Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, heinäkuuta 24, 2012

Lukuvuosi 2012-13; versio 1.0

Auroran koulu vuonna 2002. Kuva: JUHA HYVÄRINEN
Versio 17.9.2012


PIAN alkava lukuvuosi 2012-13 on järjestyksessä Auroran koulun 56:s. Tänä syksynä koulu siis  täytyy 55 vuotta.

Omalta osaltani lukuvuosi on 24:s Aurorassa. Mitä alkava lukuvuosi näyttää näin kolme viikkoa ennen starttia? Millaisiin haasteisiin on syytä varautua?

Elämme myös merkkivuosien aikaan. Vuonna 1972 - siis 40 vuotta sitten- Suomi alkoi siirtyä peruskouluun. Espoo siirtyi peruskouluun vuonna 1977- siis 35 vuotta sitten. Kansakoulun opetusuunnitelma hyväksyttiin vuonna 1952 - siis 60 vuotta sitten. Kansalaiskoulu käynnistyi vuonna 1957 - siis 55 vuotta sitten.

Nostan  tähän alkuun erityisesti tämän lukuvuoden speciaalit:
 • Kuntavaalit lokakuussa. Johtokuntaan nimettään uudet jäsenet. Uusi valtuusto ja uusi koulutuslautakunta vaikuttavat isosti seuraavien vuosien espoolaisen koulutuspolitiikan suuntaan (mm. opstyö, tuntijako, resussointi).
 • 55-vuotisjuhlat (isot tai pienemmät) mahdolliset.
 • Auroran uuden koulurakennuksen suunnittelu alkaa todenteolla syksyllä. Tavoitteena edelleen hankesuunnitelma loka-marraskuussa ja valmis rakennys syksyllä 2015.
 • Opettajakuntaa koulutetaan Frontterin käyttöön. Opettajien email-tunnukset vaihtuvat.
 • HUOM! OHR-kokoontumisaika on maanantaina tiimien/työryhmien kanssa.
 • OPS-jalkautus etäkoulutuksen muodossa (ihan uutta)
 • Viimeinen lukuvuosi, kun Aurorassa on ryhmäintegraatiota. Nyyh.
Vahvoja  asioita alkavana lukuvuonna
 • Henkilökunta keskenään tuttua ja hyvin kokenutta. Yksi uusi opettaja. 
 • Koulurakennus on paremmassa kunnossa viimevuotisten korjausten vuoksi.
 • Kiirettä purkaa mm. se, että emme enää hajoita voimiamme pilottikouluna emmekä oppimiskeskuksena.
 • Ops on valmis. 
 • Kaikissa kotiluokissa on smartit. Muutenkin välinetilanne on hyvä. Monistuskone on uusi.
 • Tuen dokumentointiin on nyt alusta asti toimiva Wilma.
 • Kerhotoimintaan on luvassa jopa aikaisempaa enemmän kunnan resurssia.
 • Johtoryhmä on saanut hyvän koulutuksen viime keväänä.
 • Meillä on pitkästä aikaa musiikkiluokka.
 • Kuudennen luokan opettajilla on luokanvalvojan korvaus (koulun budjetista)
 • Ennätysmäärä pariopettajia: kolme paria (tai kaksi ja yksi tripla).
Mahdollisia haasteita alkavana lukuvuotena
 • Epäilyksiä sisäilmaongelmista ei ole kokonaan saatu hälvenettyä vanhempien keskuudessa.
 • OHR:n mahdollisuudet tukea ovat aiempaa niukemmat.
 • Syksyn ajan raha on tiukemmassa, kuin mihin on totuttu
 • Uusi Henkka-järjestelmä on opeteltava. Frontter otettava haltuun. 
 • Avustuspalvelua on aikaisempaa vähemmän, ja samoin kunnolla työtunteja ip-kerhossa vain kolmelle.
 • Onko tokaluokkalaisten iltapäivähoitoasia kunnossa?
 • Kuinka uudet kiinteistönhoidon taksat vaikuttavat arjen sujumiseen.
Ja sitten lukuvuoden hahmottelua kuukausittain


Elokuu
Elokuun alku on koulutyön valmistelua. Koulusihteeri palaa 6.8. töihin.   Heinäkuun lopun budjettitilanteen pohjalta varataan osa rahoista  säästöihin syksyn ajaksi. Henkilökunnan tyhy-risteily on lauantaina 11.8.  ja lukuvuoden suunnittelupäivä maanantai 13.8.

Koulu alkaa hyvällä mielellä tiistaina 14.8. klo 9  luokanopetusviikolla. Perjantaina koulurauhan julistus. Miehistö on jälleen kerran parempi kuin koskaan. Meitä on hieman vähemmän. OHR:stä uupuu koulupsykologi.  Laaja-alaisia erityisopettajia  on 1,2.

Ensimmäisten viikkojen aikataulu on jo blogissa. Ekalla kouluviikolla hiotaan lukkarit ja vaihtotunnit kuntoon ja satsataan luokan rutiineihin ja henkeen. Ekan päivän tärkeä tieto hallinnon kannalta on oppilasmäärä. Iltapäiväkerho alkaa heti tiistaina. Ela-opettajamme Irina on ekan viikon ekaluokissa- samoin aineopettajat ovat siellä auttamassa niin paljon kuin mahdollista. Alkuopetuksen opettajat jakavat lapsia aamu- ja iltapäiväryhmiin. Espoossa on käynnistetty rehtorin uusi työaikamalli, jolla pyritään saamaan rehtorien työkuorma hallittavalle tasolle.  Auroran rehtori kirjaa tarkkaan ylös ajankäyttöään.

Varsinaiset lukkarit otetaan käyttöön toisen kouluviikon keskiviikkona. Myös karhuryhmät käynnistynevät. Muutkin tukitoimet aloitetaan portaittain.  Uusi henkilökunta perehdytetään perinpohjin.
Toisen kouluviikon maanantaina koulussa vieras Brasiliasta.

Kuukauden kasvatusteemana: liikenne ja kauniit tavat


Hoidettavia hommia:
 • Tyhy-risteilyn ohjelma
 • Mahdollinen johtoryhmän kesäkokous
 • Puplettimäärien tarkistus ja säätö 
 • Suunnittelupäivän ohjelma lyödään lukkoon
 • Oppilasmäärät ekana päivänä Riitalle siestan aikana.  Oppilasliikenne tarkasti.
 • Ruokailu- ja siestavuorot
 • Ekaluokilla erityisesti opettelu ruokailuun
 • Avustajien sijoittaminen ensimmäisten kouluviikkojen ajaksi.
 • Avustajien työajat.
 • Taksikyydit (oltava vastassa)
 • Työjärjestykset kuntoon
 • Rehtori pitää muutaman rästiin jääneen kehittämiskeskustelun
 • OHR jakaa avustajapalvelut syyslomaan saakka. Päivitetään vuosikello.
 • Luokanopettajat arvoivat oppilaitten S2-taidot
 • S2- ryhmät muodostetaan
 • Tarvikkeiden purkaminen
 • Sovitaan kunnan kisat joihin osallistutaan.
 • Tiimit ja työryhmät järjestäytyvät.
 • Päätetään, keille luokanopettajille maksetaan tänä lukuvuonna työn vaativuuslisää.
 • Avustajien työsopimukset
 • Kolmannesta kouluviikosta alkaen lopulliset taksiajat.
 • Iltapäivätoiminnan tilat
 • Peruskouluoppaan teksti
 • Viralliset nettisivut päivitettävä.
 • Koulun VESO-ja muu täydennyskoulutus
 • Lunastamattomien Vinski-leffojen  vaihtoa.
 • Kerrataan pelisäännöt ja Auroran aakkoset
 • Kesäajan postin läpikäynti
 • Kesälainojen palautus
 • Henkilökunnan kokous: asetetaam ehdokas johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi Anu Kiesvaaran tilalle.
 • Uusien perehdytys
 • Kerhotarjotin
 • Oppilasparlamenttivaalit
Syyskuu
Koulukuvaus on 6-7.9. Rehtori esittelee kaikille avoimessa Koti ja Koulu ry:n (laajennetussa) kokouksessa vanhemmille koulun opetussuunnitelmaa ja muita huoltajille tärkeitä asioita.  Heti kun koulumme saama kerhotuntimäärä on selville, selvitetään, ketkä opettajat haluavat toimia kerhonohjaajina ja vanhemmille lähetetään kerhotiedote. Tokaluokkalaisten osalta tavoite on, että jokainen halukas tokaluokkalainen (joka ei ole ip-toiminnassa) pääsee ainakin kerran viikossa iltapäivisin toimivaan kerhoon. Jokainen koulu julkaisee oman kerhokarttansa, jossa tulee olla tarjontaa erityisesti tokaluokkalaisille iltapäiviksi. Gideonit tapaavat tuoda Uudet Testamentit kolmos-luokkalaisille.

Kodin ja koulun yhteistyön päivää vietetään sopivalla tavalla, Oppilasmäärät lasketaan 20.9 tilanteen mukaan. Sitä ennen on jo tehty kaikille opettajilla tuntikortit.

