Kirjoja

Kirjoja

torstaina, syyskuuta 08, 2016

Pitäisikö koulussa viihtyä? Osa 3a

ALOITIN viime viikolla kouluviihtyvyyttä koskevan pohdintasarjan. Ensimmäisessä osassa pyörittelin viihtyvyyssanaa ja lopulta haastoin sen. Tässä linkki  tuohon lastuun.  Toisessa  tarkastelin kouluviihtyvyttä koulukasvatuksen päämääränä tai periaatteena. Tässä linkki siihen lastuun.

Tässä kolmannessa osassa aloitan lupaamani empiirisen tarkastelun vetämällä yhteen parviälytekniikalla kokoamani facebook- ystävien vastauksia seuraavaan kysymykseen:
" Hyvät naamat! Jaksaisitteko ottaa lyhyesti kantaa? Jos pohditte oman elämänne kannalta teille kaikkein tärkeimpien asioiden oppimista, miten ne opitte? Kevyesti viihtyen vai tuskan hikeä vuodattaen?"
Keskusteluketjuun liittyi 84 osallistujaa. Osa käytti usean puheenvuoron. Seitsemän heistä viittasi eksplisiittisesti viihtymiseen. 11 muutoin tunteisiin, jotka vaihtelivat flowsta ja  ilosta kärsimykseen jopa tuskaan. 

18 keskustelijaa vastasi "sekä että". Tärkeiden asioiden oppimiseen näyttäisi siis usein liittyvän sekä viihtymistä että tuskaa.  ” Sinnikkäästi yrittäen ja hikeä vuodattaen, kutenkin samalla ilolla ja riemulla sen tehden.” Tärkeistä asioita on opittu myös kantapään kautta (7) ja  virheistä. 

Mukavan ja epämukavan järjestys vaikuttaa olleen dynaaminen. Ensin voi olla tuskaa ja sitten iloa.
Toisaakta  tuskasta syntynyt flow, on  auttanut taas innostumaan jaksamaan. Sekin todettiin, että vastaus riippuu asiasta. "Eri asioita ei tavoin." Tärkeän eteen näkee vaivaa (1) ja haastavan (1)
Myös "eri ikäisenä eri tavoin".

Keskusteluun osallistuneet kuvasivat myös tapoja, joilla ovat tärkeät asiat oppineet. Yhteensä mainintoja oli 91 Tässä maininnat aakkosjärjestyksessä:

 • Ajattelemalla 2.
 • Elämällä 4
 • Huomaamatta 1
 • Kantapää kautta 7
 • Kertaamalla 3
 • Keskustelemalla 7
 • Kirjoittamalla 3
 • Kokeilemma 4
 • Kuuntelemalla 1
 • Kävelyn kera 1
 • Laulaen 1
 • Lujasti paneutumalla 5
 • Lukemalla 2
 • Mallista 4
 • Muistamista auttavat keinot (esim. nyrkkisäännöt) 3
 • Oivaltaen 1
 • Omista havainnoista 1
 • Piirtäen 1
 • Toimeen tarttumalla 1
 • Työllä 1
 • Vahingossa 2
 • Vaivaa näkemällä (20)  
 • Virheistä 4
 • Yhdessä toisten kanssa (11) 
 • Yksi (1) 

Yleisin tapa, jolla on opittu, näyttää siis olleen vaivannäkö. ”Maailma on kova paikka. Ei täällä mitkään vinkulelut pärjää.” Seuraavaksi yleisin keskustelu ja kantapaan kokemukset.  Ja neljänneksi yleisin oli paneutuminen.

Oma innostus ja kiinnostus ovat olleet tärkeitä (18). ” Kiinnostus motivoi ponnistelemaan…”
Niin ikään oma luonne (7)  on tärkeä (esim. tavoitteisuus) ja sitkeys (9) ” Päätä seinään lyöden, useampiakin kertoja ovat jotkut elämään liittyneet asiat tarvinneet”

Vastauksissa mainittiin muitakin  tekijöitä, jotka ovat auttaneet oppimaan tärkeitä asioita. Tässä niitä aakkosjärjestyksessä.

 • Ilmapiiri (2) 
 • Itsetuntemus (1) 
 • jakaminen (1) 
 • koti (1) 
 • mallit  (4) 
 • lopputulos 1
 • onnistuminen (4)
 • opettaja (5)
 • pakko (1) 
 • palaute (2-1)
 • sisäinen palkkio (1) 
 • välillä lepääminen (1) 
 • valinnan mahdollisuudet (1)
 • visio (1) 
 • Välineet (6), ennen muuta netti(3)
 • yhteishenki 1
 • yleissivistys
MITÄ siis jäi tästä keskustelusta käsiin? Tärkeiden asioiden oppimisessa tärkeää on oma kiinnostus. Vaikka sitä on, tarvitaan aherrusta ja ponnistelua. Usein tärkeät asiat opitaan virheiden kautta. Mutta lopussa kiitos seisoo: innostuminen, onnistuminen ja työnilo. Viihtyvyys ei yksin ollut tämän keskustelun perusteella  tärkeää.  Tulkitsenko oikein? 

SARJAN seuraavassa osassa pohdin teemaa oikeiden tutkimusten pohjalta.


Ei kommentteja: