Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, helmikuuta 22, 2014

Millaiseksi opetus määrittyy lakitekstissä?

AAMUVOIMISTELUN sijaan  päätin jumpata taas aivojani. Otin tehtäväkseni lukea perusopetuslain (1998) ja yrittää kuvata, millaiseksi tuo lakiteksti opetuksen määrittää. Kyseessä on siis eräänlainen semanttinen analyysi, jonka lähtökohtana on ajatus, että tietynlainen kieli kantaa sisällään oletusta, joskus piilokuvaa ilmiöstä, jota se kuvaa. Erityisesti verbit ovat mielenkiintoisia.

PERUSOPETUSLAIN keskeisin käsite on opetus. Opetus järjestetään. Opetus järjestetään koulussa. Opetukseen otetaan. Opetusta annetaan. Opetusta annetaan tietty määrä. Opetusta saadaan. Opetukseen osallistutaan. Opetuksessa saavutetaan tavoitteet. Opetuksessa jäädään jälkeen.

Opetus edistää. Opetuksesta voidaan vapauttaa.  Opetus perustuu oppimäärään. Oppimäärä suoritetaan. Se on tietojen saamista. Oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa erityisessä tutkinnossa .

ENTÄ miten kuvataan oppilasta? Oppilaalla on edellytyksiä, taipumuksia ja ikä (sukupuolesta ei muuten  mainita mitään). Hänellä voi olla oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia.

Mitä oppilas tekee? Oppilas käy koulua. Oppilas opiskelee. Hän opiskelee aineita. Hän suorittaa opintoja. Hän työskentelee. Hänellä on työpäiviä.  Oppilas tekee tehtäviä ja kotitehtäviä tai laiminlyö niitä. Hänellä on käytössään työvälineitä ja työaineita, oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia ja tarvuttaessa apuvälineitä ja tiettyjä palveluita. Hänellä on oikeus ateriaan.

Hän  on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus suoritetaan.  Oppivelvollisuus täytetään. Hänen tulee osallistua opetukseen tai hänen on  saatava muulla tavalla  oppimäärää vastaavat  tiedot. Opetuksessa saavutetaan tavoitteet. Oppilas edistyy. Hän etenee opinnoissa tai jää jälkeen. Oppilaalle voidaan myöntä vapautus.

Oppilaan tulee käyttäytyä asiallisesti. Hänen tulee suorittaa  tehtävät tunnollisesti. (Sanktioiden uhalla).  Majoitetut oppilaat ovat velvolliset majoituspaikassaan suorittamaan kohtuullisen määrän heille soveltuvia tehtäviä.  Hänet voidaan  määrätä  valvonnan alaisena suorittamaan laiminlyömiään kotitehtäviä.

Miten laissa kuvataan muiden toimijoiden osuutta opetuksessa? Kunnalla on velvollisuus järjestää opetus. Kunta valvoo. Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Oppilas otetaan oppilaaksi kouluun. Oppilaalle opetetaan. Opiskelua ohjataan ja kannustetaan. Oppilaalle annetaan oppilaanohjausta. Hänellä on oikeus oikeus saada työpäivinä opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaanohjausta. Opintosuorituksia arvioidaan. Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan. Kuria pidetään. Oppilasta voidaan rangaista.

Rehtori vastaa toiminnasta.  Opetuksessa ollaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaan huoltaja päättää valinnoista. Hän huolehtii (sakon uhalla), että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Toimielimien jäsenet, henkilöt ja opetusharjoittelua suorittavat pitävät tietoja salassa.

Yhteenvetoa
AIKA ankeasti perusopetuslaki opetuksen näkee, eikö? Opetus on suorittamista, tehtäviä, työtä, kurinpitoa, rangaistuksia, valvontaa.

Oppilaan rooli on sekin iloton. Opetus on velvollisuus, joka on suoritettava /täytettävä. Oppilaan tulee osallistua opetukseen tai suorittaa tutkintoja. Hänen on käyttäydyttävä asiallisesti ja suoritettava tehtävät tunnollisesti.

Oppilas on kohde, jolla järjestetään, annetaan, joka otetaan, joka saa, jota opetetaan, jota arvioidaan ja joka vapautetaan.  Vankila tulee mieleen. Siksi lastun kuvana onkin Heidelbergin yliopiston vanha karsseri.

2 kommenttia:

Mikko Jordman kirjoitti...

Hieno kirjoitus. Jos ministerit ja ministeriöt haluavat muutosta kouluun, heillä on muitakin keinoja kuin seminaarit ja innostuspuheet. Niin tässä kuin laajemminkin.

Tanja Äärelä kirjoitti...

Upeasti sanoiksi puettu analyysi, kerta kaikkiaan, kiitos! Sama paikka oli mielessäni jo lukiessani, ja (sattuneista syistä) etenkin sinne suljetut nuoret koulumietteineen. Tokihan suht' tasapainoiset edellytykset kasvulleen ja kehitykselleen saanut koululainen voi osata olla myös soveliaasti aktiivinen toimija koulussa, sopeutua kaikkeen tulevaan. Vaan eivät osaa kaikki, tosiaankaan. Tiivistämiisi seikkoihin kohdistetaan sitä uhoa ja uhmaa, jolla omaa, noista vaateista kenties kaukanakin olevaa kulttuuria lähdetään puolustamaan. Pistää kyllä taas miettimään - vielä noin niin kuin kokeneen peruskoulumiehen esiin nostamana. Lakitekstit kaikkineen ovat silmiini useinkin hyvin - hmmmmm - mielenkiintoisia, siksi tämä oli oikein mukava lukea. Ja harvoin tulee minulla kovin täällä verkossa kommentoitua (pl. Fb), mutta ehkä alan opetella. Kiitos!