Perinteinen Aurora-seminaari järjestetään tällä kertaa  12.9. Syyskuussa kouluväen kädet ovat täynnä turvallisuusasioita. Vanha johtokunta kokoontuu viimeiseen kokoukseensa.

Hoidettavia hommia:
 • Käymme läpi riskianalyysin, 
 • kriisisuunnitelman ja 
 • poistumisharjoituksen. 
 • Rehtoreita koulutetaan (20.9) kriisitiedotukseen.
 • Ensiapuvalmius tsekataan (päätös koulutettavista)
 • Palotarkastus
 • Johtokunnan esityslista ja pöytäkirja (mm. lukuvuosisuunnitelma, budjetin seuranta)
 • Lukuvuosisuunnitelma laadittava (oppilasparlamentti ja henkilökunta mukana)
 • Aurora-seminaarin ohjelma lyödään lukkoon.
 • Opettajien palkkatiedot eHijattiin
 • Oppilasparlamentin jäsenet valitaan.
 • Syyskuun lopussa/viimeistään ennen syyslomaa  luokissa tehdään omat kiusaamisselvitykset, ja ne toimitetaan OHR:lle.
 • Frontter-koulutus alkaa rexeille 4.9; yhdyshenkilöille 11/9.
 • Sopimus ip-toiminnan järjestäjän kanssa.
 • Henkilökunnalle tulee KUNTA-10-kysely vastattavaksi.
 • Opettajat lähettävät koteihin lukujärjestyksen, jossa on myös vierasopettajatiedot
 • Opettajat laativat sijaisohjeet.
Kuukauden kasvatusteemana  turvallisuus 

Lokakuu
Huoltajille tehdään lokakuun alussa Wilmassa kaikissa kouluissa teetettävä huoltajakysely. Mahdollisesti kulttuurisiestaviikko. Aurorassa on kolmen päivän syysloma 18.-20.10.
Kunnallisvaalit pidetään 28.10. Kaikki vanhempainillat pidetään ennen syyslomaa. 
Auroran tila-ohjelma vietäneen lokakuussa lautakuntaan. Henkka.-koulutus alkaa.

Suunniteltavia asioita:
 • Maailman opettajien päivä 5.10 noteerataan.   
 • Aleksis Kivenpäivä 10.10? (Opettajateatteri?)
 • Kulttuurisiestan järjestelyt
 • YK-päivä 24.10
 • Omat leikkivaalit ?
 • Auroran kasvattajaverkoston tapaaminen
 • Kanta haettavaksi pantaviin virkoihin.
 • Laaditaan hankintalista.
Kuukauden kasvatusteemana: demokratia/kansalaisuus/yrittäjyys.

Marraskuu
Vanhempainvartteja pidellään kovaa vauhtia. Henkilökunta ja vanhemmat kutsutaan koolle asettamaan omat ehdokkaansa Auroran johtokuntaan. Joulujuhlan harjoitukset alkavat. Koulut laskevat loppuvuoden rahatilannettaan  ja tekevät viimeiset hankintansa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2013 budjetin. Adventtihartaus. Henkilökunnan pikkujoulut. Saamme vieraita Kentuckystä.

Hoidettavia asioita
 • Vanhempainvartit
 • Johtokunnan jäsenten asettamiskokoukset
Kuukauden kasvatusteemana:  ihmisenä kasvaminen

Joulukuu.
Itsenäisyyspäiväloma osuu torstaille 6.12. Aurorassa on lomaa myös perjantai 7.12.
Auroran koulun syyslukukausi päättyy jouluiseen  juhlaan lauantaina 15.12. Todistukset jaetaan perjantaina 21.12.

Hoidettavia hommia
 • Joulujuhlat
 • Arvosanat (kokous tiimeittäin)
 • Vihoviimeiset ostokset.
Kuukauden kasvatusteemana : joulu, kulttuurinen identiteetti

Tammikuu 2013
Kevätlukukausi alkaa maanantaina 7.1. työjärjestyksen mukaan.  Aurorassa tulee hakuun ainakin laaja-alaisen erityisopettajan paikka. Syksyn ajan säästöihin käytetty tuntiresurssi saadaan nyt myös käyttöön. Budjetti on kuitenkin hieman auki, koska uusi lautakunta vasta asetetaan.

Kutosluokkalaisten huoltajat tutkailevat yläkouluopasta, ja valitsevat lapselleen sopivaa koulua.
Uudet ekaluokkalaiset ilmoitetaan kouluun Wilmassa tammikuun aikana.

Kuun lopulla saadaan tietää, kuinka hyvin budjetti on pitänyt. Joko resursseja vapautuu tai joudumme kiristämään vyötä.

Hoidettavia hommia
 • Kuudesluokkalaisia ohjataan yläkouluvalinnoissa.
 • Syksyn budjetin yhteenveto ja johtopäätökset.
 • Kevään itsearvioinnin suunnittelu
Kuukauden kasvatusteemana: teknologia ja tulevaisuus

Helmikuu
Talviloma  on viikolla 8. Sitä ennen talviurheilupäivä. Tokaluokkalaiset valistevat A1-kielen.
Koulut saanevat ennakkotietoja loppuvuoden rahoista. Ystävänpäivä? Kalevalanpäivä? Päätös johtokunnan kokoonapanosta tulee koululle, viimeistään maaliskuussa.

Hoidettavia hommia
 • Virkahaastattelut alkavat. Ennen hiihtolomaa ehditään käydä läpi myös virtuaalihaastattelun vastaukset, ja  kärkihakijat poimitaan varsinaiseen haastatteluun.   Virkavaaliesitys.
 • Oppilaille tehdään arviointijärjestelmään kuuluva kysely.
 • Auroran päivän suunnittelua (myös oppilasparlamentti)
 • Kierrätyskirjojen tsekkaus
 • Johtokunnan toimintakertomus
Kuukauden kasvatusteemana: media (mm. sanomalehtiviikkoa)

Maaliskuu
Hallintopäällikkö tekee virkavalinnat.  Uusi johtokunta kokoontuu ja hyväksyy mm. budjetin.  Luokkasijoitteluneuvottelut. Oppikirjakustantajat esittelevät tuotteitaan.  Todennäköisesti uinnit. Seuraavan lukuvuoden suunnittelu alkaa todenteolla, kun kehittämispäällikkö lähettää kouluille ns. tuntikehyskaavan. Starttiluokan kohtaloa jännitetään toukokuulle saakka: löytyykö lähialueilta tarpeeksi koululykkästä saaneita lapsia. Lauantai 9.3. on koulupäivä (Auroran päivä). Uusien johtokunnan jäsenten koulutus alkaa.

Hoidettavia hommia
 • Rehtori ja johtoryhmä laativat taas listaa rakennuksessa kunnostettavista kohteista.
 • Laaditaan johtokunnan toimintakertomu
 • Uintijärjestelyt (jos uinnit alkavat vasta maaliskuussa)
 • Ops-seminaari
 • Auroran kasvattajaverkoston tapaaminen
 • Auroran päivän tempaus 9.3. (oppilasparlamentti suunnittelemaan).
 • Saamme KUNTA 10-tulokset, ja ne puretaan.
Kuukauden kasvatusteemana: kauniit tavat 

Huhtikuu 
Pääsiäislomaa vietetään. 4. luokalaiset valitsevat TN/TS-pääaineen.

Hoidettavia hommia
 • Kirja- ja tarviketilaukset
 • kehittämiskeskustelut
 • Via Dolorosa
 • Vappukarnevaalit (suunnitteluun oppilasparlamentti)
 • Nivellys päiväkotien kanssa.
 • Muodostetaan alustavasti ekaluokat
 • Mahdolliset ehtopäätökset
Kuukauden kasvatusteemana: Kauniit tavat 2

Toukokuu
Toukokuuhun osuu kaksi lomatostaita 1.5. (vappu) ja 8.5. (helatorstai). Molempien jälkeen ollaan perjantai työssä. Johtokunta kokoontuu toukokuun lopulla ja päättää anoa perinteiseen tapaan lupaa kahteen koulukohtaiseen lauantaityöpäivään ja niitä vastaaviin vapaapäiviin.   Määräaikaiset opettajan tehtävät tulevat hakuun. Avustajaresurssi määritellään. Uuteen lukuvuoteen valmistaudutaan. Uudet ekaluokkalaiset käyvät tutustumassa kouluun. Henkilökunnan kahvit.  Todistukset jaetaan lauantaina 1.6.

Hoidettavia hommia
 • Nivellys yläkoulujen kanssa
 • Kevätjuhlajärjestelyt
 • Siivous
 • Arvosanojen antaminen
 • Stipendit kutos-luokkalaisille 
 • Avustuspalveluanomukset.
 • Lukuvuosiseminaari
 • Kevätkahvit
 • Muutot
 • Nimetään johtoryhmä lukuvuodelle 2013-14.
 • Todistustenjakopäivä
 • Kutosten läksiäisjärjestelyt
 • Ensimmäinen mahdollisuus suorittaa ehdot
Kuukauden teemana: kestävä kehitys 

Ei kommentteja: