Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, marraskuuta 30, 2010

Pikaäänestys: Millainen olisi paras joulutodistus?

MILLAINEN olisi paras joulutodistus


Näin joulun alla blogin oikeaan  reunaan on avattu taas puolivakava pikaäänestys joulutodistuksesta. Vaihtoehtoja on useita, muttei  varmaan riittävästi. Niissä puhutaan väljästi isoista ja pienistä oppilaista. Rajaa ei ole vaihtoehdoissa tarkoin määritelty. Omia näkemyksiä voi tältäkin osin tarkentaa kirjoittamalla kommentin. Alla on hieman taustatietoa.


Taustaa

PIAN Auroran oppilaat saavat joulutodistukset.  Joissain kouluissa ns. välitodistus annetaan  ihan toiseen aikaan. Se ei enää ole sidottu jouluun.  Yläkouluissa oppilaat saavat joka jakson jälkeen ns. jaksotodistuksen. Itse asiassa välitodistus ei ole edes pakollinen. Myös todistusten muodot vaihtelevat kunnittain ja kouluittain.

Alunperin todistus oli sanallinen suosituskirje seuraavan asteen oppilaitoksen rehtorille. Tällaista kirje/runo- jne todistusta käytetään yhä Steinerkouluissa varsin monta vuotta. Se on yhä perusopetuksessakin  mahdollinen.

Sotilaskouluista omaksuttiin sitten 1800-luvulla idea numerotodistuksesta. Aluksi eri kouluissa käytettiin erilaisia asteikkoja. Tavallinen oli asteikko 1-10. Nykyinen 4-10-asteikko tuli käyttöön 1900-luvun puolivälissä.

Kun arvot pehmenivät peruskouluun siirryttäessä, haluttiin pehmentää myös arvostelua. Niinpä päätettiin, että kouluissa voisi antaa numerotodistuksen sijasta   sanallisen todistuksen. Eduskunta on antanut luvan käyttää sanallista arviointia vielä 7.luokallakin.  Espoon opetussuunnitelman mukaan (2004)  kouluilla on mahdollisuus käyttää:

  • alkuopetuksessa todistusta, jossa sanallinen arviointi on aidosti sanallista tai asteikollista.  Me olemme valinneet  käytettäväksi asteikolliset todistuslomakkeet.
  • 3.-4.- luokilla voidaan käyttää  todistusta, jossa sanallinen arviointi on aidosti sanallista tai asteikollista. Olemme  valinneet  käytettäväksi asteikolliset todistuslomakkeet. Emme täydennä sanallista arviointia missään aineissa numeroilla. Niinkin saisi tehdä. Asteikollisella  todistuslomakkeella se ei tuo lisäarvoa.
  • 5. -6.- luokilla voidaan käyttää  todistusta, jossa työskentelytaidot arvioidaan erikseen sanallisesti tai edistymisen yhteydessä numeroilla?  Arvioimme työskentelytaidot  edistymisen yhteydessä.

1990-luvulla sanallisen todistuksen olisi voinut antaa vielä viidennellä luokalla, jos kunta ja koulu niin päättävät. 2000-luvulla Espoossa päätettiin, että numerotodistukset annetaan viidenneltä luokalta alkaen (mutta rinnalle voi kirjoittaa erilaisia sanallisia liitteitä).
 

Ei kommentteja: