Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, lokakuuta 08, 2010

Tervetuloa Wanhaan Satamaan 10.11.2010

AURORAN koulu on yksi niistä espoolaisista pilottikouluista, jossa on vuosien varrella kehitelty muillekin kouluille ehkä sopivia tapoja tukea oppilaita, joilla on oppimisessa tuen tarvetta.

Espoon, Helsingin ja Vantaan kaikki tämän aihealueen pilottikoulut järjestävät yhdessä messutapahtuman, jossa esitellään kehiteltyjä ideoita.

Auroran koululla on tapahtumassa oma ständi. Esittelemme siellä mm. ryhmäintegraatioluokka- ja skidi- ja sinimix-konseptia.

Lisäksi espoolaispilottikoulut pitävät kukin oman alustuksensa  Espoolle varatussa tilassa. Auroran koulun teemana on "Laajennettu  opetuksen käsite, ohjaus ja tuki". Minä olen luvannt toimia Espoon osastolla luentosarjan juontajana.

Seminaari on ilmainen, ja se on tarkoitettu sekä koulujen henkilökunnalle että vanhemmille. Tässä hieman lisää ohjelmatietoa:

Espoo : Auroran koulu, laajennettu opetuksen käsite: tuki ja ohjaus ; Eestinkallion koulu, resurssiluokanopettaja maahanmuuttajataustaisen  oppilaan tukena yleisopetuksen luokassa ; Kantokasken koulu, koulunkäyntisopimukset oppilaan  oppimisen tukena ; Keinumäen koulu, tunnetaitoja kehittämässä – ART-menetelmä ; Meriusvan koulu, joustavat opetusjärjestelyt erilaisten oppijoiden tukena esi- ja alkuopetuksessa ; Nöykkiön koulu, nivelkäytännöt ja jaksoittain joustavat  opetusjärjestelyt yläkoulussa ; Ruusutorpan koulu, yläkoulun uudet tukimuodot ja yleisen  tuen muotoja yhtenäisessä perusopetuksessa. Helsinki: Alppilan yläaste – Ajattele - opi - ilmaise - integraatiopolku 
Erityinen tuki Helsingissä ; Helsingin opettajien ekotukiverkosto ; Helsingin opetusviraston MEDIAKESKUS ; Hesan nuorten Ääni, Helsingin koulujen osallisuusohjelma ; Joustava esi- ja alkuopetus, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos ja Helsingin opetusvirasto Kieppi, kielen ja kirjallisuuden pedagoginen keskus ; Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009–2012 Helsingin opetusvirastossa ; Matikkamaa-Mattelandet ; Myllypuron ala-aste, INTEKA - maahanmuuttajataustaisen oppilaan tukeminen (Oppilaanohjauksen kehittämishanke:) Pelimannin ala-aste, joustoa alkuopetuksesta alkaen ; Poikkilaakson ala-aste, luokanopettajien tiimityö ; Ruoholahden ala-aste, Eläköön meidän lähikoulu! ; SAIREKE -valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämishanke, Auroran koulu ; Vallilan ala-aste, samanaikaisopetus ja joustavat ryhmittelyt ; Vieraiden kielten kehittämishanke Viehko ; Vuosaaren peruskoulu, tukikäytänteitä yläkoulussa .Vantaa :Hakunilanrinteen koulu, kuvat oppimisen tukena ; Kivimäen koulu, vertaissovittelu ; Matikkamaa Mikkolan koulu, joustavaa opetusta Mikkolassa Perusopetuksen lisäopetus, MINÄ-projekti ; Vantaan sivistystoimi, Esiopetuksesta kouluun - tiedonsiirto. Oppilashuollon kehittämishanke ja muut ;Erilaisten oppijoiden liitto : Friends - Mielenhyvinvointia edistävä ohjelma koululaisille / program som främjar elevernas mentala hälsa, Aseman lapset ry. ; Hyvän mielen koulu, Suomen mielenterveysseura ; Klaari, Nuorten ehkäisevää päihdetyötä / Förebyggande rusmedelsarbete bland ungdomar: Koulukuraattorien ja koulupsykologien kriisityön tukiryhmä ; Koulukuraattorit ja koulupsykologit oppilashuollon toimijoina ; Kouluterveydenhuolto Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto ; Mannerheimin Lastensuojeluliitto ; Monikulttuurinen oppilashuoltotyö ; Oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittäminen Askeleittain / StegVis ja tukioppilastoiminta ; Osuuskunta Toivo, Laku-hanke ; Pääkaupunkiseudun osaamiskeskukset kuulo- näkö- ja liikuntavammaisten oppimisen tueksi ;: Samarbete mellan hem och skola / Kodin ja koulun yhteistyö ; Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen, Helsinki, Espoo, Vantaa; Unelmakoulu, Kauniainen ; Vertaissovittelu.Ilmoittaudu ennakkoon Opi ja kasva -messuille viimeistään 9.11. 2010 mennessä. Tässä linkki.

Ei kommentteja: