Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, tammikuuta 11, 2011

Miten saada jatkossakin hyvät opettajat?

Luokanopettajaliitto tuotti vuonna 2008 useita
postikortteja nuorista opettajista. Tässä kannessa
yksi niistä.
OLEN siis luvannut osallistua tämän viikon torstaina paneliin, jossa pohditaan opettajan  ammatin vetovoiman säilyttämistä jatkossakin. Asia on tärkeä.

Pyysin naamakirja- ja email-kavereiltani vähän apua. Mielipiteitä on tullut opiskelijoilta, professorilta, johtajilta, rehtoreilta, opettajilta.... Tällaisia ehdotuksia olen saanut. Esitän ne tässä sekoitettuna omiini tiivistetysti aakkosittain  niitä vielä jäsentelemättä tai ristiriitaisuuksia siivoamatta.

Päivitetty 21.1. 2011

DO-LISTA (Tehkää näitä!)


* ASUNTOJEN hinnat karkaavat pk-seudulla opettajien ulottumattomiin.
* AUTONOMIAA!!Lisää autonomiaa eli mahdollisuuksia määritellä ja vaikuttaa opetuksen sisältöön ja metodeihin sekä laajemmin opetussuunnitelmaan.
* ESIMIES tukekoon opettajia, olkoon aktiivisesti mukana välitunneilla, opettajainhuoneessa, keskustelkoon opettajien kanssa. Oikeudenmukainen, työntekijää arvostava esimies. Ei kynnystä ottaa yhteyttä. Syvällinen, sparraava, haasteita tarjoava, keskusteleva, perusteita vaativa.
* HUOLEHDITAAN, että opettajaa palkitsevat seikat työssä säilyvät. Mahdollisuus seurata monen perheen elämää. Elää omaa ja muiden lapsuutta monta kertaa. Huolehditaan että suomalaisten koulutusmyönteisyys säilyy.
* KANNUSTAVUUS  hyvin tehdystä työstä
* KOKONAISTYÖAIKA niin, että työmäärä ei kasva/niin että kukaan ei kuvittele, että työpäivä on neljä tuntia. Kokonaistyöaika sovellettuna joustavasti olisi viisas ratkaisu. Mulla ei loppunut työ koskaan. Voisi helpottaa myös yhtistyötä koulun sisällä.
* KOULUN ilmapiiri ja maine kuntoon! Esimiehellä suuri vaikutus.
* LÄHIESIMIES resurssit kuntoon.
* MENTOROINTI. Kokenut opettaja. Hänen puoleensa saattaa kääntyä, kysyä ja ihmetellä. Uran alkuvaiheessa  se auttaa positiivisen omakuvan rakentumisessa opettajana. Onnistuminen ruokkii onnistumisia.
* (myös) MIEHIÄ tarvitaan kouluun
* PALKKA kuntoon. Erityisesti alkupalkka. Koko työ palkan piiriin. Palkkausperusteet selkeämmiksi. Ammatin arvostus näkyy palkassa.  Palkkakehityskin on tärkeää työvuosien kuluessa ja osaamisen vahvetessa.
* PEREHDYTYS ja VASTAANOTTO Pidetään huolta nuoresta uudesta opettajasta. "Uusille nuorille ja kauniille opettajille kunnon työhönperehdytys. Talon tavat tutuiksi. Tätä ei varmaan saa kaaliin ensimmäisenä työpäivänä vaan tutor-opettajien nimeäminen uusille opeille varmaan hyvä ratkaisu. Tutor ei myöskään saisi hylätä uutta opea heti ensimmäisen viikon jälkeen, vaan tähän hommaan olisi sitouduttava. Kannattaa myös muistaa, että kaikki opet eivät ole sosiaalisesti lahjakkaita eikä oma-aloitteisesti koko ajan kyselemässä muilta uuteen taloon liittyviä asioita ja kysymyksiä. Tässäkin auttaa tutor-ope."
* REKRYTOINNIN reiluus ja avoimuus.
* OPETTAJAN  auktoriteettiasemaa kasvatus- ja opetusalan erityisasiantuntijana tulee yhteiskunnan vaalia ja tukea.
* OPETTAJAN toimenkuvaa tulisi rakentaa paremmin nykyisen "koulunpidon" sijaan
* Opettajankoulutuksessa osattava antaa realistinen kuva opettajan työstä (huomaan usein nuorista opettajista, että he suorastaan kauhistuvat ammatin vaativuutta ja uupuvat jo nuorina!)
* OPETTAJANKOULUTUS on nykyaikaistatettava. Enemmän sosiaalista mediaa, monipuolisia opiskelu- ja tenttimenetelmiä, ammattiin tutustumista, paneeleita, työn arjen avaamista...
* OPETTAJANKOULUTUS: Tuleeko nuori opettaja saamaan todelliset välineet muuttuvassa yhteiskunnassa opettajana vaikuttaakseen ja  jaksamaan siinä ympäristössä, johon sitten aikanaan opettajana päätyy? Tieto verkostumien tärkeydestä ja mahdollisuuksista.Kansainväliset opeskelijavaihdot, opettajavierailut, työn ohessa tapahtuva täydennyskoulutus  avaavat näköaloja ja mahdollistavat omaa kouluyhteisöä laajemman osaajien tukiverkoston.
* OPETUSRYHMÄT  pienet ja loistavasti järjestetty erityisopetus/erityisryhmämahdollisuus omassa koulussa.
* OPISKELEMAAN haluavan olisi hyvä pohtia omia motiiveitaan. Miksi haluan olla opettaja?
* OSAAMISEEN koulutuksessa enemmä  huomiota kuin tietämiseen. Laaja-alaiseen osaamiseen.
* PELISÄÄNNÖT. "Mielestäni on myös äärimmäisen tärkeää, että koulussa on kaikille selvät pelisäännöt. Kaikki tietävät miten eri tilanteissa toimitaan. Epäselvyys lisää ahdistusta. Uusille työntekijöille olisikin hyvä järjestää alkuun tilaisuus, jossa koulun käytänteet käydään perinpohjin lävitse. Tätä ennen kuitenkin myös wanhojen ja kärttyisten opettajien tulisi tietää heidänkin pelisäännöt. Yhdessähän nämä pelisäännöt olisi mukava luoda, korjata/muuttaa vanhoja tarvittaessa."
* PIENEMMÄT luokkakoot, vaatii poliittista työtä opettajien etujärjestöjen toimesta.
* POSITIIVISET kokemukset omana kouluaikana.
* RYHMÄNHALLINTA-TAITOJA koulutukseen. Koulussa viihdytään, jos ihmiset käyttäytyvät toisiaan kohtaan kunnioittavasti ja yhteistyössä. Siksi opettajankoulutuksessa pitää tehostaa opettajien ryhmähallintataitojen opetusta.Aloittavalla opettajalla pitää olla kunnon eväät vaikeankin opetusryhmän hallintaan, jotta työ ei veisi voimia, kaikilla olisi oikeus oppia ja viihtyä.
* SIJAISKOKEMUKSET vaikuttavat. Onko sijaisuuksia? Kuinka sijaisia kohdellaan? Esim. palkka viipyy monella...
* TAITO- ja TAIDEAINEIDEN asemaa vahvistettava koulutuksessa jopa teorian kustannuksella.
* TIIMINJOHTAJAN tuki nuorelle opettajalle.
* TOIMINTAKULTTUURI, jossa tukea annetaan ja opetetaan ottamaan vastaan monin tavoin, ei yksin tekemistä vaan yhdessä jakamista. Jossa annetaan vastuuta ja rohkaistaan. Jossa arvostetaan myös puuduttavaa perustyötä. Avoimempi, sallivampi, vähemmän konservatiivinen kulttuuri kouluihin ja opettajahuoneisiin. Ja sen jälkeen opettajuuden konservatiivisen imagon murtaminen.
* TYÖ. Työ sinänsä ruokkii hienosti ihmisen kasvutarpeita (Aldefer = Maslowin itsensä toteuttamisen tarve). Siihen pitäisi työnantajankin suhtautua joustavasti tukien ja mahdollistaen työn, opiskelun, tutkimisen tai muun sellaisen vuorottelu.
* TYÖAIKA-asiat selkeiksi. Luovan työn ja joustavan työajan korostaminen. Se joustavuus on lähinnä sitä, että vaikka ei ole työpaikalla (jos olisi kokonaistyöaika) 8-16, voi tehdä työtä etänä.
* TYÖNILOkokemukset. Saako niitä?
* TYÖN ITSENÄISYYS. Autoinomia, autenttisuus, autarkia
* TYÖNJAKAMINEN kollegoiden kanssa. Asiat ja ilot jaetaan.
* TYÖKAVERIT. "Hengenheimolaisten löytäminen työyhteisöstä voi olla tuskaisen vaikeaa. Varsinkin miehillä. Vaikka opehuoneessa ei kerkiäisikään paljoa istuskella on tämä tärkeää. Nuorten seura nuorille varmasti kompensoi ongelmaa ja työssä viihtyvyyttä, mutta saman henkisten ja samoja intressejä omaavien opettajien eksyminen samaan kouluun tuntuu jo lottovoitolta. Samojen asioiden  harrastajat varmasti viihtyvät keskenään. Niiden löytäminen ja taloon houkutteleminen vaan saattaa olla "mission impossible" eli aika hankalaa. Ja vaikka kavereita ollaankin tietty ammatillisuus on hyvä säilyttää työyhteisöissä.".."Jäykät, kynäniskaiset, nuutturapäiset, kyllästyneet opettajat.. Heistä ei sen enempää...;) Eivät ainakaan meikäläisen työssäviihtyvyyttä edistä."
* TYÖNOHJAUSTA järjestettävä. Ja yleensäkin ohjattava nuoria pitämään työpäivä kohtuullisena pituuden ja työmäärän suhteen.
* TYÖOLOT kuntoon! Sisäilma, työympäristön viihtyvyys ja ajanmukaiset laitteet sekä materiaalit. Työolosuhteet kuntoon, työtilat yms
* TÄYDENNYSKOULUTUS. Opettaja ei helposti näe tarvetta tai mahdollisuutta "edetä tai yletä" ammatissaan, mutta täydennyskoulutuksen avulla tehtävä saa laajasti mielekkyyttä ja ope työkaluja nähdä muuttuva maailma ja haasteet lasten ja nuorten kasvattajana yhteistyössä muiden toimijoiden, vanhempienkin kanssa.
* TYÖYHTEISÖ kannustaakoon vaikeinakin aikoina." Uudenkarhean, kauniin ja rohkean opettajan intoa tirskuvat työhalut lamauttaa tehokkaasti lomalta paluun jälkeen kahdessa viikossa passiiviseksi muuttuvat työtoverit: Mikään ei innosta, mitään ei jaksa, limbotaan sieltä missä aitaa ei ole ollenkaan eikä yhteistyötä tehdä. Uuden työntekijän auttaminenkin koetaan ärsyttäväksi. Tähän ei varmaankaan ole mitään yksiselitteistä ratkaisua. Voisikin ehkä alkaa opettaa työnuutuneille opeille omien töiden karsimisen jaloa taitoa. Kaikkea ei tarvitse keretä tekemään. Samalla voisi kouluttaa opeja sillä, mikä oikeastaan kuuluu opettajien tehtäviin. Moni wanhakin jäärä tuntuu olevan asiasta aivan hoo-moilasena."
* URAKEHTYSMAHDOLLISUUKSIA.Urakehitysmahdollisuus opetustoimen sisällä tai/ja hyvin järjestetty työn kierto. Liikemaailmassa on näitä titteileitä senior X. Opettajan työssäkin pitäisi voida edetä muutenkin kuin reksiksi, hallintoon tai koulun ulkopuolelle. Nythän on ikälisä (ja tohtorilisä) , mutta nousee se palkka kaikkialla kokemuksen mukaan.
* VALINTAKRITEERIT. Kuinka löytää sopivimmat, osaavimmat, välittävimmät, sosiaaliset taidot...ne, jotka rakastavat....Pitäisikö ottaa huomioon kokemus nuorisotyöstä, ulkoakateemiset harrastukset?
* VUOTO muihin ammatteihin ja jatko-opintoihin tukitaan
* VÄKIVALLAN uhriksi joutumien uhka on eliminoitava
* YHTEISTYÖHÖN enemmän huomiota opettajankoulutuksessa. Opettajien yhteistyötaitojen kehittäminen. Opettajat edelleen puurtavat liikaa yksinään, kun yhdessä suunnitellen ja toteuttaen työhön tulee iloa, tukea, vertaistukea, lisäosaamista.
* YLEMPI  korkeakoulututkinto tulee säilyttää ammatin statuksen ja laaja-alaisen kasvatuksen, oppimisen ja kasvamisen ymmärryksen lisäämisen takeena. Tempputaituruus ei auta, jos ei ymmärrä kasvun perusteita laajasti.

DONT LISTA (Älkää!):

* AUTONOMIAA, oikeutta vaikuttaa oman koulun asioihin, ei pidä vähentää
* ILMAINEN koulutus- älkää koskeko
* KESÄLOMA. Kesäloma edelleen on kuitenkin aika tärkeä, tarpeellinen ja lisää vetovoimaa. Etä sitä ei esim. kokonaistyöajan kanssa kannata ryssiiä.
* LIIAN VAATIVAT vanhemmat.
* MEDIA voi tuhota opettajien motivaation kaatamalla yhteiskunnasta johtuvat syyt opettajien syyksi.
* KYYKYTYS. Esimies tai järjestelmä.
* SYSTEEMIÄ, kokonaisuutta hallintoineen ja opettajankoulutusjärjestelmineen kaikki toimii pitkäjänteisesti kuin juna!  Ei pidä ravistella raiteita!
* TESTIT ja STANDARDT eivät sovi kouluun.
* TYÖN MIELI. Älkää viekö opettajan työstä mieltä ja korkeita ihanteita. Opetuksella on järkeä sekä yksilölle että yhteiskunnalle.
* TYÖN VAATIVUUTTA ei saa enää lisätä
* "VANHAT" opettajat; älkää olko niin kaikkitietäviä.

Kaikki kommentit ovat edelleen tervetulleita.

Ei kommentteja: