Kirjoja

Kirjoja

torstaina, tammikuuta 22, 2009

Päivä "ulkoministerinä"

KUVA: Professori Kauko Hämäläinen avasi oppilaitosjohdon koulutustilaisuuden Tieteiden talolla. Hänen mukaansa opettajille ja kunnille on tulossa 3-5- päivän täydennyskoulutusvelvollisuus/vuosi.


JOHTAJAN tehtäviin kuuluu aika ajoin vaikuttaa maailmaan kansliaa kauempana eräänlaisena "ulkoministerinä". Tänään on sellainen päivä. Esimieheni luvalla pidän aamupäivällä syksystä kertyneitä ns. saldovapaita, ja luennoin Tieteiden talolla uusille rehtoreille muutoksen johtamisesta. Kuinkahan mones kerta tämä on, kun saan tätä teemaa tavata. About kolmaskymmenes? Ja aina löytyy itselle jotain uutta.

Puolenpäivän jälkeen ehdin koululle tyhjentelemään postia, ja sitten klo 14 alkaa rehtori-info. Laitan sieltä realiaikaisesti "uutiskatsauksen" tänne blogiin. Kun kerran mokkula on.
.........................................
PERUSKOULUN JA LUKION REHTORI-INFO
KAHVITARJOILU VALTUUSTOSALIN YLÄAULASSA ALKAEN KLO 13.30
Lähetetty realiaikaisesti valtuustotalolta klo 14.38

Uusi johto- ja henkilöstösääntö/SITOn lakimies Virpi Leino

Suurimmat muutokset:
- Lautakunnan jäsenistä viiden pitää olla valtuutettuja
- Kaisu valitsee rehtorit, ei enää lautakunta. Lautakunnalla tosin otto-oikeusm
- rehtorivaalissa johtokuntaa ei enää kuulla. Jää opetustoimenjohtajan ratkaistaviksi, kuinka johtokuntaa ja opettajia kuullaan.

"Juha Nurmi ei pitänyt tarkoituksenmukaisena, että henkilökunta valitsee itselleen johtajan. Sen sijaan johtokunnan pj. kuulisi henkilökuntaa rehtorille tärkeistä piirteistä.Johtokunnan pj. olisi mukana haastatteluissa. Valintaan liittyisi myös psykon testi."Vuoden 2008 strategisten tavoitteiden toteutuminen/Juha Nurmi


- Allussa tulokset kehittyneet
- Matikan valtakunnallinen koe: valtakunnallista keskiarvoa korkeammat
- Opitin käyttö runsasta, isot erot koulujen kesken.


........................................
KUVA: Espoolaisilla oli hieno edustus SELLIn keskustelutilaisuudessa. Edessä meidän Sari ja Ilpo.


KLO 16.30 alkoi Pikkuparlamentissa (eduskunnan uudessa rakennuksessa) tärkeä keskustelutilaisuus erityisopetuksen kehittämisestä. Minut saatiin houkuteltua tilaisuuden puheenjohtajaksi, ja sehän on hieno tehtävä. Tässä ohjelma ja muutama kommentti.

Keskustelutilaisuus erityisopetuksen uudistuksista

Päivä: 22.1.2009
Kello: 16.30-18.30
Paikka: Pikkuparlamentin kansalaisinfo, Arkadiankatu 3

Tavoite: Erityisopetuksen strategia ja tulossa oleva lakiesitys. Informaatio ja ajatusten vaihtaminen.
Osallistujat: Helsingin ja uudenmaan erityisopettajat (SEL), noin 60.

Uutta erityisopetuksen strategiaa jalkautetaan jo hyvää vauhtia Suomen kunnissa.Jatkossa erityisopetuspäätöksiä ei enää juurikaan tehtäisi esi- ja alkuopetuksessa. Strategian mukaan oppilaalle on tarjottava vahvistettua tukea riittävän pienissä ryhmissä.

Erityisopetusyhdistys Helsinki-Uusimaa ry. järjestää jäsenilleen tilaisuudentulla kuulemaan ja keskustelemaan erityisopetuksen strategiasta ja siihen liittyvästä lakiesityksestä. Yhdistyksessä ollaan huolestuneita vaarasta, että
tässä taloudellisessa tilanteessa kunnissa ei tarjota resursseja varhaiseentukeen ja strategiassa esitettyihin toimenpiteisiin, ellei lainsäädäntö niitä edellytä.


Aikataulu

KUVA: Raija Vahasalo on omien sanojensa mukaan suuri erityisopetuksen ystävä. Hän kannatti varhaista puuttumista. Lasten tulisi saada mahdollisimman pian tukea. Integroidaan, kun se sopii lapselle ja luokalle. Nykyhetken ongelmia ovat mm. epäselkeät salassapitosäädökset ja liika byrokratia.


Klo 16.00 Kahvit
Klo 16.30 Tilaisuuden avaus. Sivistysvaliokunnan pj. Raija Vahasalo

KUVA: Sanna Lauslahti oli huolissaan perheiden kiireestä.
Espoossa erityisoppilaiden määrä on jo 11 %. Sopeutumattomien määrä on tuplaantunut muutamassa vuodessa.


Klo 16.40 Kunnan näkökulma ; tilaisuuden puheenjohtajan ja puhujien esittely. Kansanedustaja Sanna Lauslahti

Klo 16.50 Alustukset ja ohjeet. Puheenjohtajana Martti Hellström.

KUVA: Eeva-Riitta Pirhonen esitteli väelle tuntia aikaisemmin valmistunutta hallituksen esitysluonnosta. Hän kumosi tiedot, joiden mukaan erityisluokkapäätöksiä ei enää tehtäisi. Tarkoitus on vahvistaa lasten oikeutta saada tehostettua tukea ja erityisopetusta. Erityisopettajien koulutuspaikkoja lisätään. Tehostetun tuen muodot ovat entiset: tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki sekä erilaiset pedagogiset ratkaisut.Erityisen tuen päätös halutaan täsmällisemmäksi (missä ja mitä tukea).Hojksista siirretään asioita itse päätökseen. Päätös tehdään määräajaksi (2v). Tiedonsaanti oppilashuoltoon halutaa varmistaa (jopa vasten vanhempien suostumusta. Esitys lähtee nyt lausunnoille. Tarkoitus on, että hallitus antaa esityksen maaliskuussa 2009. Uudet ops-osuudet kirjoitetaan kouluissa 2010.


Klo 17.00 Valmisteilla oleva perusopetuslain muutos (tehostettu ja erityinen tuki), Yksikön päällikkö, Hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen, Opetusministeriö

KUVA: Anneli Kangasvieri kehui myös vuoden 2007 strategiaa, jossa otettiin esille myös rahoitus. Hän kannatti lähikouluperiaatetta, mutta pienessä koulussa ei pystytä tarjoamaan kaikkia palveluita. Hän avasi kiinnostavasti valtionapujen ongelmia.Tällä hetkellä perusopetuksen yksikköraha on 5000-6000 €/oppilas. Erityisoppilaasta kunta saa 50 % enemmän, vammaisen lapsen raha on 2.5- kertainen. Erityisopetukseen satstaan 300 miljoonaa- mutta se on pois muusta opetuksesta. Kun kaikki kunnat eivät siirrä oppilaitaan, eikö olisi oikeudenmukaisempaa jaka raha/oppilas kaikille? Kaikkiaan Kangasvieri kritisoi nykyjärjestelmää, jossa Helsinki antaa pois opetukseen saamiaan rahoja 80 miljoonaa ja Espookin 18 miljoonaa.


Klo 17.20 Opetuksen rahoitus mukaanlukien erityisopetuksen rahoitus tulevaisuudessa. Johtaja Anneli Kangasvieri. Kuntaliitto

Klo 17.40. Helsingin joustavan alkuopetuksen järjestämiskokeilu. Helsingin opetusvirasto Jaana Alaja

KUVA: Jaana Alaja.
Klo 18.00 Loppukeskustelu

Klo 18.20 Seminaarin yhteenveto. Jaana Alaja, puheenjohtaja erityisopetusyhdistys Helsinki-Uusimaa ry.

Klo 18.30 Tilaisuus päättyy.

Ei kommentteja: