Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, syyskuuta 14, 2009

Ennakkotietoa koulun omista kerhoista.

KUVA: Kerhotoiminnassa on mahdollista löytää itselle kiehtova harrastus.


AURORAN koulun TIP-hanke tarjoaa tällä hetkellä seitsemän kerhoa, joita ohjaavat yhteistyökumppanimme. Tämän viikon aikana koteihin lähetetään ilmoittautumislomake Auroran koulun omiin kerhoihin, jotka ovat lapsille maksuttomia. Siestakerhot rahoitetaan koulun omasta tuntikehyksestä. TIP-kerhoihin on saatu opetushallitukselta erillisavustus.

KERHOTARJOTTIMESTA tullaan toteuttamaan ne kerhot, joihin löytyy riittävästi kerholaisia. Siestakerhot toimivat siestoilla, ja TIP-kerhot koulupäivän jälkeen. Tarkat päivät pystytään sopimaan vasta, kun nähdään, minkatyyppiset kerhot kiinnostavat.

AURORAN SIESTAKERHOTARJOTIN

Siestoille on tarjolla kahdeksan eri kerhoa.

S-1. TEATTERIKERHO

Teatterikerhossa valmistetaan koko koulun näytelmät. Kerhoa vetävät Martti Hellström ja Jukka Jokiranta. Kerho on tarkoitettu 5.-6-luokkalaisille. Halukkaat kootaan saliin syysloman jälkeen. Harjoitukset ovat siestalla.

S-2. AURORAN KOULUN KUORO

Koulun kuoro on tarkoitettu kaikille kuorolaulusta innostuneille oppilaille. Laulamme monenlaista musiikkia, esim. lastenlauluja, teemapäivien lauluja ja koko koulun näytelmissä esitettäviä lauluja. Kuorossa laulaminen kehittää laulamis- ja esiintymistaitoja ja tuottaa runsaasti iloa sekä itselle että muille ihmisille.

Kuoro harjoittelee siestalla. Toivomme kuoroon tulevien oppilaiden sitoutuvan kuoroon vähintään yhdeksi lukukaudeksi. Harjoitukset ovat siestalla. Kuoroa harjoittavat Uma Jutila ja Kaija Kuivanen


S-3. BÄNDIKERHO

Bändikerho harjoittelee siestoilla bändikämpässä. Kerho on tarkoittu 3.-6.luokkalaisille.
Kerhoa ohjaa Risto Schiray.


S-4. VÄLKKÄRI -kerho

Tule kouluttautumaan välkkäriksi! Välkkärit suunnittelevat ja ideoivat kerhossa koulumme liikunnallista välituntitoimintaa ja pääsevät halutessaan toimimaan välituntiohjaajina pienemmille. Ehkä koulun kentällä nähdään tulevaisuudessa välkkäreiden suunnittelemia temppuratoja tai luokkakisailuja? Jokainen kerholainen saa omakseen Nuorten Akatemian harrastetoiminnan kirjan, johon voit kerätä merkintöjä mm. harrastustoiminnasta ja ”työkokemuksesta”. Kerho on suunnattu (4)5-6-luokkalaisille tytöille ja pojille. Kerhon ohjaajana toimii Raija Herrala

S-5. ALKUOPETUKSEN NIKKAROINTIKERHO

Tehdään teknisentyön luokassa puukäsitöitä ja opetellaan tekniset käsityön alkeita mukavia, ikään sopivia, töitä tehdessä. Tarkoitus olisi tutustuttaa ja rohkaista myös tyttöjäkin teknisentyön maailmaan. Vetäjät Johanna Pelkonen ja Kia Sjöman.

S-6. ALKUOPETUKSEN ATK-KERHO

Tarkoituksena on saada alkuopetusluokan oppilaat perehdytettyä tietokoneiden käytön alkeisiin. Ihan pienimmillä vahvistetaan aluksi tietokoneen käyttöä (sisään kirjautuminen ym. perustoimintojen harjoitteleminen) ja siitä edeten tekstien, kuvankäsittelyohjelmien maailmaan. Kun paikalla on kaksi vetäjää, voi kerhoon ottaa niin monta lasta kun on koneitakin. Vetäjät Johanna Pelkonen ja Kia Sjöman

S-7. ATK-KERHO ISOMMILLE

Kerhossa perehdytään ATK-laitteiden monpuolisiin käyttömahdollisuuksiin. Vetäjänä on Sari Karjalainen.

S- 8. ENGLANNINKERHO TOKALUOKKALAISILLE

Englanninkerhoaaa tokaluokkalisille harjoitellaan englannin opiskelua kolmatta luokkaa ajatellen, kartutettaisiin hiukan sanavarastoa leikin, laulun ja kuvittamisen. Vetäjänä Julia Uotila

....................................................................................................................
AURORAN KOULUN TIP-KERHOTARJOTIN

TIP-kerhot toimivat koulupäivän jälkeen. Tarjolla on kaikkiaan 19 kerhoa. Vasta alkukartoituksen jälkeen voidaan lyödä lukkoon viikonpäivä. Luokkakerhot ovat tarkoitettuja oman luokan oppilaille. Vetäjänä on luokan oma opettaja.

T-9. ALKUOPETUKSEN NIKKAROINTIKERHO

Tehdään teknisentyön luokassa puukäsitöitä ja opetellaan tekniset käsityön alkeita mukavia, ikään sopivia, töitä tehdessä. Tarkoitus olisi tutustuttaa ja rohkaista myös tyttöjäkin teknisentyön maailmaan. Vetäjät Johanna Pelkonen ja Kia Sjöman

T-10. ALKUOPETUKSEN ATK-KERHO

Tarkoituksena on saada alkuopetusluokan oppilaat perehdytettyä tietokoneiden käytön alkeisiin. Ihan pienimmillä vahvistetaan aluksi tietokoneen käyttöä (sisään kirjautuminen ym. perustoimintojen harjoitteleminen) ja siitä edeten tekstien, kuvankäsittelyohjelmien maailmaan. Kun paikalla on kaksi vetäjää, voi kerhoon ottaa niin monta lasta kun on koneitakin. Vetäjät Johanna Pelkonen ja Kia Sjöman.

T-11. JOHAN POMPPAS! Palloilukerho 3-6 –luokkalaisille tytöille ja pojille

Palloilukerhon ensimmäisellä kerralla rakennetaan kerholaisten kanssa kerhosisällöt. Kerhossa on mahdollisuus tutustua ja syventää taitoja valituissa palloilulajeissa (esimerkiksi lentopallo, salamapallo, sähly, koripallo, katukoris, sulkapallo). Kerhoon pyritään saamaan vierailijoita eri palloilulajien urheiluseuroista. Kerhon ohjaajana toimii Raija Herrala

T-12. SIRKUSKERHO (2)3-6-luokille

Tule sirkustelemaan! Sirkuskerhossa opit mm. kehonhallintaa ja akrobatiaa, pääset keikkumaan trapetsilla ja taituroit yksipyöräisellä. Perinteisten sirkustaitojen lisäksi kerho-ohjelmaan kuuluu klovneria eli ”pelleily”. Kerhoon pyritään sisällyttämään retki/sirkuskouluvierailu mahdollisuuksien mukaan. Kerhon ohjaajina toimivat Jukka Jokiranta ja Raija Herrala.

T-13. NALLEKERHO

Kerho on tarkoitettu 3c:n ja 5ac:n nalleoppilaille. Kerhossa opetellaan suorittamaan Tikas-kortteja eli saamaan tietotekniikkaopetusta. Vetäjinä Sari Karjalainen ja Kaija Kuivanen


T-14. 6d- LUOKKAKERHO

Poikien bändi maanantaisin klo. 14.15 tai vaihtoehtoisesti torstaille samaan aikaan.. Ohjaajana Joni Schiray.

T-15. TIP-BÄNDIKERHO

Kerho kokoontuu bändikämpässä oppituntien jälkeen. Kerho on tarkoitettu 3.-6-luokkalaisille. Tarkka aika sovitaan kerholaisten kanssa. Ohjaaja Risto Schray.

T-16. PAPERIHELMET-KERHO

Valmistamme värikkäitä paperihelmiä aikakauslehdistä yms. kierrätysmateriaalista, materiaalia voi tuoda kotoa. Helmet lakataan ja pujotetaan nauhaan, joten niistä tulee kestäviä koruja, joita voi antaa lahjaksi tai käyttää itse. Yhdet keskipitkät helmet valmistuvat noin neljässä tunnissa, yksi kerhokerta kestää tunnin. Helmien tekeminen kehittää ja vaatii tarkkaa kädentaitoa, hienomotoriikkaa ja kärsivällisyyttä. (Kerhoon mahtuu 15 oppilasta ja se kokoontuu 10 kertaa.)
Kerho kokoontuu myöhemmin sovittavasti ti-.ke- tai to-iltapäivinä klo 13.30 alkaen. Vetäjänä Uma Jutila


T-17. ENGLISH CLUB

Englannin kerho on tarkoitettu 5.-ja 6.-luokkalaisille oppilaille, jotka haluavat harjoitella englannin kielen suullista taitoa keskustelun, tarinoiden ja näyttelemisen avulla. Kerhon työskentelytapa on pääasiassa suullinen, kirjoitettua kieltä tarvitaan vain muistiinpanoja tehtäessä. (Kerhoon mahtuu 15-20 oppilasta.).Kerho kokoontuu myöhemmin sovittavasti ti.ke tai to iltapäivinä klo 13.30 alkaen. Vetäjänä Uma Jutila

T-18. ENGLISH CLUB SINI-JA SKIDIMIX-OPPILAILLE

Englannin kerho on tarkoitettu Skidi- ja SiniMix-oppilaille, jotka haluat syventää englannin kielen suullista taitoa sanastopuiden, tarinoiden, pelien ja leikkien avulla. Kerhon työskentelytapa on enimmäkseen suullinen.
(Kerhoon mahtuu 10 oppilasta) Kerho kokoontuu myöhemmin sovittavasti ti-, ke- tai to-iltapäivinä klo 13.30 alkaen.
Vetäjänä Uma Jutila


T-19. LÄKSYKERHO 2b

Niille oppilaille joille oppisisältöjen oppiminen on luokassa haasteellista tai vaikeaa niin on tarkoitus tarjota opetusta ja tukea pienemmässä ryhmässä erilaisten opetusmetodien ja materiaalien avulla (esim. pelit, leikit ja atk). Unohtuneet kotitehtävät voi tehdä myös tehdä kerhossa, jolloin apu on lähellä. Vetäjänä Johanna Pelkonen.

T-20. LÄKSYKERHO 3a

Läksykerhossa käydään läpi alakoulun kurssissa epäselviksi jääneitä asioita saatujen läksyjen yhteydessä. Kerhoa ohjaa Emilia Kalmari

T-21. LÄKSYKERHO 3b

Läksykerhossa käydään läpi alakoulun kurssissa epäselviksi jääneitä asioita saatujen läksyjen yhteydessä. Kerhoa ohjaa Esa Puranen

T-22. LÄKSYKERHO 3c

Läksykerhossa käydään läpi alakoulun kurssissa epäselviksi jääneitä asioita saatujen läksyjen yhteydessä. Kerhoa ohjaa Kaija Kuivanen

T-23. LÄKSYKERHO 4a

Läksykerhossa käydään läpi alakoulun kurssissa epäselviksi jääneitä asioita saatujen läksyjen yhteydessä. Kerhoa ohjaa Marko Laaksonen.

T-24. LÄKSYKERHO 4b

Läksykerhossa käydään läpi alakoulun kurssissa epäselviksi jääneitä asioita saatujen läksyjen yhteydessä. Kerhoa ohjaa Ismo Lehikoinen.

T-25. LÄKSYKERHO 5a+5c (DreamMix)

Kerho tarjoaa lapselle mahdollisuuden opiskella pienryhmässä sellaisia asioita, jotka yleisopetuksen puitteissa jääneet oppimatta. Kerhoa ohjaa Ulla Hämäläinen.

T-26. LÄKSYKERHO 5b

5b-luokan luokkakerhon tarkoituksena on oppilaiden monipuolinen kehittäminen, varsinkin alueilla, mitkä ovat heille vaikeita. Kerhossa käsitellään viidennelle luokalle kuuluvia asioita sekä tieto- että taitoaineiden osalta. Kerhoon osallistuminen on vapaaehtoista. Käsiteltäviä aihealuieta tulee kaikista taito- ja taideaineista sekä matematiikasta niin, että ne tukevat oppilaiden opiskelemia asioita. Ohjaajana Osmo Hupli

T-27. 6A-LUOKKAKERHO

Luokkakerho toimii opiskelua tukevana kerhona, jossa tehdään keskeneräisiä projekteja ja syvennetään projektitöitä. Lisäksi kerhossa on mahdollisuus saada lisätukea/tukiopetusta oppilaan haasteellisena tai vaikeana kokemissa oppiaineissa. Kerhon ohjaajana toimii Raija Herrala

T-28. LÄKSYKERHO 6b

Läksykerhossa käydään läpi alakoulun kurssissa epäselviksi jääneitä asioita saatujen läksyjen yhteydessä. Tavoitteena on kuudennen luokan keskeisten sisältöjen oppimisen ja ymmärtämisen helpottaminen. Kerho on tarkoitettu niille oppilaille, joille läksyjen tekeminen on haasteellista ja vaikeaa. Myös unohtuneita tehtäviä tehdään läksykerhossa. Kun läksyt on saatu tehdyksi, paneudutaan keskiaikaprojektin esityksen valmisteluun. Kerhoa ohjaa Sirpa Wass

.....................................................................................................
ILMOITTAUTUMINEN AURORAN KOULUN KERHOIHIN

Ilmoitan lapseni ___________________________ luokalta: _____ seuraavaan kerhoon /seuraaviin kerhoihin (kerhon tunnus riittää esim. L-28 )


____________________________________ ___________________________________________
Huoltajan allekirjoitus Lapsen allekirjoitus

Ei kommentteja: