Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, kesäkuuta 09, 2009

Takaisin HanasaareenHUOMENTA TAAS. Blogiin taas luvassa realiaikaista raportonitia oppilaitosjohdon toiselta kesäpäivältä. Agenda on seuraava:

Tiistai 9.6.2009

10.00 ‐ 11.00  Innovaatiot. Professori Vesa Harmaakorpi  
11.10 ‐ 11.40  Pro rexi 2015: Katsaus rehtorin oikeudelliseen asemaan. OTK Liisa Souri     
11.40 ‐ 12.10  Rehtorin rooli ja juridinen asema. Ajankohtaiset teemat Ruotsissa. Puheenjohtaja Lars Flodin, Sveriges Skolledarförbund
12.20 ‐ 12.50   Rehtoriliittojen puheenvuorot. Puheenjohtaja Ari Pokka, Sure  ja puheenjohtaja Kirsi Kosonen, ARL 
12.50 ‐ 13.00  Yhteenveto. Johtaja Reijo Jouttimäki, Opeko
13.00 ‐ 14.00  Päätöslounas.

I RAPORTTI klo 10.29

Olipa mukava tavata Karvosen Kari. Suuri osa porukasta ehti saliin hyvin klo 10:ksi.Professori Vesa Harmaakorpi (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) avasi innovaation käsitettä. Innovaatio tarkoittaa ideaa ja sen toteutusta. Kyse on käyttöön otetut uudisteet. Innovaatiot syntyvät usein rajapinnoilla ja käytäntölähttöiesti. Vain 4 % syntyy tiede- ja tutkimuslähtöisesti. Innovatiot syntyvät sattumista, aukkojen huomaamista.

Innovaatiohin pyrittäessä on tärkeää, että asiakas on mukana subjektina. Tarvitaan älyllisiä ristipölytyksiä, joissa asiantietäjyys (teoria) ja taitajuus (praktiikka) yhtyvät.

Harmaakorpi esitteli myös hyvin innovatiiviseb ryhmän piirteitä. Listassa maistui Himanen, mutta oli hänellä jakaa omiakin oivallusia.

KUVA: Selvitysmies Liisa Souri


MONI odotti paljon selvityshenkilö Liisa Sourin alustukselta. Hänhän oli ottanut tehtäväkseen selvittää rehtorin oikeudellista asemaa osana Pro-Rexi- hanketta.

LOPPUTULOS oli vähän ikävä. Selvityksen pohjalta ei juuri ole mielekästä tehdä aloitteita lainsäädäntöön. Sen sijaan kuntien paikallisen työn ohjeistoon kannattaa yrittää vaikuttaa.

Suomessa on vahva luottamus kuntiin, ja valtaa on sinne delegoitu rohkeasti. Kuntaliitto vaatii jopa päätösvaltaa opetusisältöihin. Rehtorin toiminnallinen taloudellinen laadullinen ja oikeudellinen vastuu käytännössä laajentunut. Hänen on aihetta tuntea varsin laaja kirjo pykäliä (mm. Kuntalaki 44 § julkisen vallan käyttö; Kuntalaki 14§; Laki kunnallisesta viranhaltijasta; Rikoslaki, Vahingonkorvauslaki,Perusopetuslaki 37§ (+Yksittäisiä säädöksiä, jotka liittyvät mm. arviointiin),
Henkilötietolaki, työturvallisuulaki,lastensuojelulaki, tasa-arvolaki, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, työsopimuslaki
rikostaustan selvittäminen....

Rehtorin on tunnettava myös oppilaitten oikeudet: mm. oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta

Lomautuspäätökset osataan kunnissa Sourin mukaan tehdä lainmukaisesti, mutta lomautuspäätösten toimeenpanossa on laittomuuksia (ei kuitenkaan rehtoria ole pantu vastuuseen). Rehtori muistakoon reklamaatioon. "Ilmoita selvästi, ettei ole mahdollisuutta järjestää opetusta niin, että lapset saavat opetusta".

Siitäkin Souri muistutti, että rehtoria ei voi kieltää osallistumasta lakkoon.Rehtorilla on työtaisteluoikeus.

Rehtorin tehtävät kasvaneet ja laajentumassa profession ulkopuolle ja koulutus vähäistä ja hajanaista.


KUVA: Ari Pokka.

ENNEN lounasta puhui vielä mm. Suren puheenjohtaja Ari Pokka Hänen mukaansa
suomalainen koulunjohtaminen on jo kansainvälinen brändi. Se kannattaisi tuotteistaa.

Pokka otti linjapuheessaan hajurakoa opettajiin- ehkä hieman turhaan. Hän oli pettynyt opettajiin, jotka mm. Kauhajoen tapauksen yhteydessä menettivät aikuisuutensa ja hysterisoituivat. Niinikään hän korosti, että rehtori on lapsen ja nuoren oikeuksien puolustaja (jopa enemmän kuin opettajien).

Ei kommentteja: