Kirjoja

Kirjoja

torstaina, kesäkuuta 11, 2009

Taas on torstai

REHTORIN ammatin pieniin etuihin kuuluu mahdollisuus tehdä töitä muuallakin kuin omassa konttorissa. Tämän aamun olinkin kotona. Klo 13 alkoi työtapaturman selvittelytilaisuus, johon oli helpompi valmistautua Macin äärellä kotona. Tein tilaisuutta varten muutaman sivun ojenteen, jossa tapahtumia tarkastellaan rehtorin näkökulmasta.

Työtapaturman tutkinta 11.6.2009

Tutkinta liittyi siis helmikuussa Aurorassa sattuneeseen tapaturmaan, jossa sope-luokan oppilas pahoinpiteli opettajan. Paikalla oli työnantajan edustajia sekä työsuojeluihmisiä. Puheenjohtajana toimi Uudenmaan työsuojelupiirin virkailija. Menemättä yksityiskohtiin, blogin lukijoita saattaa kiinnostaa jotkin parin tunnin keskustelun aikana esiin nousseet ajatukset.

TYÖSUOJELUN ehdoton kanta oli, että jokainen työntekijä on niin arvokas, että hän ei saa joutua väkivallan, ei edes sen uhan kohteeksi. Tästä työnantaja on vastuussa.

TYÖSUOJELU ei suostu ymmärtämään mitään verukkeita sille, että uhkaa ei poisteta kaikin käytettävissä olevin keinoin: teknisin välinein (hälttimet, kännykät). Edes pula rahasta ei riitä selitykseksi, koulutuksen jne.

TYÖSUOJELUN mielestä kouluissa on otettava ehdoton nollatoleranssi henkilökuntaa kohdistuvaan väkivaltaan. On löydettävä keinot, miten toimitaan että tämä toteutuu. On tiedettää miten toimitaan väkivaltatilanteessa ja mitkä ilmoitukset kenenkin on tehtävä.Työnantajalla (rehtorilla) on ilmoitusvelvollisuus sekä poliisille että työsuojelupiirile.

Työsuojelulainsäädäännön mukaan kukaan ei saa työskennellä yksin, jos on olemassa väkivallan uhka (vrt. avustajat oltava sope-luokassa).

Saman lainsäädännön mukaan työntekijällä on oikeus kieltäytyä työtehtävästä jonka hän kokee uhkaavaksi, Tarvittaessa työsuojeluvaltuuttu voi auttaa ratkaisemaan, onko uhka riittävä.

KOULUTOIMELLA on oltava selkeät ohjeet kouluille, kuinka uhka estetään ja kuinka toimitaan tapaturmatilanteissa. Ohjeiden on oltava käyttökelpoisessa muodossa

UHRIN on saatava tarvitsemansa apu, Häntä ei saa jättä yksin taistelemaan esim. vakuutusyhtiötä vastaan.

TYÖNANTAJAN vastuulla on tehdä riskianalyysi. Väkivaltatilanteet on ennakoitava. Työsuojelupäällikölle tulleet väkivaltailmoitukset on analysoitava. Aurorassa on nyt tehtävä riskianalyysi. Se tehdään yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun kanssa. Siinä on arvioitava riskit, pohdittava ideat, ja tuotettava ulos, miten väkivalta estetään. Ydinasia on pohtia: Kuinka voidaan estää vastaavat tapahtumat. Kuinka väkivallan uhkaa hallitaan.

Työsuojelupiirin tehtäviin kuuluu myös tarkistaa, onko tapaturmien yhteydessä rikottu työsuojeluturvallisuutta koskevia määräyksiä. Tyosuojelun lainsäädännön mukaan jo pelkkä uhka riittää, työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin uhkan poistamiseksi. Tässä tapauksessa uhka on tiedetty ainakin neljä vuotta. Puheenjohtaja muistutti, että rikoslain 47 § tuntee rikosnimikkeen turvallisuusrikos: Sen mukaan jo työntekijän terveyden vaarantaminen jo rikos, työnantajan on huolehdittava, että uhka poistuu

KOULUUN kohdistuu vimmattu määrä jopa keskenään ristiriitaista lainsäädäntöä. Tähän asti koulutoimessa on ajateltu, että perusopetuslaki on voimakkaampi kuin työturvallisuuslaki. Ei ole sanoi puheenjohtaja

Olimme varsib yksimielisiä, että kroonisesti väkivaltaisten lasten paikka ei ole koulussa. He tarvitevat hoitoa. Tästä siton ja sosterin on uskallettava neuvotella. On ratkaistava, kuinka tällaisten lasten opetus tulisi ärjestää?

HYÖDYLLISTÄ tietoa löytyy osoiteesta www.tyosuojelu.fi

Ei kommentteja: