Kirjoja

Kirjoja

torstaina, kesäkuuta 04, 2009

Joko syksy tuli? Neljäs kesäkeskeytyspäivä

KUVA: Sade. Kuva lainassa Free Photon sivuilta tästä linkistä.


NÄYTTÄÄ kovasti syksyltä. Harmi. Kesään jotenkin kuuluisi valo ja lämpö; ilman niitä akut eivät lataudu. Kovan lukuvuoden jälkeen se olisi kovasti tarpeen.

PÄIVÄN ohjelmaan kuuluu edelleen työrästikasojen purkua ja paperipinoista eroon pääsyä. Yritän ehtiä pitää kesäTIPissä musatuokion tänään.

ILTAPÄIVÄKSI rexit on kutsuttu infoon, ja siltä odotan paljon. Asialista on lyhyt, mutta varmaankin kuulemme päälinjaukset seuraavan lukuvuoden suunnittelun pohjaksi. En muista kesää, jolloin lähtökohtatilanne olisi ollut yhtä hankala - ja minä olin silti remmissä jo 90-luvun alun lamassa. Tuolloin ohjeet, tosi ikävätkin, annettiin kasvokkain ja niistä sai vähän kiukuttellakin. Kiukuttelu helpotti, mutta olleellista oli vuoropuhelu.

Tekniikan kehitys mahdollistaa nyt työnjohdollisiksi tulkittavien ohjeiden lähettämisen pelkällä sähköpostilla. Ja niitä tulee kovin monelta taholta, oudoiltain, ja joskus ohi monenkin esimiesportaan. Espoon tilannetta hieman epävakaistaa sekin, että opetustoimenjohtajamme on Hesarin tietojen mukaan toinen kärkinimi Porvoon uudeksi kaupunginjohtajaksi.

Olen vanhanaikainen ja kaipaan selkeää johtamisjärjestelmää, jossa käytetään hyväksi johtamiselle luotuja rakenteita, joita miellä ovat mm. rehtori-infot, rehtoriseminaarit ja rehtorien alueelliset kokoukset. Minulle sopi hyvin toimintatapa, jossa tärkeät määräykset välitti oma opetustoimenjohtaja. Tällöin häntä ylemmiltä tahoilta tulleet ohjeet samalla kertaa sovitettiin ja soviteltiin koulun arkeen istuviksi.

Oi niitä aikoja. Onneksi Mary Hopkins lohduttaa U-tubista.

Pikaraportti rexi-infosta klo 14 alkaen- valitettavasti yhteydet pätkivät. Tässä raportti klo 17.12.

INFOn aluksi oli kahvi- ja kakkutarjoilua. OTJ:n puheenvuoro käsitteli valmistella olevaan Espoon strategiaa 2010-2013 ”selviytymisstrategia". Siinä on korostettu valtuuston ja kh:n puheenjohtajien asemaa kaupungin strategisina johtajina. Lautakuntien tärkeä tehtävä on sovittaa resurssit strategiaan. Itse strategiaprosessiin kuuluu: vuorovaikutus ja keskustelu. Strategiaa laaditaan nyt tuloskortin alustalle.

OTJ myös arvioi päättynyttä lukuvuotta. Kaikkia valtuuston asettamia tavoitteita ei saavutettu. Mm. huoltajien tyytyväisyys oppimisympäristöjen laatuun laski (koska vuorossa oli vanhoja koulurakennuksia). Kunta10:n mukaan työhyvinvointi on kasvussa.

MYÖS TALOUDESTA puhuttiin. Espoo satsaa kuudesta suurimmasta kunnasta eniten koulutoimessa kolmeen seikkaan:
1. opetus , 2. kiinteistöt ja 3. ruoka. Niihin tullee nyt paineita

ENSI lukuvuoden suunnitteluun OTJ antoi ohjeen käyttää kehystä mahdollisimman säästeliäästi, eikä pröystäilevästi. Seuraavasta vuodesta on tulossa kova. Budjettia valmistellaan 0-kasvun tasolla, joka merkitsee käytännössä leikkaamista.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ Juha Nurmi kertoi tämän vuoden oppilaaksiotosta. Hyvin sujui. Lähikoulutoiveista toteutui 92 % alakoulussa, 86% yläkouluissa. Myös valitukset vähentyivät. Tiettävästi kolme valitusta on mennyt läpi.

Nurmi testailu porukalla uusia ajatuksia: (1) vajaakäyttöisten tilojen täyttäminen mm. päiväkotitoiminnalla, (2) yläkoulujen oppilaaksioton aientaminen niin, että infot olisivat jo joulukuussa, ja painotetun opetuksen pääsykokeet heti tammikuussa
koulun alettua. (3) Hallinnon Primus-ohjelmaan olisi tulossa uudistuksia, jotka helpottaisivat koulun työtä. Vanhemmat mm. hakisivat yläkoulupaikkaa Wilman tunnuksilla. Hyviä ehdotuksia.

KUULIMME vielä maahanmuuttajaopetukseen kohdistuneista muutoksista, ja erityisesti Suomi-2 opetuksen tilasta. Kovin on erilainen tilanne koulujen kesken.

INFON lopuksi pyysin vielä puheenvuoron, jotta voisimme keskustella niistä säätöohjeista, jotka vaikuttavat koulujen suunnitteluun. Siitä nyt on lähdettävä, että kerhoja on vain OPH:n lisäkerhoresurssia saaneissa kouluissa. Tukiopetusta ei merkitä kiinteäksi. Erityistehtävien osalta OTJ luotti siihen, että rehtorit käyttävät johtamisharkintaa siinä, tarvitseeko määräys antaa esim. pienessä koulussa. Itse muistutin kuitenkin siitä, että ATK-tehtävien määräämättä jättäminen vaarantaa mm. Wilma-tunnusasiat.KUVA: Lopuksi kukitettiin vielä pitkään palvelleita rehtoreita, ja Latokasken Markku Tuppurainen piti hienon eläkkeelle läksiäisipuheen.


PS: Päivän hieno uutinen oli, että kaupunginjohtaja on antanut täyttöluvan 250 määräaikaisen koulunkäyntiavustajan palkkaamiselle

Ei kommentteja: