Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, tammikuuta 02, 2010

Koulumaailman (ihan oma) kieli


MONET ihmiset, jotka eivät ole koulussa töissä, ovat sanoneet, että on tosi vaikea ymmärtää meidän opettajien kieltä. Käytämme kuulema sanoja, jotka eivät avaudu niin vain.

Virkavapaalla oleva erityisopettajamme Hanna Haapamäki houkutteli minut ottamaan vastaan pienen sivuhomman: vetää didaktiikkaan perehdyttävä kurssi opettajiksi haluaville maahanmuuttajille. Kurssi alkaa tammikuussa, ja kestää muutaman iltapäivän.

ENSIMMÄINEN haaste on opetella opettamaan suomeksi ihmisiä, jotka eivät vielä oikein osaa tätä kieltä. Kokosin lauantaiaamun iloksi kouluelämä sanastoa, jota ilman ei varmaan opettajana tule toimeen. Tällainen määrä sanoja tulisi ymmärtää (ainakin):
Suomalaisen kouluelämän keskeinen perussanasto (päivitetty 3.1.10)

Aamu- ja iltapäivätoiminta Adventti Adhd-oireyhtymä Aihe Aihekokonaisuus Aihepiiri Aineenopetuksesta vapauttaminen Ainedidaktiikka Ainekirjoitus Aineluokka Aineopettaja Aivoriihi Aktiivinen kansalainen Alakoulu Alkuopetus Allergia Aloittaa Ammatillinen oppilaitos Ammatillisuus Ammatti Ammattikasvatus Ammattikirjallisuus Ammattikorkeakoulu Ammattiyhdistys Antaa Antaa anteeksi Apuvälineet Arviointi Arvosanat Arvostelu Arvosteluasteikko Arvokeskustelu Arvot Askartelu Auttaa Autisti Avioero Asiakirjat Asiallinen työkäyttäytyminen Auktoriteetti Avustajapalvelut

Behavioristinen oppimiskäsitys Biologia Budjetti Byrokratia Bänditoiminta

Cd-soitin Cv

Dataprojektori Demonstraatio Dia Diabeetikko Didaktiikka Didaktinen kolmio Didaktinen suhde Didaktinen vapaus Digiboxi Direktio-oikeus Dokumentti Dokumenttikamera Draama Dysfaatikko

Eheyttäminen Ehdollinen luokaltasiirtämispäätös Ehdot Eläke Elämys Elää Ensiapu Ensiapukaappi Ensiapulaukku Erikoisluokat Erinomainen Erityinen tuki Erityisluokka Erityisopettaja Erityisopetus Erityistä tukea tarvitseva oppilas Erityisoppilas Eriyttäminen Erottaminen Erotodistus Esimies Esiopetus EsiopettajaEssee EsitelmäEsittävä opetus Esitys Etäopetus Evaluaatio Eväät

Flap-taulu Fysiikka Fyysinen koskemattomuus

Hallinto Hammashoito Hammaslääkäri Hankinnat Hankintapaikka Harjoitella Harjoitus Harratus Harvinaiset uskonnot Havainnollistaa Havainnollistamisvälineet Heikko Helatorstai Henkilökohtainen palkanosa Hiljaa Historia HOJKS Huolellisuus Huolehtia Huoli Huoltaja Huono Huumori Hylätty Hyvä Hyväksytty Häirintä

Idea Identiteetti Ihmisyyteen kasvu Ilma Ilmainen Ilmapiiri Ihanneihminen Integrointi Integroitu oppilas Interaktio Inkluusio Istuin Istumajärjestys Istumpaikka Isä Itsearviointi Itsenäinen tiedonhankinta Itsenäinen työ Itsenäisyys Itsenäisyyspäivä Itsetunto

Jakotunti Jakso Jakso-opetus Jaksottaa Jatkuva näyttö Johtaminen Johtamisjärjestelmä Johtamiskulttuuri Johtokunta Johtoryhmä Jono Joulu Joulujuhla Joululoma Juhlat Jälki-istunto Jälkiruoka Järjestys Järjestyssäännöt Järjestäjät Jäädä Jäädä jälkeen Jääpussi

Kaappi Kahvikassa Kannustaa Kantasuomalaiset Kantelu Kartasto Kartta Karttakeppi Kasvaminen Kasvatettava Kasvattaja Kasvattaminen Kasvatus Kasvatuskeskustelu Kasvatuskumppanuus Kasvatusoikeus Kasvatusoptimisti Kasvatuspessimisti Kasvatuspäämäärä Kasvatustiede Kasvatusvastuu Katsomusaineet Kehittämiskeskustelu Kellonsoitto Kemia Kengät Kerrata Kertaus Keskittyä Kestävä kehitys Kesäloma Kevätjuhlat Kielten opetus Kierrätys Kiinnipito Kiinteistönhoitaja Kiitettävä Kiittää Kirja Kirjasto Kirjastokortti Kirjallinen varoitus Kirjoittaa Kodin ja koulun yhteistyö Koe Koekysymys Kokemus Kokonaisbudjetti Kokonaisopetus Kokous Konstruktivistinen oppimiskäsitys Korkeakoulu Korkeakoulututkinto Korvaava opetus Koti Kotiaine Kotikasvatus Kotitalous Kotitehtävät Kotityöt Kotouttaminen Koulu Kouluateria Kouluhallinto Kouluisäntä Koulukerho Koulukirja Koulukirjasto Koulukirjastonhoitaja Koulukuraattori Koululainen Koululounas Koululykkäys Koululääkäri Koulumenestys Koulumotivaatio Koulunkello Koulunkäyntiavustaja Koulunäytelmä Koulupiha Koulupsykologi Koulupäivä Koulurakennus Kouluruoka Koulureppu Koulutelevisio Kouluterveydenhoitaja Kouluvihko Koulukiusaaminen Koulukypsyys Koulukuljetus Koulukyyti Koululainsäädäntö Koululaisjumalanpalvelus Koulun henki Koulun säännöt Koulupinnaus Koulupolku Koulupudokas Koulupäivä Koulusta poistuminen Koulutehtävä Kouluterveydenhoito Koulutoimi Koulu viikko Kouluvuosi Kouluyhteisö Kriisi Kriisisuunnitelma Kumi Kuri Kurinpidollisen toimenpiteet Kurinpitorangaistus Kurssi Kurssimuotoinen lukio Kutsu Kuukaudet Kuunnella Kuusijuhla Kuvataide Kuvataulu Kymppiluokka Kynä Kyselevä opetus Käsityö Käydä koulua Käyttäytyminen Käyttäytymishäiriö Käytävä

Laatukriteerit Lahjakkuus Lainata Laiskanläksy Laitoshuoltaja Laskea Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitus Laulu • Leikki Leirikoulu Liikenne Liikunta Liikuntasali Liikuntatunti Liikuntavälineet Liitu Liitutaulu Lippu Lisäopetus Lisätehtävä Lojaalisuus Loma Loma-anomus Lomapäivä Lukea Lukio Lukiolainen Lukujärjestys Lukukausi Lukuvuosi Lukuvuosisuunnitelma Lukuvuositodistus Lunttaaminen Luokallejättäminen Luokan kertaaminen Luokanopettaja Luokanvalvoja Luokaton lukio Luokasta poistaminen Luokka Luokkahenki Luokkahuone Luokkakoko Luokkaopetus (kyselevä opetus) Luokkaretki Luottamus Luottamusmies Luottamustehtävä Luovuus Lupa Luvata Lähikoulu Lähiopetus Läksyn kuulustelu Läksyt

Maantieto Maksuttomuus Matematiikka Media Mediakasvatus Mentori Meteli Miehet Miesopettaja Monikultturisuus Monistaa Moniste Motivaatio Motivointi Muistaa Muisti Muistisääntö Museo Murrosikä Museokäynti Musiikki Muu henkilökunta Määräaikainen erottaminen

Naiset Naisopettaja Neuvottelu Nimi Nimitellä Numerot Numerotodistus Näytelmä Näyttely Näyttö Näyttölippu

Ohjata Ohjaus Oikein Oman äidinkielen opetus Onnistua Onnistumisen elämys Opetella Opettaa Opettaja Opettaja-oppilassuhde Opettajainhuone Opettajainkokous Opettajakeskeinen opetus Opettajakunta Opettajan rooli Opettajakunta Opettajankouluttaja Opettajankoulutus Opettajanopas Opetuksen häirintä Opetuksen kehystekijät Opetuksen ohjaus Opetuselokuva Opetushallitus Opetusharjoittelija Opetusharjoittelu Opetusjärjestelyt Opetusmenetelmä Opetuskeskustelu Opetuskieli Opetuslautakunta Opetusministeri Opetusministeriö Opetussuunnitelma Opetusryhmä Opetustaito Opetusvelvollisuus Opetusvälineet Opintoretket Opiskella Opiskelutekniikka Oppia Oppiaine Oppiaines Oppikirja Oppikirja- ja tarviketilaukset Oppilaskeskeinen opetus Oppilashuolto Oppilashuoltoryhmä Oppikirja Oppilaan esitys Oppilaanohjaus Oppilaanohjaaja Oppilaantuntemus Oppilas Oppilaskunta Oppilasmäärä Oppimateriaali Oppiminen Oppimiskäsitys Oppimispelit Oppimistrategia Oppimistulokset Oppimistyyli Oppimisvaikeus Oppimisympäristö Oppimäärä Oppitunti Oppivelvollisuus Osallistaa Osallistamisjärjestelmä Osallistua Osata Oto-velvollisuus
Palkka Palkkio Pariopettajat Parityö Pedagogiikka Pedagoginen rakkaus Pedagoginen suhde Pelastussuunnitelma Penkkarit Perehdyttäminen Persoonallisuus Peruskoulu Perusopetus Pienryhmä Piirtoheitin Piirtää Pikkuvälitunti Pistokoe Poissaolot Poistumisharjoitus Pojat Portaat Portfolio Positiivinen minäkuva Projekti Prosessikirjoitus Puhelin Puhua Pulpetti Puku Pukuhuone Puuttua Pysäkkityöskentely Pyytää Pyytää anteeksi Pyytää lupaa Päiväkirja Päivänavaus Pätevyysvaatimukset Pätevä Pääsiäinen Pääsiäisloma Päättötoditus Päätös

Rangaistukset Reflektio Reflektoidut rutiinit Rehtori Riita Rivi Rukoilla Ruokalippu Ruokasali Ruokatunti Ruokapalveluesimies Ruokapalvelutyöntekijä Ruotsi Rutiinit Ryhmä Ryhmätyö Ryhmäkoko Ryhmäyttäminen

SaadaSaada valmiiksi Sadut Sairausloma Salassa pidettävät asiat Sanallinen arviointi Selvittää Siistiä Siivota Sijainen Sijaisopettaja Silppuri Sivistys Sopia Sopimus Sosiaalistuminen Sovitella Stipendit Stressi Suihkussakäynti Suomalainen koulujärjestelmä Suomalainen kulttuuri Suomi Suomi 2 Suositella Suostutella Suunnittelu Suvaitsevaisuuteen kasvu Syrjäytyminen Syysloma Sähköposti

Taidot Talvi Talviloma Tapaturma Tappelu Tarinat Tasa-arvo Taskulaskin Tavoitteet Teemapäivät Tehdä Tehokas Tehostettu tuki Tekninen käsityö Teknologiakasvatus Tekstiilikäsityö Tentti Teroitin Terveystieto Testata Tiedottaa Tiedotus Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen tukena Tietokone Tiedot Tietosuoja Tietotekniikka Tiimi Tilaaja-tuottaja-malli Todistus Toimenkuva •Toimi Toimia Toimintakulttuuri Tottumus Traditio Tukiopetus Tukitoimet Tuloksellinen Tulos Tunnin kaava Tunnin pituus Tunnustuksellinen uskonnon opetus Tunnustukseton uskonnon opetus Tunteet Tuntijako Tuntiopettaja Tuntiosaaminen (jatkuva näyttö) Tuntityöskentely Turvallisuus Turvallisuusmääräys Turvallisuussuunnitelma Tussi Tutkia Tutkielma Tutkimustehtävä Tutkinto TVA- lisä Tytöt Tyydyttävä Työ Työharjoittelu Työhyvinvointi Työkirja Työmoraali Työnantaja Työnilo Työntekijä Työskentelytaidot Työpaikka Työpaikkakiusaaminen Työpäivä Työnjohdollinen ohje Työrauha Työrauhahäiriö Työryhmä Työtehtävä Työterveyshuolto Turvallisuus Työvihko Täydennyskoulutus

Uimahalli Uimapuku Uiminen Ulkovaatteet Unohdus Unohtaa Urakka Uskontotunti Uusioperhe Uussuomalaiset

Vahtimestari Vaikuttava Vakuutus Valinnaisaine Valinnaiskurssi Valitus Valkotaulu Valmistava opetus Vammaiset lapset Vanhasuomalaiset Vanhempainilta Vanhemmat Vanhempainvartti Vanhempainyhdistys Vappu Varastaa Varhainen tuki Varhaiskasvatus Vastata Vastaus Vastuu Vastuuntunne Vastuualue Vastuuopettaja Velvollisuus Verkko-opiskelu Vertaisarviointi Vertailu Vertaisvaikutus Vesopäivä Vessa Vierailija Vierailu Vieras kieli Viikonpäivät Viikkotuntimäärä Viitata Viivotin Vilppi Viranhaku Viransijainen Virike Virka Virkaehtosopimus Virkavapaus Virkavirhe Voimakeinojen käyttö Voimistelu Vuoro Vuosi Vuosiluokka Vuosiluokkiin sitomaton opetus Vuosiluokka Vuosiviikkotuntimäärä Väittely Välitodistus Välitunti Välituntivalvoja Välittäminen Välittää Välttävä Välttää Värit Värittää Väärin

Yhdysluokka Yhteinen harjoitus Yhtenäinen perusopetus Yhteishuoltajuus Yhteiskunnan jäsenyyteen kasvu Yhteiskuntaoppi Yhteisopetus Yhteissuunnittelu Yhteistyö Yhteistyökyky Yhteisvastuu Yhteisö Yhteisöllisyys Yksityisopetus Yksilö Yksilöllisyys Yksityisyyden suoja Yleissivistys Yleisivistävä koulu Yliopisto Ylioppilas Yläkoulu Ympäristötieto Yrittäjyyskasvatus Yrittää YT-tunti Yökoulu

Äidinkieli Äidinkieli ja kirjallisuus Äiti

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Niinpä, vielä kun oppisi ymmärtämään lukujärjestyksiä lyhenteineen...
(yläkoulussa mm. tällaisia: 9LPv17.1, A1EN, KOV.4, OP)

Anonyymi kirjoitti...

Tuhat sanaa opetuksesta?

Martti kirjoitti...

Onneksi osa on ihan Suomea :-)