Kirjoja

Kirjoja

torstaina, tammikuuta 14, 2010

Maahanmuuttajia opettajiksi!

HYVÄÄ vuosilomapäivää, rakas blogi!

MINULLA on tänään mielenkiintoinen työtehtävä innostaa maahanmuuttajia opettajiksi. Helsingin yliopiston kehittämis- ja koulutuskeskus Palmenia on järjestänyt kurssin "Maahanmuuttajataustainen työntekijä osaksi työyhteisöä". Minun vastuullani on johdattaa ryhmää tämän kevään aikana suomalaisen didaktiikan salaisuuksiin. Kurssi järjestetään Soklan tiloissa Siltavuoressa. Kurssi päättyy toukokuussa vierailuun Auroran koululle, jossa kurssilaiset myös pitävät pienet opetustuokiot oppilaille.

Suomi kansainvälistyy. Yhä suurempi osa oppilaita on taustaltaan maahanmuuttajia. Yksi tärkeä keino auttaa uusi suomalaisia kotoutumaan on, että julkinen sektori rekrytoi heitä. Myös kouluihin tarvitaan opettajiksi aikuisia, jotka omalla esimerkillään osoittavat, että koulutus ja kouluttautuminen on tärkeää.

Maahanmuuttajien tie opettajaksi ei ole helppo. On opittava suomen kieli, mutta myös aivan uusi koulunpidon kulttuuri. Käsitys siitä, miten opitaan, miten oppilaita kohdellaan ja mitä opettaminen on, on hyvin erilainen eri kulttuureissa. Monissa maissa, joista meille tullaan, opettaja on edelleen ehdoton auktoriteetti, ja kaikki mitä hän opettaa on opeteltava sellaisenaan. Jos opettaja käyttää itsenäistä työskentelytyötapaa tai teettää ryhmätöitä, ajatellaan, että hän ei opeta tai ei osaa opettaa. Suomalaisen koulun toiminnallisuuden, lapsilähtöisyyden ja mm. kriittisyyden arvostaminen voi olla siitä taustalta vaikeaa ymmärtää. Meillä ihmisihanne on erilainen, ja sen myötä opetusta ohjaavat toisenlaiset tavoitteet. Maahanmuuttajien opetusta koskevan käsitemaailman muuttaminen on iso haaste.

Toistaiseksi maahanmuuttajia on lähinnä oman äidinkielen ja harvinaisten uskontojen opettajina. Näissäkin aineissa vain osalla heistä on Suomessa hyväksyttävä pätevyys. Heitä tarvitaan opettamaan maahanmuuttajia. Mutta joskus vuosien päästä tilanteen tulisi mielestäni olla sellainen, että suomalaisen koulun vakio-opettajakuntaan, myös kantasuomalaisia opettavien luokanopettajina ja aineenopettajina on myös uusia suomalaisia.

TÄMÄ kurssi ei anna opettajan pätevyyttä, Sen tarkoitus on innostaa opetuksesta kiinnostuneita hakeutumaan varsinaisiin maahanmuuttajataustaisille suunnattuihin opettajankoulutusohjelmiin. Seuraava askel on maahanmuuttajataustaisten opettajien ja kasvattajien pedagogisiin opintoihin valmentava koulutus ja kun kielitaito ja mm. on riittävällä tasolla, tarjolla on Maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöittämiskoulutusta, maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattua opettajankoulutusta tai mahdollisuus hakeutua suomalaiseen opettajankoulutukseen.

Ei kommentteja: