Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, tammikuuta 07, 2011

Puffi seminaarista: Kiinnostaako opettajankoulutus?

KIINNOSTAAKO OPETTAJAN AMMATTI TULEVAISUUDESSA?

Euroopassa ja monissa muissa kehittyneissä maissa pula ammattitaitoisista opettajista on arkipäivää. Ikärakenteen muuttuessa eläköityminen pahentaa opettajapuutetta, mutta myös opettajan ammatin suosio näyttää heikentyneen. Opettajat siirtyvät muihin ammatteihin. Näinkö Suomessakin käy tulevaisuudessa? Toistaiseksi meillä halukkuus opettajan ammattiin on pysynyt korkeana, mutta viitteitä toisenlaisestakin kehitystrendistä on ilmassa. Työelämän nopean muutoksen vuoksi pedagogisen osaamisen tarve on suuri myös monilla muilla työvoimasektoreilla kuin varsinaisella opetusalalla. Erityisesti vastavalmistuneiden opettajien kiinnostus siirtyä muihin tehtäviin on kasvamassa.

Työvoiman liikkuvuus pois opetusalalta ilmentää sitä, että koulutusmäärien arviointia varten tarvitaan määrällisen ennakointitiedon lisäksi laadullista tietoa niistä syistä, jotka vaikuttavat työvoiman liikkuvuuteen. Palkkauksen lisäksi myös monet muut tekijät vaikuttavat opettajan ammatin arvostukseen, muun muassa työolosuhteilla ja työsuhteen jatkuvuudella on suuri merkitys työssä viihtymiseen ja opetustyöhön sitoutumiseen.

Jyväskylän yliopistossa käynnistyi vuoden 2010 alussa kolmivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke ”Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä – Opettajatarpeen ja opettajien osaamisvaatimusten ennakointi”. Tämä ESR-hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa yhteistyössä Opetushallituksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Opettajatarpeen ennakoinnin lisäksi tutkimuksessa selvitetään opettajien osaamistarpeita, viime vuosina opettajaksi valmistuneiden sijoittumista työelämään, opettajien liikkuvuutta sekä vastavalmistuneiden opettajien kokemuksia uran alkuvaiheen tuesta.

Koulutuksen tutkimuslaitos järjestää hankkeeseen liittyvän seminaarin torstaina 13.1.2011 klo 10–15. Paikkana on Helsingin yliopiston Porthania, Yliopistonkatu 3, Helsinki, sali P674.

Seminaarin ohjelma:


09:30 Ilmoittautuminen
10:00 Seminaarin avaus
Projektipäällikkö, dosentti Ellen Piesanen
Professori Jouni Välijärvi
10:15 Paneelikeskustelu
Puheenjohtajana professori Hannele Niemi, Helsingin yliopisto
Osallistujat:
Martti Hellström, Espoon kaupunki, Auroran koulu, rehtori
Tuomas Kurttila, Suomen Vanhempainliitto, pj.
Minna Oksa, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto – SOOL, pj.
Aila Paloniemi, kansanedustaja
Aulis Pitkälä, Espoon kaupunki, sivistysjohtaja
11:30 Lounastauko (omakustanteinen)
12:30 ’Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä’ -hankkeen esittely
Projektipäällikkö, dosentti Ellen Piesanen
12:45 Teemaryhmätyöskentelyn ohjeistus
Erikoistutkija, KT Matti Taajamo
Ryhmissä keskustellaan mm. seuraavista keskeisistä teemoista:
  • Millaisia opettajien osaamiseen ja koulutustarpeisiin liittyviä haasteita on ennakoitavissa?
  • Millaisia keinoja ja toimenpiteitä tulisi kehittää, että noihin haasteisiin voitaisiin vastata niin opettajankoulutuksessa kuin opettajan työssä?
Teemaryhmätyöskentelyn ohessa kahvitarjoilu alkaen klo 13:30.
14:15 Teemaryhmäkeskustelujen yhteenveto
Projektipäällikkö, dosentti Ellen Piesanen
Erikoistutkija, KT Matti Taajamo
Yliopistotutkija, FT Kari Nissinen
Professori Jouni Välijärvi
14:50 Seminaarin päätös
Professori Jouni Välijärvi

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seminaariin(Muutkin voivat ilmoittautua
ellen.piesanen (at) jyu.fi).

Ei kommentteja: