Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, lokakuuta 25, 2010

Todella tärkeä viikko tuntijaon kannalta


EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNAN puheenjohtaja Raija Vahasaloa oli pyydetty puhumaan Espoon ja Kauniaisten Opettajien Paikallisyhdistyksen syyskokoukseen. Minut taas oli pyydetty paikalle, koska olin  OAJ:n valtuuston jäsen. Monista kiireistä johtuen ehdin paikalle maistamaan hyvää salaattia ja kuuntelemaan Raijan  avauspuheen.

Pähkinänkuoressa anti oli seuraava:
 • sora-asia: huumeidenkäytön vuoksi voidaan opiskelija jatkossa erottaa, tällaista valmistellaan.
 • erityisopetusuudistus etenee. Oph:n johtokunta on käynyt läpi perustekstiä, ja haluaa sinne joitain muutoksia mm. tarkempaa ohjausta lomakkeisiin.  Perusteet tulevat voimaan varsin pian. Perusideana on, että tukea tarvitseva oppilas saa sitä varhain ja  suunnitelmallisesti. Se mihin oppilas sijoitetaan,  riippuu sekä oppilaasta että  luokan kokonaistilanteesta. Oppilaalla on subjektiivinen oikeus perusopetukseen, erityisopetukseen ja mm. tukiopetukseen. Se ei vapauta tästä velvoitteesta,  ettei kunnalla ole rahaa.
 • uhkasakko on tulossa  kunnille. Tämä voi tulla kysymykseen, jos kunta lomauttaa opettajia ja mm.  jos kunta antaa opetusta alle minimin.
 • salassapitosäädökset muuttuvat niin, että nyt sosterilla on  lupa kertoa salassapidettäviä asioita pedagogille (vaikka vanhemmat kieltävät), jos se on välttämätöntä opetuksen järjestämiseksi.  Tieto myös seuraa lasta toiseen kuntaan.
 • opettajan osaamista arvostetaan (joka asiaan ei tarvita psykologin lausuntoa)

ITSE kysyin tuntijaon tämän hetken tilanteesta. Siitä Vahasalo totesi seuraavaa:
 • Kaikki ovat kannattaneet työryhmän tavoitteita, taustaosuutta ja  kansalaisen taitoja.
 • Riitaa  on yksittäisten aineiden tunneista.
 • Vain päätökset uusista aineista ja opetusryhmien ryhmäkoosta tulevat eduskuntaan. Hallituksen iltakoulu on tämän viikon keskiviikkona. Perjantain 29.10. kokoontuu hallituksen sivistuspolittinen ministeriryhmä, ja se  tekee päätökset uudista oppiaineista.
 • Itse tuntijako on asetus, ja sen VN tekee keskenään.
 • Opetuksen  sisällöt päättää  Opetushallitus.
 • Nyt näyttää siltä, että etiikkaa ei pidetä tärkeänä.
 • Draamasta halutaan vielä pitää kiinni. Liike-elämäkin kaipaa näitä taitoja.
 • Tarkkuutta tarvitaan draaman opettajankelpoisuuksiin.
 • Itse tuntijaon päättää hallitus. Vahasalon mukaan yläkouluun pitäisi saada myös kahdeksannelle luokalle kaikille yhteinen  mu-ku-kä- tunti.
 • Valinnaisuus on tärkeää, sen avulla turvataan erikoisluokat.

TÄMÄN kuultuani jouduin poistumaan.

Ei kommentteja: