Kirjoja

Kirjoja

torstaina, lokakuuta 21, 2010

Auroran koululle kelpo esite

NON SCHOLAE - SED VITAE DISCIMUS

Koska  koulumme on yksi ns. Kelpo-hankkeen espoolaisista kouluista, meistäkin julkaistaan oikein esite jaettavaksi Wanhan Sataman koulutustilaisuudessa. Esitteen tekstin on koulun lähettämän informaation pohjalta toimittanut Sukon tiedottaja Jonna Suometsä. Taitto on tehty oikein mainostoimistossa. Kuvat on otettu ammattilaisvoimin keväällä 2009.

Esite taitetaan haitariksi. Etisivuilla on koulun yhteystieodot ja mm.  pääkaupunkiseudun yhteisen Kelpo-hankkeen koulutustiimimme esittely.

SISÄSIVUILLA esitellään kouluamme ja tavoitteitaimme tässä Kelpo-hankkeessa. Vaikka kuvat saa klikkaammalla suuremmiksi, laitan tähän näkyviin esittelytekstin.

OPPIMISLÄHTÖINEN TOIMINTAKULTTUURI

Auroran koulussa korostetaan oppimisen perustaitojen tärkeyttä ja panostetaan tukitoimiin. Lasten harrastustoimintaa tuetaan monipuolisesti mm. kerhotoiminnalla. Opetusta kehitetään vastaamaan yhä paremmin oppilaiden ja yhteiskunnan muuttuvia tarpeita. Espoon ensimmäinen koululykkäyslapsille tarkoitettu starttiluokka aloitti koulussa vuonna 1998.  Koulun innovaatioita ovat työpäivää jaksottava 75 minuutin siesta, integroiduille oppilaille tarkoitetut skidi- ja sinimixryhmät ja kaksi ryhmäintegraatioluokkaa (4. ja 6. lk), joissa opiskelee kehitysvammaisia lapsia yleisopetuksen
ryhmässä.

Lukuvuoden 2010–2011 aikana Auroran koulussa syvennetään koulun omaa tapaa ajatella opetusta, ohjausta ja tukea. Lisäksi päivitetään koulun opetussuunnitelma, ideoidaan uusia rakenteita sekä tapoja tukea oppilaiden opiskelua.

OPETTAJAT JA OPPILAAT  JAKAVAT OSAAMISTAAN

Auroran koulu on valittu vuosiksi 2007-2011 yhdeksi Espoon 12  oppimiskeskuksesta, jotka järjestävät muiden koulujen opettajille täydennyskoulutusta. Auroran koulu tarjoaa oppimiskumppanuuksia tukitoiminnasta ja taito- ja taideaineista esim. kouluteatterista, koulujen liikunnallistamisesta ja bänditoiminnasta.  Auroran koulu on järjestänyt usean vuoden ajan koulutustilaisuuksia ja -tapahtumia, joissa  opettajat ja oppilaat ovat voineet jakaa  osaamistaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat olleet mm. koulujen bändien yhteiset rock-konsertit ja toiminnalliset teatteriesitysten valmistamisdemot. Tilaisuuksissa on tuotettu muutamassa tunnissa opettajien ja oppilaiden yhteinen esitys sisältäen käsikirjoituksen, valot ja tehosteet. Koulu on kehittänyt ryhmäintegaatio-opetusmuotoa yhdessä opettajien, avustajien, vanhempien ja hallinnon edustajien kanssa erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Usein mukana on myös oppilaita.  Tällä hetkellä koulussa työstetään koulutusideoita, jotka liittyvät pedagogisella ohjauksella, tuen organisoininilla ja oppimistarjoumien ideoilla laajennettuun opetuksen käsitteeseen.  Lisätietoa oppimiskeskuksesta löytyy osoitteesta  http://oppimiskeskusaurora.blogspot.com/

Pääkaupunkiseudun yhteisessä KELPO-koulutuksessa tavoitteena on edelleen rakentaa Auroran koulun ja lähialueen muiden koulujen toimintakulttuuria uuden tilanteen vaatimuksiin vastaavaksi.

KELPO OPETUSTA
      
Espoon kaupunki on saanut Opetusministeriöltä erityisavustusta Opetushallituksen koordinoimaan, valtakunnalliseen KELPO- kehittämistoimintaan, jonka tavoitteena on perusopetuksen laadun kehittäminen. Hanke on suunnattu esi- ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen. Espoon kaupunki on osallistunut KELPO-kehittämistoimintaan vuodesta 2008 alkaen ja saanut lisärahoitusta vuoden 2011 loppuun asti. Auroran koulu toimii KELPO-hankkeen pilottikouluna.


AURORAN KOULU ON ALAKOULU, JOSSA OPPILAITA ON 330. KOULUSSA ON STARTTILUOKKA JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA. 

Ei kommentteja: