Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, elokuuta 17, 2016

Viisaita ajatuksia. Osa 6. Timo Kettusen kuusi pointtia

SUOMALAINEN  koulu tarvitsee viisaita ajatuksia. Avasin viime viikolla  tässä blogissa sarjan blogilastuja, johon pyydän arvostamiltani koulumiehiltä ja naisilta heidän konkreetteja ehdotuksiaan siihen, miten kunnan tasolla voidaan vastata tämän ajan uusiin haasteisiin.

Numerolla kuusi esittelen tänään oululaisen Timo Kettusen 6 pointtia. Timo on toiminut opettajana ja rehtorina  25 vuotta. Hänen johtaa yksikköä, jonka sisällä on nuorisotalo, kirjasto, koulu, esiopetusta, kansalaisopiston kursseja ja muuta toimintaa.  Hänellä on kokemusta myös kuntaliitosten rakentamistehtävistä. Timi on myös tietokirjailija. Nettisivujen osoite on http://timokettunen.com

Järjestörintamalla Timo on toiminut useissa eri pesteissä. Tällä hetkellä hän on Oulun opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja, luottamusmies ja mm. OAJ:n valtuuston jäsen.
Hänellä  on pitkä ja monipuolinen kokemus opettajien edunvalvonnasta aina paikallistasolta valtakunnan huipulle.

Tässä Timon kuusi pointtia

  1. Täydennyskoulutus. Rakennetaan rehtoreiden ja opettajien kansallinen täydennyskoulutusohjelma. Sen sisällöt perustuvat tulevaisuuden koulun kehittämistarpeisiin johtamisesta pedagogiseen kehittämiseen ja kulloinkin koulutuspolitiikassa määriteltyihin painopistealueisiin asti. Määritellään jokaiselle opettajalle ja rehtorille vuosittainen velvoite ja oikeus täydennyskoulutukseen osallistumiseen ohjelman sisältöjen mukaisesti.
  2. Koppi yhteiskunnan muutoksesta. Otetaan laaja-alaisen osaamisen tukeminen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen koulujen pedagogisen kehittämisen keskiöön. Näin vastataan yhteiskunnan huutoon ja koulun pedagogisiin kehittämistarpeisiin siten, että työ tuottaa luontevia ja konkreettisia tuloksia koulun arjessa. Opettajien yhteissuunnittelu ja yhteiset pedagogiset projektit lisääntyvät ja vahvistavat samalla koulun yhteisöllisyyttä ja moniammatillista yhteistyötä. Yhteisiin projekteihin ja toteutukseen otetaan mukaan myös koulun muu henkilöstö. 
  3. Toimintaympäristö kuntoon. Hyvän koulun toiminta perustuu toimiviin ja terveellisiin tiloihin. Rakennetaan selkeä ohjelma, jonka mukaisesti sisäilmaongelmaisten koulujen korjaukset hoidetaan kuntoon. Ohjelma sisältää aikataulutavoitteet, budjetin, rahoitusratkaisut ja selkeät vastuut kuntien ja valtion välillä. 
  4. Opettajainkoulutuksen uudistaminen. Opettajainkoulutuksen kehittämisohjelma rakennetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kentän koulujen, opettajien ja rehtoreiden kanssa. Meidän pitää osata vastata aidosti siihen, millaista opettajuutta tulevaisuuden koulussa ja yhteiskunnassa tarvitaan. Kehittämisohjelmaan tarvitaan konkreettiset isot tavoitteet, ei teoreettista rakenteiden säätöä. Tulevaisuuden opettajainkouluttajajärjestelmä voisi olla osin sellainen, että osa kouluttajista olisi määräaikaisesti välillä kentän kouluilla, välillä opettajainkouluttajina. Näin vuorovaikutus ja keskustelu koulun arjen ja opettajainkoulutuksen välillä saataisiin entistä tiiviimmäksi ja opettajille syntyisi urakiertoa ja uusiutumisen mahdollisuuksia omassa työssä.
  5. Opettajan työn kokonaisuus haltuun. Opettajien työaikaa koskevilla uusilla kokeiluilla on kiire. Meidän pitää edetä kokeilujen ja niistä saatavien kokemusten kautta uusiin pysyviin ratkaisuihin, jotka tukevat opettajaa muuttuneen työnkuvan hallinnassa. Koulujen kehittämistyö ja johtaminen ontuvat niin kauan, kun opettajat kokevat epäoikeudenmukaisuutta keskinäisissä työaikaa koskevissa kysymyksissä ja rehtorit kokevat kehittämistyötä koskevan johtamisen ikuiseksi painimiseksi peruskysymysten kanssa.
  6. Arviointi ohjaa muuta toimintaa. Räjäytetään vanhat perinteet ja rakennetaan oppimisen ja osaamisen arviointikäytännöt uusiksi. Pois nykyisistä jäykähköistä rakenteista kohti vuorovaikutteista ja jatkuvaa oppimisen ja osaamisen arviointia, jossa on selkeät ja johdonmukaiset kansalliset ja paikalliset sisällöt ja tavoitteet.

Mitäs ajattelette?

MUUT sarjan viisaat ajatukset löydät blogin oikeasta palkista a) hae- gadgetista  hakusanalla viisaita ajatuksia  tai b) klikkaamalla tunnisteet -gadgetista sana viisaita ajatuksia.

Ei kommentteja: