mutta se tapahtuu kouluisännän kopista ja on monimutkaista, lisäksi valot eivät sitten toimi normaalisti käsikäytölläkään. Systeemi on olllut toimiva wc-tiloissa, paitsi siellä saa hapuilla pikkutovin pimeässä ennen kuin valo syttyy, mutta kaikkialla muualla koulun tiloissa siitä on ollut enemmän tai vähemmän harmia.

Martti Hellström kirjoitti...

Olen saanut mm. fb:ssä seuraavia kommentteja. Laitan ne muistiin:
(1) Jokin tila lippajärveläisten iltakäyttöön (harrastus-, kokous- yms. käyttö). Toive: oma sisäänkäynti. vesipiste, viemäri, oma sisäänkulku.
(2) LUOKKIIN:
- tarpeeksi kiskoja mm. valkokankaille, kartoille ( jos sellaisia vielä hankitte); erittäin hyvä vaihtoehto, että kiskot kiertäisivät koko luokan
- tiskialtaat ja -pöydät luokkiin kaappeineen
- "tauluvalojen" suuntaaminen tarkasti, että valo suuntautuu oikein ja oikeaan paikkaan
- oppilaslokerikot luokkiin, jokaiselle oppilaalle oma: pyörillä, jolloin niitä on helppo siirrellä
(3) KÄYTÄVÄT
- käytäville tarpeeksi naulakoita ja penkkejä naulakoiden alle: naulakoiden päälle omat lokerot jokaiselle oppilaille pipoja ja muita varten (täivaara), penkkien alle lokerot kengille (auttaa siivoojia putsaamaan lattioita)
(4) tarpeeksi ns. "ilmoitustauluja",

(5) TEKNIIKKA:
- ulko-ovien sähköisiin lukituksiin olisi hyvä saada ns. hätäavaus tai -katkaisu -toiminto joko rehtorin kansliasta tai opettajanhuoneesta esim. uhkaavia tilanteita ajatellen
(6) TS-ja TN-luokka
- tekstiilityön luokkaan sähköpistokkeita järkevällä tavalla: esim. kattokiskon kautta "vaijeripistokkeet", joita voi vetää "kuminauhan" tavoin alaspäin tarvittaessa
(7)
- opettajanhuoneeseen naisten vessaan jokaiselle naisopelle oma lukittava lokero