Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, marraskuuta 26, 2010

Kolmas valtuustopäivä

HUOMENTA! Nyt valtuusto istuu vatsa aamiaista täynnä kuuntelemassa, kun tohtori  Pentti Arajärvi pohtii hyvinvointiyhteiskunnan ja sosiaalipalvelujen tulevaisuutta. Haasteita riittää. Vanhusten määrä kasvaa. Lapsien määrä on lievässä laskussa. Elinikä kasvaa meillä  vuosi/10 vuotta.

Tilanne helpottaa vuonna 2030, kun suuret ikäluokat kuolevat:-)
Viimeinen suomalainen kuolee tilastojen mukaan muuten ilmeisesti vuonna 3004, Hän on nainen, ruotsinkielinen ja laulaa kuorossa. Ongelmana on, että viimeinen mies on kuollut 100 vuotta aikaisemmin.

Absoluuttinen  köyhyys on meillä torjuttu, mutta suhteellinen köyhyys kasvaa (määritelty OECDssa mediaanitulon pohjalta, jos tienaa vähemmän kuin 60 % tästä, on suhteellisesti köyhä. Meillä heitä on  11-12%. Luku kasvaa, erityisesti lapsiperheissä, ja heidän joukossaan yksinhuoltajaperheissä.

Koulutusosuuden jälkeen hallitus lähtee käymään läpi valiokuntien kantoja ponsiin ja muutosehdotuksiin. Suuressa salissa kuullaan silloin kestävästä kehityksestä. Kun hallitus on valmis, alkavat suuressa salissa äänestykset. Minä poistuin Arajärven alustuksen jälkeen hotellihuoneeseen tekemään hommia. Palaan kanavalle tunnin kuluttua.

PÄÄTÖKSENTEKO

Valtuuston puheenjohtajisto vasemmalta oikealle:
1,varapuheenjohtaja TuijaSalminen,  puheenjohtaja Anne
Lehtinen ja 2. varapuheenjohtaja Matti Sippola.

KLO 10.55. Hallitus on  palannut saliin.

Kuulimme, että OAJ alkaa etsiä koulutusalan vaikuttajaa, joka paljastetaan  tammikuussa Educassa.

KLO 11.45. Nyt päätökset tehty. Valiokunnissa oli avarrettu kirjauksia. Monet muutokset hyväksyttiin hieman muutettuina. Hallitus yhtyi kaikissa asioissa valiokuntien kantaan.

Hyväksytyt muutokset painottivat mm. seuraavien asioiden merkitystä: * alueellinen sivustyshallinto yhtenäiseen organisaatioon* eriarvoistuminen* it-ylläpidon resurssit* lomautusten ja leikkausten vastustus* mittarit kuntoon* opetuksen arvostus yliopistossa* paikallisille toimijoille tukea* rajat paikallisille lisille * työaika- ja palkkauskokeiluja*työhyvinvointi* työtehtävien rajaaminen* varhaiskasvatuksen kokonaisuudistus*yhtenäisen perusopetuksen sopimukset eri puolilla maata.

Lopuksi sekä Olli Luukkainen että Anne Lehtinen vetivät kokousta yhteen. Toimisto on renki, valtuusto ohjaa. Oleellista on, että jatkossa puhumme yhä enemmän koko OAJ:n äänellä viiteryhmästä riippumatta.

KLO 13.35. Lounas syöty. Bussi kotiin lähtee klo 13. Kamat kasaan, huoneen luovutus ja menoksi. Tähän loppuun vielä OAJ:n virallinen valtuustotiedote:


 OAJ NYT - valtuustotiedote 26.11.2010
Turussa 24.11. - 26.11. kokoontunut OAJ:n valtuusto päätti kokouksessaan mm. järjestön toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä keskusteli ajankohtaisesta työehtosopimustilanteesta. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen käsitteli avajaispuheessaan mm. talous- ja työllisyystilannetta ja talouden vaikutuksia opetusalaan sekä ajankohtaista työmarkkinatilannetta. Hän korosti järjestön tavoittelevan mm. varhaiskasvatuksen hallinnonalamuutosta ja vastustavan ammatillisten opettajien kelpoisuuksien laskua. Järjestön kärkihankkeisiin kuuluvat myös mm. perusopetuksentuntijaon ja lukiokoulutuksen kehittyminen suotuisasti. Valtuusto kävi myös lähetekeskustelun OAJ:n sääntöjen uudistamisesta.
Arajärvi vieraili valtuustossa
Tohtori Pentti Arajärvi vieraili perjantaina OAJ:n valtuustossa puhumassa suomalaisista hyvinvointipalveluista ja niiden turvaamisesta.

Ei kommentteja: