Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, lokakuuta 27, 2010

KoKo Espoo julkisti pelisäännöt


KokoEspoo julisti Valtuustotalon kahvilassa yli kahden vuoden työnsä tulokset: Pelisäännöt kodin ja  koulun väliselle vuorovaikutukselle.

Paikalla oli mm. järjestäjätahon edustajien lisäksi mm. opetustoimenjohtaja Kaisu Toivonen, hallintopäällikkö Tapio Erma, aluerehtori Ossi Airaskorpi, projektisuunnittelija Merja von Schantz, Suomen Vanhempainliiton suunnittelija Tuija Metso, valtuutettu Marjo Matikka ja lautakunnan jäsen Kai Seppälä.

Keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. Nämä pelisäännöt ovat tiettävästi ensimmäiset Suomessa.KoKoEspoo - pelisäännöt

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan arjen keskusteluyhteyttä, jossa kuuluu myös lapsen ääni.
  • tavoitteena on luottamus ja kunnioitus
  • vaikeistakin asioista voidaan puhua
  • erehtyminen on sallittua
  • kasvatusvastuu lapsesta on vanhemmilla
  • koulu ohjaa lapsen käyttäytymistä ja vastaa hyvinvoinnista ja oppimisesta koulupäivän aikana

Lapsi on koulussa yksilö, mutta yhteisön jäsenyys on olennaista

Lapsen edun mukaista on, että koko luokkayhteisö voi hyvin. Koulu ja opettaja huolehtivat luokkayhteisön toiminnasta esimerkiksi kiusaamiseen puuttumalla.

Kodin tehtävänä on tukea myös koko luokkayhteisön hyvinvointia omaan lapseen keskittymisen lisäksi ja tukea omaa lastansa toimimaan luokkayhteisönsä vastuul lisena jäsenenä.


Myönteinen palaute on voima

Myönteisellä palautteella on valtava voima. Lapsi tarvitsee sitä opettajalta ja kodilta. Opettaja tarvitsee sitä vanhemmilta. Myös kodit toivovat opettajalta myönteistä palautetta lapsestaan ja yhteistyöstä koulun kanssa. Opetellaan antamaan sitä!


Yhteydenpidon pelisäännöt

Opettaja ja luokan vanhemmat sopivat keskinäisen viestinnän ja yhteydenpidon tavoista ja sille sopivasta ajasta. Opettajalla on oikeus vapaa-aikaan ja vanhemmilla siihen, että opettajaan saa tarvittaessa yhteyden.

Sähköinen viestintä ei aina riitä. Kouluun tarvitaan joustavasti opettajien käytössä olevia puhelimia.


Koti on voimavara myös yläkoulussa

Kodin ja koulun yhteistyötä tarvitaan myös yläkoulussa. Mutkaton ja arjen tasolla tapahtuva tiedottaminen, ajatusten vaihto ja yhteistyö tukevat nuoren kasvua ja ehkäisevät riskejä. Uusien, erityisesti yläkouluun sopivien toimintatapojen kehittämiseen tulisi panostaa. Kehitystyötä tehdään yhdessä vanhempien kanssa.

Lapselle siirtymävaihe on riski, jolloin ala- ja yläkoulujen rehtorien, opettajien ja vanhempien yhteistoiminnan on edelleen jatkuttava. Vanhempaintoiminnan jatkuminen turvaa nuoren kasvua ja oppimista. Nuori tarvitsee sekä vanhempien tukea että vanhempien ja koulun yhteistyötä myös toisen asteen koulutukseen siirtyessä ja sen aikana.

Vanhempainkeskustelut

Vanhemmille varataan mahdollisuus opettajan tapaamiseen vähintään kerran lukuvuodessa joka luokka-asteella lasta kuunnellen. Keskustelulle varataan riittävästi aikaa.


Viestinnän minimitasosta sovitaan kouluissa

Jokaisessa koulussa sovitaan luokan- ja kouluntason viestinnän minimitasosta Espoon kaupungin ohjeistuksen mukaan. Kunnassa tulee panostaa siihen, että koulun viralliset verkkosivut päivittyvät säännöllisesti antaen ajantasaiset tiedot koulun tapahtumista.

4 kommenttia:

Esa Kukkasniemi kirjoitti...

Hienoa Espoo! Hyvää työtä jälleen kerran.

t. naapurikunnan reksi

Martti kirjoitti...

Kiitos, Esa, kehuista. Kasvatuksen käsitemaailmaa harrastavana jouduin kuitenkin muistuttamaan omassa puheenvuorossani parista ehkä akateemisesta "kauneusvirheestä"

1. Suomalaisen koulun perusjuttu on kasvatuksellinen opetus. Kyllä koulu kasvattaa jatkossakin.

2. Oppiminen on prosessi, joka tapahtuu aivoissa ja solussa hyvin todennäköisesti, jos oppilas opiskelee. Koulun on vastuussa opetuksesta siis siitä, että oppilaalla on mahdollisiman hyvät mahdollisuudet opiskella ja siten oppia. Koulu ei suomalaisen kasvatusta koskevan ajattelun logiikan pohjalta ole näin yksinkertaisesti vastuussa oppimisesta.

Esa Kukkasniemi kirjoitti...

Yhdyn kyllä näihin täsmennyksiin. Kuitenkin peruslähtökohta kodin ja koulun yhteistyön linjoista oli hyvä. Kuten tiedät, meillä näitä on pohdittu nyt vuoden ja versio 1.1. on julkaistu jo tämän vuoden toimintasuunnitelmassa.

Martti kirjoitti...

Tiedän. Nostan hattua. KoKon jutussa on erityistä,että se koskee kaikkia kouluja.