Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, huhtikuuta 27, 2018

Apulaisoikeusasiamies tukisti Espoon sivistystoimea erikoisesta syystä

23.1.2018 teki apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin  Virve Toivosen esittelystä mielenkiintoisen päätöksen. Ratkaisun otsikko on:

"Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista" 

Apulaisoikeusasiamies avaa asiaa näin:
" Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Espoon kaupunki suunnitteli muutoksia koulujen loma- ja työaikoihin. Koulujen työ- ja loma-aikaan liittyvät päätökset koskevat lapsia ja vaikuttavat lapsen oikeuteen lepoon ja virkistykseen. Koska asiasta ei ilmennyt, miten lasten oikeudet oli huomioitu valmistelussa, otin eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla omana aloitteenani tutkittavaksi, miten asiassa on selvitetty lasten mielipiteitä ja onko päätösten lapsivaikutuksia arvioitu."
Asiassa hankittiin Espoon kaupungin sivistystoimen selvitys ja lausunto. Sen mukaan
Espoossa on vakiintuneesti selvitetty nuorten mielipide pyytämällä Espoon nuorisovaltuuston lausunto ennen loma-ajoista päättämistä. Näin tehtiin myös syksyllä 2017. Eri päätösvaihtoehtojen lapsivaikutuksia on arvioitu Espoon sivistystoimen mukaan valmistelun aikana käydyissä keskusteluissa. Mutta tämä ei tyydytä apulaisoikeusasiamiestä, vaan hänen mukaansa
"...lasten perus- ja ihmisoikeuksia olisi nähdäkseni kuitenkin paremmin toteuttanut menettely, jossa olisi turvattu kaikkien lasten osallisuus ja mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kaikille lapsille sekä nimenomaisesti arvioitu päätöksen lapsivaikutuksia."
Ratkaisuaan hän perusteli pykälillä  :
Perustuslain 6 § 3 momentti.  Perustuslain 14 § 4 momentti.  Perustuslain 2 § 3 momentti. Ihmisoikeussopimukset. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklan 1 kohta. Lapsen oikeuksien sopimusta valvova lapsen oikeuksien komiteaYleiskommentti No 1, kohta 8.). Perusopetuslain 47 a § ja lukiolain 27 §. Lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artikla Lapsen oikeuksien komitean  lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöön-panotoimia koskeva yleiskommentti No 5 (kohdat 45-47) ja  Yleiskommentti No 14, kohta 43. 
Ja päätös kuului:
" Edellä lapsivaikutusten arvioinnista esitetty huomioon ottaen en ole voinut vakuuttua siitä, että Espoon kaupungin sivistystoimi on riittävällä tavalla arvioinut koulujen loma- ja työaikoja koskevien päätösten lapsivaikutuksia, kun arvioinnin toteuttamisesta, siinä huomioon otetuista seikoista tai sen tuloksesta ei käytössäni ole ollut mitään tietoja."
Apulaisoikeusasia toteaa vielä, ettei vaikutusten arviointi ole itsetarkoitus, vaan tavoitteena on aina tuoda lisää tietoa päätöksentekoon.  Kun kaikilla päätöksen kohteena olevilla lapsilla on ollut mahdollisuus osallistua, arviointi tuo näkyväksi myös erilaisessa tilanteessa olevien lasten ja nuorten tarpeet.

Tuhma Espoo ei saanut rangaistuksia. Lopuksi apulaisoikeusasiamies toteaa:
"Saatan edellä kohdissa 3.1 ja 3.2 esittämäni käsitykset Espoon kaupungin sivistystoimen tietoon. Tässä tarkoituksessa lähetän heille jäljennöksen tästä päätöksestäni."

Asia ei tietysti minulle  kuulu, muttaonkohan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle liian vähän oikeita töitä. Tai onko niitä niin paljon liikaa, että arkijärki unohtuu.

PÄÄTÖS löytyy osoiteesta: http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoak+6196/2017

Ei kommentteja: