Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, elokuuta 10, 2011

Koulut alkavat Espoossa tiistaina 16.8.2011

ESPOO TIEDOTTAA: Espoossa koululaiset ja lukiolaiset aloittavat uuden lukuvuoden tiistaina 16.8.2011, pääsääntöisesti klo 9. Suomenkielisiä ekaluokkalaisia Espoossa on 2809 ja ruotsinkielisiä 304. Syyslukukaudella 2011 aloittavat koulunsa vuonna 2004 syntyneet lapset. Kouluissa otettiin elokuun alusta alkaen käyttöön kevään aikana osittain uudistetut opetussuunnitelmat.

Esiopetus käynnistyy samaan aikaan kuin koulujen lukuvuosi. Espoossa suomenkielisessä esiopetuksessa on 2760 lasta. Esiopetusta järjestetään 112 päiväkodissa ja 41 koulussa. Osa koulun tiloissa tapahtuvasta esiopetuksesta on varhaiskasvatuksen järjestämää. Ruotsinkielisessä esiopetuksessa aloittaa 326 lasta. Esiopetusta järjestetään 2 koulussa ja 9 päiväkodissa. Maksuttoman esiopetuksen piirissä on 98 % 6-vuotiaista.

Espoon kaupunki kampanjoi tulevana lukuvuonna vanhemmuuden vahvistamisen ja sitä kautta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta. Espoossa halutaan myönteisellä tavalla herättää vanhempia miettimään, miten lasten ja nuorten hyvinvointiin voi vaikuttaa sekä tarjota tietoa siitä, kuinka kaupungin palvelut voivat tässä vanhempia tukea. Kampanjan kohderyhmänä ovat erityisesti kouluikäisten, mutta myös pienempien lasten vanhemmat. Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun -hankkeessa on kehitetty jo useamman vuoden ajan vanhempien osallisuutta lisääviä toimintamalleja kouluissa ja päiväkodeissa. Erityistä huomiota on kiinnitetty ensimmäisen kouluvuoden aikaisen yhteistyön rakentumiseen kodin ja koulun välille mm. vanhempaintapaamisten ja vuorovaikutteisten vanhempainiltojen kautta.

Tapiolan koulu ja lukio väistötiloihin - Soukan koulun peruskorjaus valmistuu syksyllä

Tapiolan koulun ja lukio siirtyy väistötiloihin tulevan peruskorjauksen tieltä. Tapiolan lukio toimii Sponda Oyj:n omistamassa kiinteistössä osoitteessa Kutojantie 2. Tapiolan yläkoulun opetus järjestetään entisissä Poliisiopiston tiloissa osoitteessa Miestentie 2. Soukan koulun oppilaat pääsevät takaisin oman koulunsa tiloihin syksyn lopulla, kun peruskorjaus valmistuu. Koulu toimii syyslukukauden ajan vielä osoitteessa Rehtorintie 11.

Opettajatilanne Espoon kouluissa hyvä

Opettajatilanne Espoon kouluissa on lukuvuoden 2011–2012 alkaessa hyvä. Haussa olleisiin vakinaisiin suomenkielisiin opettajan virkoihin tuli hakemuksia 4053 ja haettavana oli yhteensä 167 virkaa. Hakemuksia suomenkielisiin virkoihin tuli lähes 500 enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka paikkoja oli auki noin 20 vähemmän. Ruotsinkielisiä vakinaisiin virkoihin tuli hakemuksia 114 ja haettavana oli yhteensä 20 virkaa. Haettavina oleviin opettajan tehtäviin riitti hyvin kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita suomenkielisellä puolella. Vain erityisluokanopettajien virkoihin oli vähän kelpoisia hakijoita.
Kesäkuun loppuun mennessä määräaikaisiin suomenkielisiin opettajantehtäviin on tullut 3753 hakemusta ja työpaikkoja on ollut 167 haussa. Hakemuksia tuli yli 1100 enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka paikkoja oli auki lähes 60 vähemmän. Määräaikaisiin ruotsinkielisiin tehtäviin tuli 276 hakemusta ja työpaikkoja oli haussa 51. Määräaikaisiin opettajantehtäviin on haku jatkunut vielä elokuussa.

Iltapäivätoimintaa pystytään tarjoamaan kaikille halukkaille ekaluokkalaisille

Kaikki ekaluokkalaiset, jotka hakivat 10.6.2011 mennessä iltapäivätoimintaan, saivat paikan. Suomenkielisistä ekaluokkalaisista noin 65 % haki iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jonka tarkoituksena on varmistaa koululaisille eheä ja turvallinen koulupäivän kokonaisuus. Myös kaikille ruotsinkielisille ekaluokkalaisille, jotka hakivat iltapäivätoimintapaikkaa, pystyttiin se tarjoamaan. Kaikille 2-luokkalaisille iltapäivätoimintaan hakeneille ei voitu osoittaa iltapäivätoimintapaikkaa. Tänä vuonna suomenkielisistä 2-luokkalaisista noin 35 % haki iltapäivätoimintapaikkaa ja paikan sai noin 29 % hakijoista.

Ei kommentteja: